Pagyrė už viešumą, palinkėjo ryžtingesnių sprendimų

Balandžio 30 dieną nuotoliniu būdu vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pirmiausia buvo aptarta Savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės pirmųjų kadencijos metų veiklos ataskaita, kurioje labai išsamiai pristatyti visų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbo rodikliai.
Tarybos narys Audrius Narvydas nemanė, kad tai privalumas, jis ataskaitą prilygino nuobodžiai ir neįdomiai knygai, kurią skaitant jau penktame puslapyje užmiršti apie ką rašoma. Visgi jis pagyrė Administracijos direktorę už tai, kad beveik visi administracijos įsakymai viešinami, ir palinkėjo daryti mažiau, bet geriau ir iki galo. Ko gero, daugelis klausimų, kuriuos politikai pateikė J.Zailskienei, ir buvo susiję su nepakankamu darbo efektyvumu ir, jų nuomone, buksuojančiomis veiklos sritimis bei projektais.
A.Narvydas teiravosi, kaip sekasi organizuoti apleisto, tik nugriauti tinkamo daugiabučio namo, esančio Prienuose, Birutės g. 9, pirkimą – pritariant Tarybai, tam buvo skirta maždaug 4600 eurų suma. J.Zailskienė pripažino, jog susitarimas atsidūrė aklavietėje, nes statinio savininkė apsigalvojo dėl žemės sklypo po namu. Todėl ketinama dar kartą susitikti su ja ir, jei nebus rastas kompromisas, Savivaldybės administracija ruoš dokumentus teismui, kuris įpareigotų savininkę pastatą nugriauti savo lėšomis.
Tarybos narė Rima Zablackienė ir šioje, ir kitose situacijose įžvelgė tam tikro delsimo imti iniciatyvą į savo rankas. Jos nuomone, daugiau veiksmo atsirado tik prieš metinės ataskaitos pateikimą.
Tarybos nario Gintauto Bartulio paprašyta įvardinti didžiausią problemą savo darbe, kurios per pirmuosius kadencijos metus nepavyko išspręsti, J.Zailskienė neslėpė, kad yra sunku rasti sutarimą su apleistų privačių statinių savininkais ir žadėjo skirti didesnį dėmesį šiai sričiai. Apleistų žemės sklypų ir statinių savininkai bus nuolat informuojami apie prievolę tvarkyti ir prižiūrėti savo turtą, bus siekiama jų atsakomybės.
Patikrinimų metu nustatyta 10 statinių, kurių būklė kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai. Padidintu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu yra apmokestinti 36 statinių savininkai. Išsiųsta 14 įspėjimų savininkams dėl statinių naudojimo priežiūros taisyklių nesilaikymo. Administracijos direktorė vylėsi, kad Savivaldybė, pasinaudodama priimta įstatymo pataisa, galės kreiptis į teismą dėl įpareigojimo savininkams nugriauti avarinės būklės pastatus. Pasak jos, yra ir teigiamas pokytis – N.Ūtoje stovėjęs apleistas, nenaudojamas pastatas jau sulygintas su žeme.
Paklausta apie Prienų viziją – kaip savivaldybė turėtų atrodyti po trejų metų, J.Zailskienė kalbėjo apie jos infrastruktūros patrauklumo didinimą, būtinybę asfaltuoti gatves ir kelius, kad rajono gyventojai turėtų patogų ir saugų susisiekimą. Administracijos direktorė ataskaitoje pažymėjo, kad 2019 m. intensyviau vykdyta gatvių, kelių teisinė registracija. Anot jos, tai labai svarbu, nes artimiausiu metu nuo šios aplinkybės priklausys Savivaldybei skiriamas finansavimas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Jos ataskaitoje pažymėta, kad iki 2019 m. pradžios Nekilnojamojo turto registre iš 1369 savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) buvo įregistruota tik 17, o per metus darbai paspartėjo – buvo įteisinti dar 109 keliai (gatvės). 
Tarybos narei Dovilei Ručytei parūpo, kodėl Prienų rajono savivaldybė – viena iš šešių Lietuvoje – iki šiol neturi budinčio globotojo, kuris galėtų laikinai pagloboti krizės ištiktų šeimų vaikus.
J.Zailskienės teigimu, daroma viskas, kad rajono gyventojai imtųsi šio darbo. Savivaldybės taryba numačiusi atlygį budinčiam globotojui, įvairias išmokas ir tikslinius priedus, Jiezno paramos šeimai centre vedami Globėjų (rūpintojų ir įtėvių) mokymai, teikiamos konsultacijos. Nors mokymuose dalyvavo 20 asmenų, kurie pageidavo tapti globėjais/įtėviais, iš jų norinčiųjų tapti budinčiais globotojais neatsirado. Šiemet mokymus pagal GIMK programą baigė 5 dalyviai, bet  specializuoti mokymai, kuriuos būtina išklausyti, norint tapti budinčiais globotojais, buvo sustabdyti dėl karantino ir dalyvių apsisprendimo. Kursai bus tęsiami, juose žada dalyvauti dvi moterys, planuojančios tapti budinčiomis globotojomis.
J.Zailskienė svarstė, kad galbūt viena iš priežasčių, stabdančių potencialius globotojus, yra ta, kad jiems reikėtų į savo namus priimti ne tik mažus vaikus, bet ir paauglius.
J.Zailskienė galėjo pasidžiaugti nebent tuo, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. rajone nebuvo poreikio apgyvendinti vaikus globos institucijoje. Visiems vaikams buvo surasti globėjai jų giminių ir artimųjų šeimose.
Tarybos nariams domintis, Savivaldybės administracijos direktorė atsakė į jų klausimus apie pavaldžių įmonių valdymą, Jiezno miesto pastatų tvarkymą, krepšinio klubo „Prienai“ finansavimą, nepatogumus nusišalinant nuo sprendimų priėmimo švietimo srityje, kuriai vadovauja jos vyras R.Zailskas ir kt.
Balsų dauguma Savivaldybės administracijos direktorės ataskaitai pritarta, susilaikė penki politikai. 

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *