Gerbiami Birštono gyventojai, bendruomenės nariai,

Balandžio 16 dieną suėjo metai, kai esu išrinkta Mere ketvirtai kadencijai ir kartu su komanda dirbame Birštono gyventojų, Birštono savivaldybės labui. Dėkoju už bendrą darbą Tarybai, Savivaldybės administracijai, įstaigų vadovams, darbuotojams, NVO, bendruomenių nariams, verslo atstovams. Ačiū kiekvienam gyventojui, bendruomenės nariui, kad kartu kuriame Birštono sėkmės istoriją.
Šiuo metu ištikusi koronaviruso pandemija, paskelbtas karantinas visoje Valstybėje – išbandymų metas visiems mums. Tikiu, kad bendromis pastangomis įveiksime šį sudėtingą laikotarpį. Birštono savivaldybė ėmėsi ir toliau imsis visų būtinų priemonių, apsaugančių gyventojus nuo viruso plitimo. Raginu kiekvieną iš Jūsų būti atsakingiems, laikytis karantino reikalavimų, rūpintis savimi ir artimaisiais.
Dalinuosi su Jumis savo veiklos ataskaita už 2019 metus. Praėję metai buvo rinkiminiai metai. Rinkimai palietė visus mus: gyventojai tiesiogiai išrinko Merą ir valdančiąją daugumą, rinkėjai suformavo Tarybą, reikėjo užtikrinti sklandų jos darbą. Vyko darbas Regionų plėtros taryboje, LSA Valdyboje, Europos Tarybos Kongrese. Kontroliavau ir prižiūrėjau Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus ir Tarybos sprendimus. Didžiulis dėmesys buvo skiriamas socialiniams klausimams, teikiamų socialinių paslaugų plėtojimui, švietimo, kultūros ir sporto veiklos buvo tarp prioritetų. Palaikiau ryšius, bendravome su bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo atstovais. Vyko aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas, įvairūs susitikimai, vizitai. Dirbta su investitoriais, buvo ruošiamasi naujų investicijų pritraukimui į Birštoną, vyko investicinių projektų rengimas. Turizmo veiklos rezultatai džiuginantys: augimas apie 20 proc., žinomumas augo. 2019 metus užbaigėme sėkmingai: į biudžetą surinkta daugiau lėšų nei planuota, biudžetas buvo naudojamas racionaliai. Tikiuosi, kad 2020 metai, nors ir kupini iššūkių mums visiems, bus kupini sveikatos, susitelkimo, vilties.
Linkiu sveikatos ir stiprybės šiuo sudėtingu laikotarpiu. Ir toliau būkime vieninga, atsakinga, susitelkusi bendruomenė, dirbkime kartu, kad įveiktume šią krizę! Būkite sveiki!
Jūsų merė Nijolė Dirginčienė


Birštono garbės piliečiai
Birštono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 8 d. sprendimais suteikė Birštono garbės piliečio vardus:
– už pogrindinę veiklą, platinant leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, už aktyvią Lietuvos Sąjūdžio veiklą, už iniciatyvą įamžinti Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietas, už atminimo kryžių ir paminklų pastatymą Birštono ir Prienų krašte, buvusiam partizanui, politiniam kaliniui – Povilui Buzui (po mirties);
– už humanistinių skulptūrų ciklo ilgametę parodą Birštono kurorto centrinės dalies kultūrinėse viešose erdvėse, už nuolatinį bendradarbiavimą, idėjų sklaidą ir konsultacijas su Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriumi, dailininkui-skulptoriui bei visuomeniniam veikėjui – Stasiui Žirguliui.
Birštono savivaldybės informacija


BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS MERĖS NIJOLĖS DIRGINČIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (I DALIS)
2019 m. kovo 3 d. vykusiuose Savivaldos rinkimuose gyventojai rinko merą ir naujus narius į Birštono savivaldybės tarybą. Kaip Lietuvos Socialdemokratų partijos iškelta kandidatė į savivaldybės merus, pirmo rinkimų turo metu (surinkusi 1438 (56,55 proc.) balsus) buvau išrinkta Birštono savivaldybės mere.
2019 metai buvo išskirtiniai tuo, kad turistų skaičius augo 17 proc., buvo atidarytas aukščiausias Lietuvoje Birštono/Nemuno kilpų apžvalgos bokštas, padidinęs vienadienių turistų srautą. Bokšte nuo jo atidarymo dienos apsilankė rekordiniai skaičiai žmonių – apie 10 tūkst. lankytojų. Toliau tęsiama „Birštonas – Eko, žalias miestas“ koncepcija: įrengtos naujos elektromobilių įkrovimo stotelės (Birštono kultūros centro kieme, Jaunimo g. 4, ir automobilių stovėjimo aikštelėje šalia stadiono, B. Sruogos g. 23A), miestas tvarkomas robotais bei naudojant kitą akumuliatorinę (tyliąją) techniką. Aiškios ir artimiausių metų kryptys – klimato kaitos problematika ir galimi jos sprendimo būdai, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, plastiko atsisakymas prekybos ir turizmo srityse, renginių organizavimo metu, ekologinių problemų sprendimas, tvarumas.
Galime pasidžiaugti, kad daug dėmesio Birštono savivaldybėje skiriama socialinei sričiai, užtikrinamos kokybiškos socialinės paslaugos, paslaugos į namus, ir joms nėra eilių. Savivaldybė viena geriausių Lietuvoje pagal kvartalinės renovacijos rezultatus, galime džiaugtis suremontuotomis Žvėrinčiaus, Mokyklos gatvėmis, tiesiamais naujais šaligatviais, tvarkoma infrastruktūra.
2019 m. Birštone apsilankė kiek daugiau nei 155 tūkst. turistų. Daugiausia jų – lietuviai. Juntamas ir užsieniečių srauto augimas. Sparčiai auga poilsiautojų skaičius iš Latvijos ir Vokietijos, Birštoną pamilę ir Izraelio piliečiai. Taip pat turistus į Birštoną traukia kokybiški, išskirtiniai kultūros ir sporto renginiai. Per metus įvyko apie 300 renginių, svarbiausi iš jų: miesto šventė „Būk Birštone!“, kurioje sulaukėme daug svečių iš užsienio, vyko ekologiškumą skatinantys renginiai. Diskusijų festivalis „Būtent“ vyko jau trečią kartą, buvo daugiau kaip 200 diskusijų, 8000 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Jau patvirtinta, kad kitas „Būtent“ festivalis vyks 2020 metų rugsėjo 4–5 dienomis Birštone, Vytauto parke, toje pačioje erdvėje.
Artimiausi planai: tęsiamos sveikatos, tarptautinio kurorto tradicijos, išsaugomas unikalumas, gyvenimo kokybės gerėjimas, skatinamos inovacijos ir technologijos, tvarus vystymasis, žaliasis kurortas. 2020 m. ruošiamasi atidaryti kempingą, vasaros rogučių trasą, tęsti daugiafunkcio sporto centro statybą, bus statomi nauji daugiabučių pastatai, viešbučiai, renovuojamos sanatorijos ir SPA centrai. Planuojama toliau vystyti „Birštono vartų“ projektą, užbaigti žemės reformą (restituciją) Birštono mieste.
2019 metų Birštono savivaldybės įvertinimai
ir apdovanojimai
Birštono kurortui įteiktas turizmo „Oskaras“ – gautas apdovanojimas „Sėkmingiausia 2019 metų turizmo traukos vietovė“. Šį apdovanojimą įteikė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Lietuvos turizmo skatinimo agentūra VšĮ „Keliauk Lietuvoje“.
Prienų ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“ skaitytojai ir redakcija „Metų projektu“ išrinko Birštono/Nemuno kilpų apžvalgos bokštą, į kurortą sukvietusį daugybę lankytojų. Apdovanojimas buvo įteiktas Birštono savivaldybei ir Saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.
Už 2019 metų veiklą iš Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos Birštono savivaldybė gavo padėką „Už indėlį, skatinant atsinaujinančią energetiką ir energetinį efektyvumą“. Birštono savivaldybė užėmė antrą vietą tarp dešimties pažangiausių savivaldybių, vertinant darnios energetikos plėtros pažangą.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtame kasmetiniame „Lietuvos savivaldybių indekse“ Birštono savivaldybė 2019 metais tarp 54 mažųjų savivaldybių buvo 20–22 vietoje. Iš 100 galimų balų Birštono savivaldybė surinko 57 balus. Geriau įvertintos „Švietimo“ ir „Investicijų ir plėtros“ sritys, dauguma „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ srities rodiklių buvo geresni nei vidutiniai. Nedarbo lygis siekė 6 proc. (Lietuvos vidurkis – 9,7 proc.), ilgalaikių bedarbių dalis sudarė 24,5 proc. bedarbių (vidutiniškai – 28,6 proc.), socialines pašalpas gavo tik 2 proc. gyventojų (vidurkis – 3,8 proc.). Būsto šildymo kompensacijų poreikis, siekęs 7 proc., buvo gerokai didesnis nei vidutinis (5,2 proc.).
Savivaldybės tarybos veikla
2019 metų kovo 29 dieną vyko paskutinis 2015–2019 m. kadencijos Birštono savivaldybės tarybos posėdis. 2019 metų balandžio 16 d. prisiekė naujos kadencijos Taryba, kurioje dirba 15 narių, 3 iš jų – Tarybos veikloje dalyvaujantys pirmą kartą. Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas pradėjo eiti Vytas Kederys, Administracijos direktoriaus – Jovita Tirvienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojo – Valentinas Vincas Revuckas. Savivaldybės mero visuomeniniu konsultantu strateginio planavimo, finansų ir ekonomikos klausimais paskirtas Vygintas Bubnys, mero patarėja – Rimantė Kurkauskaitė, Tarybos sekretore – Monika Žilytė.
Naujos kadencijos Tarybos sudėtis kito. Naujai prisiekusiam Tarybos nariui Valentinui Vincui Revuckui atsisakius Tarybos nario mandato, 2019 m. balandžio 30 d. prisiekė nauja Tarybos narė Kristina Justinavičienė. Be to, Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai 2019 m. liepos 2 d. priėmus sprendimą Sp-312 dėl Birštono savivaldybės tarybos nario Stanislovo Martinaičio įgaliojimų nutraukimo prieš terminą pagal Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 5 punktą, rugpjūčio 30 d. prisiekė nauja Tarybos narė Daina Zdanavičienė.
Taryboje dirba 8 moterys ir 7 vyrai. Tarybos narių bendras amžiaus vidurkis yra 49 metai. Tarybai atstovavo: Lietuvos socialdemokratų partija – 9 nariai; Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3 nariai, Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“ – 2 nariai, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 1 narys. Taryboje dirba Socialdemokratų frakcija, vienijanti 9 narius, mažumos (opozicijos) frakcija „Demokratijos sargyboje“, vienijanti 3 narius bei opozicijos frakcija „Kartu Birštono labui“, vienijanti 3 narius.
Tarybos posėdžių metu norintys pasisakyti Birštoniečių tribūnoje gyventojai kviečiami registruotis raštu Birštono savivaldybės tarybos sekretoriate. Per pirmuosius kadencijos metus šia galimybe gyventojai pasinaudojo 4 kartus. Birštoniečių tribūnoje pasisakė Birštono savivaldybės gyventojai Rimvidas Skorupskis ir Virginija Šopienė, profesorius Leonas Vaidotas Ašmantas bei Algimanto Kimbirausko vardu kalbėjęs Juozas Liaudanskas.
2019 metais Birštono savivaldybės taryba posėdžiavo 12 kartų, priimti 229 sprendimai. Vienas iš svarbiausių Tarybos sprendimų, priimtų ataskaitiniais metais, buvo Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimas. Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje, nustatytos planuojamos teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo kryptys, naudojimo ir apsaugos principai. Suformuotas savivaldybės teritorijos vystymo modelis – vientisas apibrėžtų funkcijų centrų ir ašių teritorinis junginys, dviejų rūšių atraminiai funkciniai teritoriniai karkasai – urbanistinis ir gamtinis. Taip pat patvirtintas Birštono savivaldybės strateginis 2020–2022 metų veiklos planas, sudarytas iš 8 programų (Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo; Švietimo veiklos; Kultūros ir sporto puoselėjimo; Visuomenės sveikatos stiprinimo; Socialinės paramos ir paslaugų teikimo; Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo; Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo veiklos; Urbanistinės plėtros), kuriose detalizuojamas savivaldybės strateginio 2013–2020 plėtros plano prioritetų, tikslų ir uždavinių, savivaldybės atskirų ūkio šakų bei funkcijų įgyvendinimas. Patvirtinti nauji Birštono miesto istorinės dalies urbanistinio-architektūrinio reglamento nuostatai, apibrėžiantys, kad miesto teritorijoje esančių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijoms priskiriami žemės sklypai negali būti tveriami tvoromis; visos miesto teritorijoje esančių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose pastatytos tvoros, kurių statybai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, iš gatvės pusės turi būti apželdinamos gyvatvore (gyvatvorė turėtų būti formuojama gatvės pusėje). Tvoros apželdinimo gatvės pusėje reikalavimus teikia Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius. Taip pat uždrausta informacijos ir reklamos skydus, stendus kabinti ar kitaip tvirtinti ant medžių, gamtos ir kultūros paveldo objektų, įrengti juos paminklų vizualinės apsaugos zonose, nesuderinus su Kultūros paveldo departamentu, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi.
Patvirtintas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti Birštono savivaldybėje tvarkos aprašas. Taryba pritarė Savivaldybės administracijos dalyvavimui vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose: „Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra“, „Bendri veiksmai, stiprinantys tarpvalstybinę sveikatos priežiūros sistemą Lietuvos-Lenkijos pasienyje“, „Patrauklios Punsko ir Birštono viešosios erdvės: Paveldas. Konkurencingumas. Tvarus turizmas“, „Bendri veiksmai siekiant pagerinti paveldo turizmą abipus sienos“, „Bendra istorija – bendri maršrutai“, „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Birštono gimnazijos pastate“ ir „Vietinės reikšmės kelio BR-7 (A16 – Škėvonys) atkarpos kapitalinis remontas“. Taip pat patvirtino Birštono muziejaus, Birštono kultūros centro, Birštono viešosios bibliotekos ir Birštono meno mokyklos projektų bendrąjį finansavimą. Tarybos sprendimu, Birštono mieste esančioms gatvėms suteikti Bokšto alėjos, Žibuoklių ir Viensėdžio takų pavadinimai, Geležūnų kaime esančiai gatvei – Laukų gatvės pavadinimas. Tarybos pritarimu buvo atlikti Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelio BR-15 kelias A16-Būdos atkarpos kapitalinis remontas, Matiešionys-Puzonys atkarpos paprastasis remontas, privažiavimo kelio nuo kelio A16 iki apžvalgos bokšto Birštono mieste paprastasis remontas ir Birštono miesto Mokyklos gatvės statyba. Buvo atlikti paprastieji šaligatvių remontai: Pušyno g., Kęstučio g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Jaunimo g. šaligatvio atkarpos nuo Kęstučio g. iki pėsčiųjų perėjos bei S. Dariaus ir S. Girėno g. įvažiavimo į Druskupio g.4. Taryba taip pat priėmė sprendimus dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimo, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo aprašo patvirtinimo. Priimtas tarybos sprendimas dėl draudimo rūkyti Birštono savivaldybės viešosiose vietose papildymo. Uždrausta rūkyti Birštono savivaldybės aikštėje, Birštono apžvalgos bokšto teritorijoje. Anksčiau šis draudimas įvestas ir J. Basanavičiaus aikštėje, Centriniame miesto parke, poilsio zonose prie tvenkinių ir kitose kurorto vietose, kur telkiasi daug žmonių. Ataskaitiniais metais Tarybos nariai dirbo frakcijose, komitetuose, komisijose, Kauno regiono plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, laikinosiose ir nuolatinėse komisijose, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų stebėtojų tarybose.
Bendradarbiavimas ir susitikimai
2019 metais Birštono savivaldybėje lankėsi Lietuvos ir užsienio savivaldybių merai, delegacijos, įvairių organizacijų ir įstaigų vadovai, buvo tęsiamas bendravimas ir bendradarbiavimas. Birštone vyko Lietuvos merų klubo suvažiavimas, lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos Tiūringijos Landtago draugystės su Lietuva grupės delegacija, Pietų Estijos savivaldybių delegacija – merai, tarybų nariai, specialistai, ukrainiečių delegacija iš Užkarpatės apskrities. Ir toliau puoselėjama 53 metus besitęsianti graži draugystė su Neringos savivaldybe, kurios vadovai ir specialistai lankėsi Birštone. Glaudžiai bendradarbiaujama ir su kaimynais – Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku ir jo komanda. Prienų r. savivaldybės ir Birštono savivaldybių vadovai ir specialistai organizavo pasitarimus, kuriuose buvo aptarti klausimai dėl bendrų projektų, viešojo transporto, susisiekimo, turizmo, Ivoniškių kapinių tvarkymo ir plėtros, infrastruktūros įrengimo galimybių, dviračių takų plėtros, kelio Kaunas-Alytus rekonstrukcijos, Detalaus plano koregavimo, komunalinių atliekų tvarkymo, kapinių tvarkybos, bendrų Birštono ir Prienų savivaldybių turistinių bei pažintinių dviračių/pėsčiųjų maršrutų klausimus. Tarpinstituciniame pasitarime su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos aptarti žemės grąžinimo, sklypų formavimo klausimai, susitarta dėl aktyvesnio, produktyvesnio bendradarbiavimo tarp Savivaldybės ir Nacionalinės žemės tarnybos. 2020 metais įsipareigojome užbaigti žemės grąžinimo klausimus Birštono savivaldybėje.
Veikla Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA)
Esu išrinkta Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nare. 2019 m. dalyvavau 7 Valdybos posėdžiuose. Posėdžių metu buvo svarstomi įvairūs su savivalda susiję klausimai – LR bendrasis planas, biudžeto finansavimas, savivaldybės skolinimosi, korupcijos prevencijos, atliekų tvarkymo, sveikatos sistemos reformos, susisiekimo, švietimo, kultūros, turizmo komunikacijos plėtros ir kt. klausimai, vyko susitikimai su Vyriausybės atstovais, LR sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika, energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu, švietimo, kultūros ir sporto ministru Algirdu Monkevičiumi ir kitais ministrais bei atsakingais departamentų, įvairių organizacijų atstovais. Kartu su LSA direktore Roma Žakaitiene, kaip LSA valdybos narė ir Politikos komiteto narė, dalyvavau Rumunijoje vykusiame Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) Politikos komiteto posėdyje.
Susitikimai su LR Vyriausybės atstovais
Ataskaitiniais metais susitikau su aukščiausiais Lietuvos vadovais. Dalyvavau inauguracijoje ir susitikimuose su šalies Prezidentu Gitanu Nausėda, Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu ir jo patarėjais, ministrais, kancleriais. Kartu su kolegomis savivaldybių merais dalyvavau susitikime su LR Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu ir ministrais, aptarėme savivaldybėms ir regionams aktualius klausimus. LR Prezidentūroje dalyvavau „Klimato kaitos savaitės“ diskusijoje, kur kartu su mokslininkais, visuomenės veikėjais, politikais buvo bandoma atsakyti į klausimą: „Keisti ar keistis“? Taip pat dalyvavau LR Prezidento J.E. Gitano Nausėdos inicijuotame ir Vidaus reikalų ministerijos organizuojamame Regionų forume, skirtame Vietos savivaldos dienai pažymėti ir svarbiausiems regionų plėtros klausimams aptarti. LR Vyriausybėje dalyvavau posėdyje dėl laivybos Nemunu atnaujinimo. Apžvelgėme susidariusią situaciją, įvardinome esmines problemas (nuo žemsiurbės ir aplinkosauginių apribojimų iki verslo įsipareigojimų naudotis „vandens autostrada“), pasidalinome užduotimis, kurias turime atlikti iki naujojo laivybos sezono pradžios. LR Prezidentūroje dalyvavau „Lietuvos savivaldybių gerovės indekso 2019“ pristatyme ir diskusijose. Iš 24 vietos (2018 m.) pakilome į 20-22 vietą mažųjų savivaldybių indekse. Remiantis nepotizmo paplitimo duomenimis, galima pasidžiaugti, kad jo lygis Birštone yra itin žemas. Birštone lankėsi, su manimi susitiko Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Rasa Budbergytė, Česlovas Juršėnas, kiti politikai ir svečiai.
Regionų taryba
Nuo 2012 m. esu Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso narė, kasmet dalyvauju kongreso sesijose, komitetų posėdžiuose. 2019 metais dalyvavau dviejose Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso sesijose Strasbūre. Sesijų metu aptariamos temos: migrantų integracija, žmogaus teisės, regionų bendradarbiavimas, moterų ir jaunimo dalyvavimas regioninėje politikoje ir kt. klausimai. Taip pat dalyvavau Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso Stebėsenos komiteto posėdyje Osle, kur svarstėme demokratinius procesus Rusijos Federacijoje, Vengrijoje, Portugalijoje ir kt. šalyse. Posėdžio metu buvo pateiktos rekomendacijos situacijoms pagerinti.
Susitikimai su gyventojais
Kiekvieną antradienį (esant poreikiui ir kitomis dienomis) priimdavau gyventojus jiems aktualiais asmeniniais klausimais. Žmonės kreipėsi dėl socialinio būsto atnaujinimo, nekilnojamo turto nuosavybės ir nuomos, šilumos ir vandentiekio tinklų, apšvietimo mieste ir Savivaldybėje, eismo ribojimo, švaros ir tvarkos, taip pat dėl paramos verslui, verslo plėtros galimybių, daugiabučių modernizacijos, jaunų šeimų gyvenimo sąlygų mieste ir kaime, vaikų žaidimo aikštelių, kaimo bendruomenių problemų, daugiabučių namų administratorių darbo, žemės grąžinimo ir kt. Visos gyventojų išsakytos problemos, rūpesčiai ir norai buvo išnagrinėti, paskirstytos užduotys atsakingiems asmenims. Įvairiais klausimais gyventojai iš anksto buvo užsiregistravę 38 kartus, tačiau buvo labai daug gyventojų, atėjusių ir kitu metu, be išankstinės registracijos. Kai kurie gyventojai ateidavo pasidžiaugti savo asmeniniais ir visos Savivaldybės pasiekimais, pasiūlyti idėjas miestui.
Susitikimai su NVO ir bendruomenėmis
Nuolatos susitinku su Birštono bendruomenės nariais, NVO, bendruomenių atstovais, senjorais, jaunimu, jaunomis šeimomis bei kitais bendruomenės nariais. Ataskaitiniais metais tradiciškai susitikau su Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių vadovais, nariais ir seniūnaičiais. Aptarėme nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus, renginius, iniciatyvas, kasdienius rūpesčius, problemas, kalbėjomės apie ateities planus.
Susitikimai su verslo atstovais
Glaudžiai bendraujame ir bendradarbiaujame su Birštono verslo atstovais. 2019 metais 3 kartus susitikome su sanatorijų, viešbučių, SPA centrų, įmonių vadovais ir jų kolektyvų nariais. Džiaugiuosi mūsų glaudžiu bendravimu ir bendradarbiavimu ne tik Verslo pusryčių metu, bet ir kitu laiku. Mano kabineto durys visada atviros mūsų įmonių, organizacijų vadovams ir darbuotojams, verslo atstovams. Kartu gerokai lengviau spręsti aktualius klausimus. Dar kartą dėkoju visiems už pastangas, įsitraukimą, išsakytas idėjas ir pasiūlymus. Kartu sieksime, kad Birštonas ir toliau būtų kokybiškas, tarptautinių sveikatinimo paslaugų kurortas, kuriame ir gyventojas, ir svečias jaustųsi „karališkai“.
Merės iniciatyvos
Šalia savo tiesioginių, kaip mero, funkcijų turiu vis naujų idėjų, kaip dalyvauti arba inicijuoti įvairias socialines akcijas, kurias įgyvendiname kartu su komanda. Kurorte vyko „Birštono kulinarinis konkursas 2019“. I ir II vietos nugalėtojais tapo Old Town Grill. III vietą pasidalijo Royal SPA Residence ir Vytautas mineral SPA restoranas „Moon“. Visas Birštono krašto moteris kvietėme prisijungti prie iniciatyvos „Padovanok suknelę“ ir dovanoti nebenešiojamas sukneles, batelius, papuošalus. Iniciatyvos tikslas – auginti moterišką solidarumą ir padėti moterims pasijusti gražioms. Jaukaus vakaro metu moterys ne tik puošėsi suknelėmis, joms buvo sukurtas šventinis įvaizdis, visi kartu pasidžiaugėme gražiu koncertu.
Birštono kurorto šventės metu „Globalių birštoniečių piknike“ pasveikinau ir „Birštono garbės ambasadoriaus“ vardo ženklą įteikiau birštonietei, buvusiai Birštono kraštiečių klubo prezidentei Dovilei Lodaitei-Šafranauskei. Globalių birštoniečių kontaktų popietėje kartu su „City Alumni Birštonas“ nariais susitikome pokalbiui apie „City Alumni Birštonas“ klubą, Birštono garbės ambasadorius, projekto „Globalus Birštonas“ tęstinumą. Birštono savivaldybėje paskirtas „sugrįžimo koordinatorius“, į kurį galima kreiptis visais sugrįžimo bei kitais emigrantams rūpimais klausimais – mero patarėja Rimantė Kurkauskaitė.
Tarptautiniai ryšiai
Birštonas – tarptautinis sveikatinimo kurortas, turintis ilgametes reabilitacinio gydymo ir sveikatinimo tradicijas, todėl sulaukia nemažai pasiūlymų bendradarbiauti su kitų valstybių miestais ar kurortais. Bendradarbiavimą inicijuoja kitų šalių ir Lietuvoje esančios ambasados ar ambasadoriai. Birštono savivaldybė bendradarbiauja su 12 užsienio miestų-partnerių. Birštono savivaldybė su miestais-partneriais bendradarbiauja šiose srityse kaip: turizmas, sveikatinimas, švietimas, sportas, socialinė sritis, ekonomika, aplinkos tvarkymas, viešojo administravimo tobulinimas, verslo plėtra. Tarptautinis bendradarbiavimas skatina privačių organizacijų, bendruomenių bendradarbiavimą, kultūrinius mainus, tarpkultūrinį bendravimą, projektinę veiklą. Ataskaitiniais metais Kroatijoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Birštono savivaldybės ir Lipik miesto (Kroatija). LR ambasados Kinijoje ir Jinan (Kinija) miesto mero kvietimu, su oficialiu vizitu lankiausi Kinijoje, Jinan mieste. Kartu su sanatorijos „Versmė“ direktore Rasa Noreikiene dalyvavome Lietuvos turizmo pristatymo renginyje-konferencijoje, susitikome su LR ambasadore Kinijoje gerb. J. E. Ina Marčiulionyte ir su Kinijoje viešinčiu LR ekonomikos ir inovacijų viceministru Mariumi Skuodžiu. Leck miesto (Vokietija) kvietimu, Berlyne Birštono savivaldybės delegacija aptarė Birštono ir Leck verslo, turizmo ir bendruomenės atstovų atliktus bendrus darbus 2019 metais, bendradarbiavimo gaires 2020 metams švietimo, kultūros, sporto ir turizmo srityse. Delegacija iš Leck miesto viešėjo Birštono kurorto šventės metu.
Bendradarbiavimas su
ambasadomis ir ambasadoriais
Tęsiame užmegztą aktyvų bendradarbiavimą su ambasadomis bei ambasadoriais Lietuvoje ir užsienyje. Ataskaitiniais metais LR užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio Protokolo departamento iniciatyva Birštone lankėsi garbūs svečiai – Lietuvoje reziduojantys užsienio valstybių ambasadoriai. Ambasadorių regioninės išvykos „Birštonas – mineralinių vandenų kurortas“ metu pristačiau Birštono kurortą, istoriją, unikalumą, sveikatinimo ir SPA paslaugas. Birštone lankėsi naujasis J. E. Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shiro Yamasaki su ponia Yuko Yamasaki ir Kagos miesto (Japonija) meras Riku Miyamoto su delegacija. Dalyvavau „Lietuvių dienos Norvegijoje 2019“ (Osle) renginiuose. Gausiai susirinkusiems pristačiau Birštoną, savivaldybės veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, turizmo, projektų įgyvendinimo galimybes, sveikatinimo, SPA paslaugas, kultūrinius renginius. Antrus metus iš eilės Izraelio ambasada, bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybėmis bei siekdama tiesti tiltus tarp Lietuvos ir Izraelio, organizuoja moksleivių vizitus į Izraelį. Džiaugiuosi, kad Birštono gimnazijos moksleiviai 2019 metais dalyvavo šiame puikiame tarpkultūriniame projekte. Su J. E. Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje Amir Maimon ir Ambasados komanda puoselėjamas glaudus bendradarbiavimas. Birštone ne kartą lankėsi Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Krešimir Kedmenec. Birštone lankėsi p. Thomas Castler, Belgijos ambasados Lietuvoje, Flandrijos regiono ekonomikos ir prekybos patarėjas Baltijos šalims. Aptarėme galimą bendradarbiavimą investicijų pritraukimo, medicinos turizmo, verslo srityse. „Eglės“ sanatorijoje Birštone lankėsi kelionių agentūrų iš Vokietijos atstovai, vyko kelionių agentūrų iš Rusijos atstovų mokymai, lankėsi radijo ir televizijos žurnalistai iš Vokietijos. Pristačiau Birštono unikalumą, tarptautines sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas, turizmo objektus, kultūros ir gastronominį turizmą.
Veikla Regiono plėtros taryboje
Regiono plėtros tarybos nariai savo darbe vadovaujasi „Kauno regiono plėtros planu iki 2020 metų“. Pagal šį planą dirba Kauno miesto bei rajono, Kėdainių, Kaišiadorių, Prienų, Raseinių, Jonavos rajonų ir Birštono savivaldybių merai, dalyvaudami regiono plėtros tarybos veikloje. Remiantis planu, vyksta iš anksto suplanuoti posėdžiai, merų susitikimai. 2019 metų rugpjūčio mėn. buvau vėl išrinkta Kauno regiono plėtros tarybos pirmininke. Per 2019 m. vyko 13 Kauno regiono plėtros tarybos posėdžių. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuotinų projektų koordinavimo darbo grupė į posėdžius rinkosi 6 kartus. Per ataskaitinį laikotarpį priimta 100 sprendimų dėl: Kauno regiono projektų sąrašų keitimo (61 sprendimas), Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų keitimo (11 klausimų), kitų Tarybos kompetencijai priskiriamų klausimų (28 sprendimai). Birštono kurhauze vykusiame Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje dalyvavo LR Vidaus reikalų ministerijos, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai, Kauno regiono savivaldybių merai, verslo, akademinės bendruomenės nariai, socialiniai partneriai. Taryba išrinko Kauno regiono atstovus į Europos Sąjungos regionų komitetą, į Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą. Buvo aptarti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 pakeitimai bei Kauno regiono projektai. Kartu su Kauno regiono savivaldybių merais, su tarptautinio bendradarbiavimo vizitu, lankiausi Čekijos Respublikoje. Mus maloniai priėmė Karlovy Vary kurorto merė Andrea Pfeffer Ferklova. Birštonas ir Karlovy Vary turi daug panašumų, su mere dalinomės patirtimi apie kurortų unikalumą, gydomuosius šaltinius, sveikatos turizmą, transporto srautų reguliavimą.
Mero fondo lėšų panaudojimas
Savivaldybės mero fondo lėšos naudojamos Savivaldybės reprezentacijos reikmėms – atstovauti Savivaldybei šalies viduje ir užsienyje. Savivaldybės mero fonde buvo numatyta 6000 Eur, panaudota 4173,72 Eur. Lėšos buvo panaudotos Birštono gimnazijos mokinių kelionei į Izraelį, Socialinių darbuotojų dienos proga, socialinių darbuotojų kelionei į Rokiškį, Birštono vasaros menų akademijai, Mokytojų dienos proga įsteigtiems prizams, Trečiojo amžiaus universitetui, oficialių priėmimų, atvykstančių oficialių asmenų, delegacijų, svečių priėmimo išlaidoms padengti.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *