Prienų rajono mokyklos ruošiasi organizuoti nuotolinį mokymą(si)

Kol mokiniai atostogauja, mokyklų vadovai ir mokytojai, vykdydami švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą, intensyviai ruošiasi pradėti įgyvendinti nuotolinį mokymą(si): įsivertina mokyklų turimas patirtis, išteklius, tariasi, kuri virtuali mokymo(si) aplinka mokyklos bendruomenei bus tinkamiausia. Norėdami priimti patikimus sprendimus, čia pat ir išbando įvairiausius skaitmeninius įrankius – pasitarimai juk vyksta nuotoliniu būdu. Yra mokyklų, ketinančių naudotis ZOOM programa, tinkančia bendrauti, keistis informacija, mokytis, todėl kovo 19 d. vykęs pirmasis nuotolinis mokyklų pavaduotojų ugdymui pasitarimas ir buvo surengtas šioje aplinkoje. Pasitarimo dalyviai diskutavo apie įvairiausius nuotolinio mokymo(si) organizavimo aspektus: kokias bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkas ir skaitmeninius išteklius mokyklos naudos, kokie susitarimai dėl mokymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu bus bendri visam Prienų rajonui, o ką dar papildomai detalizuosis kiekviena mokykla. Mokiniams ir jų tėvams šiuo metu reikėtų dažniau lankytis mokyklų interneto svetainėse, el. dienynuose, kadangi ten bus pateikiama informacija  apie ugdymo(si) organizavimą nuotoliniu būdu, galimybes konsultuotis su įstaigos administracija, pagalbos specialistais, pedagoginiais darbuotojais. Organizuojant nuotolinį ugdymą(si) ypač svarbus tampa ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvelių ir pedagogų bendradarbiavimas.

Sunku paneigti – mokymo(si) proceso organizavimas nuotoliniu būdu yra iššūkis. Tačiau, vertindami mūsų mokyklų pasirengimą šiam procesui, galime pasidžiaugti, kad yra daug pozityvių tendencijų, faktų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu visų Lietuvos mokyklų vadovai yra užpildę specialų klausimyną apie mokyklos teorinį ir praktinį pasirengimą įgyvendinti nuotolinį ugdymą(si), mokytojų ir mokinių galimybes mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu. Apibendrinus mūsų savivaldybės mokyklų duomenis galima būtų teigti, kad:

  • dauguma mokyklų / mokytojų jau yra bandę teikti užduotis mokiniams nuotoliniu būdu – per el. dienyną, el. paštu ar kitokiais būdais, tai nėra naujiena mokyklų bendruomenėms;
  • visos mūsų mokyklos technologiškai pasirengusios arba beveik pasirengusios organizuoti mokymo(si) procesą nuotoliniu būdu;
  • dauguma mokinių namuose turi stacionarius, maždaug pusė jų – nešiojamuosius, ketvirtadalis – planšetinius kompiuterius; beveik visi – išmaniuosius mobiliuosius telefonus;
  • dauguma mokinių turi internetinį arba mobilųjį ryšį;
  • visi mokytojai turi didesnį ar mažesnį pasirengimą naudotis informacinėmis technologijomis;
  • dauguma mokytojų turi tinkamą kvalifikaciją ir gali organizuoti ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu;
  • visų mokyklų vadovai daugiau ar mažiau pasirengę suvaldyti nuotolinio ugdymo iššūkius ar spręsti technologinius nuotolinio mokymo(si) klausimus.

Suprantama, kad dar ne visi mokiniai namuose turi nuotoliniam mokymui(si) reikalingas priemones su interneto ryšiu. Tokiems mokiniams turėtų padėti mokyklos – jeigu yra galimybių, paskolinti mokyklinius kompiuterius, kažkiek nešiojamųjų ar planšetinių kompiuterių nupirkti. Taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministras vakar įvardijo, jog su LR Vyriausybe suderinta ir ketinama nupirkti per trisdešimt tūkstančių IT įrenginių su mobiliuoju internetu mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Ir, žinoma, nederėtų pamiršti, kad nuotolinis mokymas(is) – tai ne diena prie kompiuterio, tinkama ir kokybiška nuotolinio mokymo(si) medžiaga bei užduotys kaip tik turi skatinti mokinius mokytis patyriminiu būdu, naudojantis savo artimiausia aplinka.

Tikimės sklandaus pasirengimo proceso, kuriam geras sąlygas sudaro Prienų rajono švietimo bendruomenės darbas kartu, priimami susitarimai, mokyklų ir Švietimo ir sporto skyriaus bendradarbiavimas.

 

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *