Veiverių seniūnijos darbai ir rūpesčiai

Ataskaitiniai susirinkimai seniūnijose – it lakmuso popierėlis, atskleidžiantis seniūno santykį su vietos bendruomene. Kita vertus, gyventojams tai retai pasitaikanti proga viešai, girdint rajono savivaldybės vadovams bei Tarybos nariams, kelti rūpimus klausimus, kurių sprendimui vien seniūnijų pastangų nepakanka. Nepraleisti susirinkimų aktualu ir politikams, siekiantiems palaikyti tiesioginį ryšį su savo rinkėjais, sužinoti svarbius dalykus, susidaryti nuomonę apie bendrą rajono problemų lauką. Visgi gyventojų dalyvavimas ataskaitiniuose susirinkimuose galėjo būti daug gausesnis. O iš 25 Savivaldybės tarybos narių susidomėjimą seniūnijų reikalais parodė vos pusė. Šiuo atžvilgiu neišsiskyrė ir Veiverių seniūnijos ataskaitinis susirinkimas, į kurį susirinko ir tarpusavio dialogą mezgė tie, kuriems tikrai rūpi pokyčiai šiame krašte.

Į seniūniją – su prašymais, socialiniais ir deklaravimo klausimais
Veiveriai – viena iš didžiausių rajono seniūnijų, 2019 m. miestelyje ir 64 kaimuose gyveno 3770 gyventojų. Seniūnijoje susibūrusios penkios kaimo bendruomenės, gyventojai išsirinkę vienuolika savo atstovų – seniūnaičių. Todėl šio krašto žmonėms turi būti pakankamai gerai atstovaujama: informuojami apie seniūnijos veiklą ir daromus sprendimus, gali gauti motyvuotus atsakymus į paklausimus ar skundus, teikti savo pasiūlymus, o prireikus – ir kreiptis dėl paramos.
Ilgamečio Veiverių seniūno Vaclovo Ramanausko ataskaitoje už 2019 m. seniūnijos veiklą atsispindėjo gyventojų aktyvumas ir poreikiai: į seniūnijos administraciją jie kreipėsi kelių ir gatvių priežiūros bei remonto klausimais, su įvairiais prašymais padėti išspręsti socialines problemas, palengvinti buitį, taikyti vietinės rinkliavos lengvatas, tarpininkauti suteikiant kompensacines priemones neįgaliesiems, atlikti notarinius veiksmus, dėl įvairių pažymų ir leidimų išdavimo, žemės ūkio deklaracijų pateikimo ir kt.
Apžvelgdamas praėjusius metus, seniūnas pasidžiaugė Veiverių krašto bendruomenių veikla, jų įgyvendintais projektais, skirtais bendruomenės narių telkimui, kultūros ir tradicijų puoselėjimui, materialinės bazės stiprinimui, taip pat pasigyrė kultūrinių renginių įvairove, apgailestavo dėl krašto ūkininkus žlugdančios ES žemės ūkio politikos.
Seniūno teigimu, pernai ūkininkai sulaukė labai reikalingos paramos – buvo įgyvendintas projektas pažeistai melioracijos įrenginių infrastruktūrai atkurti, kurio metu atliktas griovių, pralaidų ir drenažo rinktuvų remontas, iš viso suremontuota 6 km tinklų. Seniūnas padėkojo tiems krašto ūkininkams, kurie pavyzdingai prižiūri kelkraščius ir palaukes, įvardino didelę problemą – sukerojusius Sosnovskio barščius.

Kelių remonto darbai – pagal eiliškumą
Savo pranešime seniūnas daugiau dėmesio skyrė kelių būklei aptarti. Pasak seniūno, keliais gyventojai naudojasi kiekvieną dieną, todėl labai svarbu, kad jie būtų laiku remontuojami, tausojami, nes rekonstrukcijai lėšų trūksta.
V.Ramanauskas informavo, kad Prienų rajono savivaldybės sprendimu, patvirtintas Savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto 3 metų prioritetinių objektų sąrašas. Į jį įtraukti ir keli Veiverių seniūnijos objektai. Šių metų planuose – Šilėnų gatvės Mauručių kaime ir Riešuto gatvės Mažųjų Zariškių kaimo sodų bendrijoje kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą, šiems darbams numatyta 345 tūkst. eurų.
Sąraše savo eilės laukia Draugystės gatvė Mozūriškių kaime, kurioje žadama įrengti žvyro dangą, Vienybės gatvė Naujojo Klebiškio kaime, Sodų gatvė Skriaudžiuose, Lauko gatvė ir dalis Kaštonų gatvės Veiverių miestelyje, kurios bus asfaltuojamos.
Seniūno teigimu, pernai kelių priežiūros darbams – žvyravimui, greideriavimui, duobių taisymui, pralaidų tvarkymui, pakelių šienavimui, kelio ženklų įrengimui ir kt. – seniūnija gavo per 57 tūkst. eurų. Didesnis dėmesys skirtas gatvių apšvietimo priežiūrai tamsiuoju paros metu, įrengta naujų šviestuvų, daugiau lėšų buvo panaudota medžių kirtimui ir genėjimui, biotualetų priežiūrai.
Ūkio darbus palengvino ir pagreitino traktorius su inventoriumi, kurį seniūnijai, pirmajai rajone, nupirko savivaldybė. Juo šienaujama, valomi takai, vežamos malkos, atliekami kiti darbai. Anot seniūno, įrengtos pusiau požeminės aikštelės Kuprių, Papilvio kaimuose, atliktas Dainavos gatvės kapitalinis remontas. Tačiau dėl lėšų stokos nepavyko atlikti visų pernai planuotų gatvių apšvietimo, drenažo įrengimo darbų. Taip pat liko nenugriautas prastos būklės seniūnijos ūkinis pastatas.
Gyventojai atkreipė seniūno ir rajono vadovų dėmesį į medžių šaknų iškilnotus ir išsiklaipiusius šaligatvius pagrindinėje miestelio gatvėje. Jiems atsakyta, kad nei seniūnija, nei Savivaldybė negali savavališkai imtis jo remonto darbų, kadangi tai – valstybinės reikšmės kelias, kurį prižiūri Lietuvos automobilių kelių direkcija. Po seniūnijos ir savivaldybės atstovų kreipimosi direkcija pažadėjo, jog bus sudarytas remontuotinų kelių ir šaligatvių sąrašas, tačiau kol kas jis nepaskelbtas.

Vandentiekis pirmiausia bus nutiestas į kapines
Seniūnas V.Ramanauskas pasidalino 2020 metų veiklos planais. Be įprastinių parkų, tvenkinių, lankytinų vietų tvarkymo, avarinių medžių kapinėse ir miestelio teritorijoje pjovimo darbų, numatyta pastatyti uždarus drenažinius įrenginius Veiverių miestelyje nuo Kauno g. iki Vingio g., nutiesti vandentiekio trasą iki Veiverių kapinių, pagaminti lentelių su kaimų pavadinimais, pagerinti gatvių apšvietimą Naujojo Klebiškio, Leskavos, Juodbūdžio kaimuose, tęsti kelių priežiūros ir remonto darbus, suremontuoti seniūnijos salę.
Veiverių miestelyje iki šiol dalis gyventojų neturi vandentiekio, jie skundėsi, kad šuliniai tušti ir trūksta vandens. Susirinkime dalyvavęs meras Alvydas Vaicekauskas jiems negalėjo pažadėti, kad vandentiekis bus įvestas per šiuos ar kitus metus. Jo teigimu, metas, kai europiniams fondams buvo galima teikti paraiškas vandens ir nuotekų tinklų įrengimui miesteliuose, praėjo, reikia laukti naujo kvietimo. Visgi A.Vaicekausko pastebėjimu, savivaldybė, dėl gyventojų patogumo įgyvendindama šiuos infrastruktūros projektus, susiduria su didele rizika, nes, įrengus vandentiekį ir nuotekų tinklus, gyventojai labai nenoriai jungiasi prie jų. Todėl, anot mero, ateityje, planuojant šiuos darbus, gyventojai turėtų avansu finansiškai prisidėti prie projektų įgyvendinimo.
Apsvarstyta galimybė veiveriškiams, neturintiems vandens, teikti jo atvežimo paslaugas.

Projektai Veiverių krašte bus tęsiami
Meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad Veiveriai nėra pamirštas kraštas. Praėjusiais metais seniūnijoje atlikta daug reikšmingų darbų maždaug už 1 mln. eurų.
Jo teigimu, rekonstruota dalis Veiverių PSPC pastatų, ir gana greitai naujose patalpose įsikurs savarankiško gyvenimo namai. Suremontuotos Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos pastato vidaus patalpos, jose įrengtos šiuolaikinės klasės, nupirkta įrangos. Įsteigtos papildomos darželio grupės Veiveriuose ir Skriaudžiuose, todėl visi norintieji vaikai gali lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Šiemet suplanuotos lėšos vaikų žaidimų aikštelių prie Veiverių gimnazijos įrengimui. Į Sporto programą įtraukti ir Veiverių sporto aikštyno sutvarkymo darbai, ši paraiška bus pateikta atrankos konkursui.
Merui žinoma lietaus nuotekų problema Veiverių gimnazijoje, šiemet ją pažadėjo išspręsti, kaip ir ištesėti anksčiau duotą pažadą – įrengti vidaus patalpų šildymą Šaulių namuose.
Savivaldybė siekia, kad Skriaudžiuose atsirastų daugiafunkcis centras, kuriame po vienu stogu veiktų ir kultūros įstaiga, ir mokykla. Pastato stogas jau suremontuotas, prie to lėšomis teko prisidėti ir Savivaldybei, ateityje ketinama suremontuoti vidaus patalpas, įrengti mokyklos sporto salę.

Atsakė į gyventojų klausimus
Keletas gyventojų išsakė nepasitenkinimą šiuo metu galiojančia vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimo tvarka, jiems sunku suprasti, kodėl skaičiuojama pagal gyvenamąjį plotą, o ne pagal realiai išvežtą atliekų kiekį. Meras sakė, kad nors ši tvarka nėra tobula, nė viena kita savivaldybė nėra priėmusi teisingesnės tvarkos. O mokestis didėja dėl to, kad atliekų išvežama daugiau, nei surenkama vietinės rinkliavos. A.Vaicekauskas priminė, kad Veiverių krašto soduose buvo atsiradęs nelegalus sąvartynas, kurį teko išvežti ir sutvarkyti Savivaldybės lėšomis. Anot mero, kainą didina ir tai, kad gyventojai tinkamai neišrūšiuoja atliekų.
Meras A.Vaicekauskas ir Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė paragino gyventojus būti aktyvesniems ir rodyti iniciatyvą tvarkant savo aplinką. J.Zailskienė palaikė Byliškių sodų bendrijos gyventojų norą prisidėti finansiškai, kad būtų greičiau įrengtas apšvietimas jų gyvenamoje aplinkoje. Jos teigimu, Savivaldybė padėjo lėšomis ir darbais Prienų miesto kolektyvinio sodo gyventojams, kurie patys parengė apšvietimo įrengimo projektą, nusipirko stulpus. Anot J.Zailskienės, tokiu būdu kooperuojantis gyventojams atsirastų galimybių susitvarkyti kiemus ir gatves.
Veiveriškiai pageidavo, kad prie Veiverių ežero būtų įrengtas pliažas, išsakė savo pastabas dėl turgelio vietos ir užpildytos automobilių stovėjimo aikštelės.
Mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė aptarė Veiverių krašto susisiekimo problemas, informavo apie ketinimus įrengti seniūnijos keliuose po vieną kitą keleivių laukimo paviljoną, atsakė į gyventojų klausimus dėl vietinių maršrutų grafikų pakoregavimo, pakvietė teikti prašymus Savivaldybės eismo saugumo komisijai.
Savivaldybės atstovai nepažadėjo, kad į visus prašymus bus atsižvelgta, nes vietos maršrutai dėl mažo keleivių skaičiaus neatsiperka, ir Savivaldybei tenka kompensuoti nuostolingus reisus.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Tai, kas išaugina.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *