Trumpoji maisto grandinė – nauda ir ūkininkams, ir vartotojams

Prienų rajono ūkininkai, smulkieji žemės ūkio produktų gamintojai bei žaliavos perdirbėjai vieni iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo diskusijas dėl trumposios maisto grandinės (TMG) sukūrimo, šio principo esmė – vietoje pagamintos produkcijos tiekimas be tarpininkų, tiesiai iš gamintojo vartotojui.

Pakvietė paragauti mūsų krašte gaminamų produktų

Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas M.Butkevičius ir žemės ūkio ministras A.Palionis įsitikinę trumpųjų maisto grandinių nauda.

– Prienų rajone mes užauginame, perdirbame ir vartotojams galime pateikti beveik visus maisto produktus ir žaliavą – įvairių rūšių mėsą, žuvį, pieno ir kruopų produktus, vaisius ir daržoves, – kovo 10 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atidarydamas mūsų krašto gamintojų surengtą pieno, mėsos, žuvies, duonos, grikių kruopų gaminių, vaisių ir daržovių degustaciją, sakė Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius. – Šiandien rajono ūkininkai ir gamintojai pasiruošę tiesiogiai, apeinant tarpininkus, realizuoti savo produkciją – tiekti ją mokyklų, darželių, gydymo įstaigų, globos namų, restoranų virtuvėms. Palaikyti šią iniciatyvą labai svarbu ne tik dėl ekonominių priežasčių, bet ir dėl paties kaimo gyvybingumo, kad jauni žmonės nebėgtų iš mūsų krašto. Kita vertus, vartotojai, ypač jaunoji karta, nusipelno gauti šviežią, kokybišką, nedideliais atstumais pervežamą maistą ir sveikiau maitintis.
Pasak jo, Ūkininkų sąjunga palaiko ūkininkų ir smulkiųjų gamintojų norą kooperuotis, patiems prekiauti vietoje pagamintais produktais ir tapti konkurencingiems rinkoje, kurią užėmę stambieji perdirbėjai bei prekybos centrai. „Tarpusavio sutarimas yra, todėl reikia pradėti, o kad pradėtume, reikia pamatyti, paragauti to, kas gaminama mūsų krašte, ir šnekėtis…“ – degustacijos esmę nusakė M.Butkevičius.
Šio renginio organizatoriai – Prienų rajono ūkininkų sąjunga, Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius bei Kauno pramonės ir amatų rūmų Prienų verslo atstovybė. Į renginį pakviesti atvyko žemės ūkio ministras Andrius Palionis ir ŽŪM darbuotojos, Žemės ūkio rūmų, Prienų rajono savivaldybės vadovai ir skyrių specialistai, Savivaldybės tarybos nariai, Kauno pramonės ir amatų rūmų Prienų verslo atstovybės nariai, rajono mokyklų, veterinarijos, visuomenės sveikatos specialistai, viešojo maitinimo įstaigų atstovai, ūkininkai ir kiti dalyviai.

Savivaldybės administracijos direktorė J.Zailskienė palaiko vietos gamintojus, bet, jos įsitikinimu, dėl TMG organizavimo dar reikia atlikti daug namų darbų.

Paragavus puikaus skonio patiekalų ir produktų, kuriuos pristatė patys rajono gamintojai – UAB „Ekofrisa“, UAB „Broileta“, AB „Išlaužo žuvis“, Juozo Burbulevičiaus, Vaivos Buliauskienės, Rasos Skučienės ūkiai, UAB „Du medu“ ir UAB „Miglūnas“, o gražiai patiekė Alytaus profesinio rengimo centro moksleiviai, vyko diskusija tema „Trumposios maisto grandinės – nauda ir ūkininkui, ir vartotojui“, kurioje aptartos galimybės, kaip sustiprinti ūkininkų, smulkiųjų gamintojų vaidmenį maisto teikimo grandinėje.

Ministras padrąsino prieniečius ir pažadėjo paramą
Į renginį su komanda atvykęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis padrąsino pirmą žingsnį žengusius Prienų rajono ūkininkus ir smulkiuosius gamintojus ir pažadėjo jiems visokeriopą paramą. „Ministerija šiandien gali pasiūlyti sprendimus,“ – akcentavo žemės ūkio ministras, susirinkusiesiems pristatęs ŽŪM paramą trumpųjų maisto grandinių principo savivaldybėse įgyvendinimui. Jo teigimu, ministerijoje sukurta darbo grupė pasiruošusi atvykti į savivaldybę ir konsultuoti ūkininkus paraiškų teikimo, trumpųjų maisto grandinių sudarymo, viešųjų pirkimų ir kitais aktualiais klausimais.
Jo nuomone, rasti bendrą sutarimą su savivaldybių administracijomis ir maitinimo įstaigomis dėl šviežios žaliavos ir produktų tiekimo įmanoma. Svarbiausia, – kad ūkininkai būtų vieningi tarpusavyje, nebijotų imtis šios atsakomybės. „Jeigu mes užauginsime sveiką ir darbingą kartą, ji mums uždirbs ir pensijas,“ – ministras akcentavo ir socialinį šio klausimo aspektą.
Atsakęs į renginio dalyvių klausimus, paneigęs jų baimes praktiniais pavyzdžiais, ministras paragino Prienuose kurti prekybos tašką – logistikos centrą, į kurį ūkininkai pristatytų savo produkciją. Jame būtų prekiaujama, iš šio centro pagal ūkininkų laimėtus konkursus būtų išvežami paruošti produktų paketai į darželius, mokyklas, ligonines, pas kitus užsakovus.

Prienų rajono ūkininkai ir gamintojai surengė savo produktų degustaciją.

Ministras kvietė pasinaudoti Žemės ūkio ministerijos kvietimu ir įsitraukti į projektą, pagal kurį ūkininkai, susikooperavę su partneriais, galėtų gauti iki 120 tūkst. eurų paramą vienai paraiškai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškas galima teikti iki gegužės 15 d.
Pagal minėtą priemonę galima gauti lėšų logistikos centro administracinių patalpų statybai ar nuomai, mobilios parduotuvės „ant ratų“ įsigijimui, projekto vadovo ir pardavėjo atlyginimui, gamybos, pakavimo, fasavimo įrangai įsigyti, mokėti už transportavimo (kuras, nuoma, paslaugos) išlaidas.
Pasak ministro, šiemet ministerija savivaldybėms verslo skatinimo priemonėms išdalino 10 mln. eurų, todėl, esant poreikiui, Savivaldybė galėtų dalį lėšų skirti šio centro įkūrimui.

Sėkmė priklauso ir nuo valstybinės politikos, ir nuo partnerių požiūrio
Renginyje buvo akcentuota, kad šiandien ūkininkams reikia imtis inovatyvių sprendimų, ir išloš tie, kurie bus pirmieji, nes jie savo produktus galės pasiūlyti ne tik rajono, bet regiono pirkėjams. Visgi, kad TMG galėtų tinkamai funkcionuoti, reikia įvairių tarpininkavimo formų, kurios grindžiamos tiesioginiu tiekimu, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu.
Renginio dalyviai, atstovaujantys skirtingoms organizacijoms, turėjo progą išsakyti savo nuomones TMG sukūrimo klausimu, daugelis pasisakė už šią iniciatyvą, nors iš savo patirties nurodė ir nemažai kliuvinių, kurie gali sutrukdyti sukurti sklandžiai veikiančią tiesioginio pardavimo sistemą. Daugiausia nuogąstavimų kilo dėl to, ar ūkininkai sugebės, konkuruodami su didžiaisiais tiekėjais, įveikti viešųjų pirkimų „kartelę“.
Ministras A.Palionis papasakojo apie Centrinės perkančiosios organizacijos inicijuotas naujas priemones, kurios viešuosius pirkimus daro prieinamesnius ūkininkams, jie bus dinamiškesni, todėl ūkininkai galės dalyvauti mažesnės vertės pirkimuose su sezonine produkcija, nedideliais jos kiekiais.
UAB „Ekofrisa“ vadovė Lina Dužinskienė teigė, jog ūkininkams bei gamintojams nebus sudėtinga sukurti kooperacijos ar jungtinės veiklos pagrindais veikiantį darinį, pagrindinė problema, kaip nebūti nustumtiems į šalį stambiųjų rinkos žaidėjų, kurie susižeria pelną iš maisto gamybos ir tiekimo proceso. Juolab kad ūkininkų produkcija yra brangesnė, o viešuosiuose pirkimuose lemiamas veiksnys yra mažiausia kaina. Todėl diskusijų metu pasiūlyta apsaugoti vietos gamintojų interesus, viešųjų pirkimų techninėse specifikacijose nurodant regioninę produktų kilmės vietą.
Šiai minčiai pritarė ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, iš kurios ūkininkai tikisi teigiamos pozicijos ir pritarimo trumposios maisto grandinės iniciatyvai.
„Galėtų būti nustatyta dotacijų sistema vietos gamintojams ar įpareigojimas pirkti produktus būtent iš to regiono. Mąstant apie sveiką maitinimą socialinės globos įstaigose, ligoninėse, mokyklose, turi būti valstybinis kompleksinis požiūris, visos ministerijos turi dirbti išvien,“ – svarstė J.Zailskienė.
Savivaldybės administracijos vadovė ūkininkams pažadėjo surinkti informaciją iš biudžetinių įmonių, ligoninių, globos namų, koks mūsų rajone būtų poreikis vietinių gamintojų produkcijai. Visgi, pasak jos, rajono mokyklose ir vaikų darželiuose maitinimas atiduotas į privačias rankas, todėl maitinimo įmonių atstovai patys renkasi, ką ir iš ko pirkti.
Degustacijoje dalyvavo keletas biudžetinių ir privačių maitinimo įmonių atstovų, tačiau savo nuomonės, ar yra suinteresuoti bendradarbiauti su vietos gamintojais, viešai neišsakė. Degustacijos metu pakalbinta vienos privačios maitinimo įmonės, gaminančios maistą mokiniams, vadovė neslėpė, kad valgyklai žemės ūkio žaliavą ir maisto produktus tiekia stambusis tiekėjas, bulves – mūsų krašto ūkininkas. Ji sakė, kad įmonė iš ūkininkų galėtų nupirkti ir daugiau produkcijos, jei tik jie turėtų tvarkingus dokumentus, pasiūlytų priimtiną kainą ir garantiją, kad jų produkcija tikrai išauginta ir pagaminta šiame krašte.
Pasak Administracijos direktorės, kad sistema suveiktų, reikia atlikti namų darbus su daugeliu nežinomųjų. Tai – ir viešųjų pirkimų taisyklės, pagal kurias Savivaldybė negali pasirinkti kokybiškesnės (ir brangesnės) prekės ar paslaugos, kitaip būtų apskųsta, ir valstybės politika, ir maitinimo įstaigų atstovų pasirinkimas, skatinant vietos gamintojus. Jos teigimu, Savivaldybės taryba tik nustato vaikų maitinimo kainą, o ją moka tėvai, todėl ir jie turėtų būti suinteresuoti už sveiką ir kokybišką maistą primokėti daugiau. Arba prie Savivaldybės nustatytos kainos prisidėtų valstybė. Tad reikia diskusijų platesniame visuomenės rate.
Žemės ūkio ministro teigimu, nuo šių metų priešmokyklinukai savivaldybių mokyklose valstybės lėšomis maitinami nemokamai, o nuo rugsėjo mėnesio nemokamą maitinimą gaus visi priešmokyklinukai ir pirmokai, todėl valstybė yra suinteresuota, kad vaikai būtų maitinami kokybišku, šviežiu ir subalansuotu maistu.
Žemės ūkio ministerija šiemet rinko paraiškas pagal „Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles“. Parama skiriama toms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios maistą gamina vietoje ir įsipareigoja vaikams maitinti visų grupių ekologiškų produktų įsigyti ne mažiau kaip 60 proc. viso vaikams maitinti skirto maisto kiekio. ŽŪM atstovės teigimu, nacionalinės kokybės produktų programoje nedalyvauja nė vienas Prienų rajono vaikų darželis.

Linkėjo ieškoti ne pasiteisinimų, o sprendimų
Renginio dalyviai neabejojo, jog iniciatyva skatinti vietinę rinką labai naudinga ir gamintojams, ir patiems vartotojams, pasiilgusiems sveiko ir kaimiško maisto. Ar ji Prienų rajone bus realizuota, priklausys nuo to, ar ūkininkai, gamintojai, Savivaldybė, maitinimo įmonės, kitų grandžių atstovai, vartotojai bus nusiteikę tarpusavyje bendradarbiauti, ieškant priemonių, kaip geriau užtikrinti trumposios maisto grandinės veikimą ir sustiprinti vartotojų pasitikėjimą vietine produkcija.
Per dešimt pastarųjų metų Prienų rajono žemės ūkyje įvyko daug pokyčių, ryškios ūkininkų, laikomų gyvulių, karvių, primelžto pieno mažėjimo tendencijos. Todėl Prienų rajono žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė įsitikinusi, jog rajono ūkininkams reikia išnaudoti visas pasitaikiusias galimybes, pasinaudoti kiekviena laisva niša savo produkcijai realizuoti vietos rinkoje, taip išlaikant pasitikėjimu grįstus ryšius su vartotojais.
Renginyje dalyvavęs Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis, kuris yra vienas iš trumpųjų maisto grandinių iniciatorių, padėjęs rengti pilotinį projektą Rokiškio rajone, sakė, kad šiuo pavyzdžiu galės pasinaudoti ir kitos savivaldybės. Paklaustas, ko reikia, kad TMG pradėtų realiai veikti, jis sakė:
– Visų pirma, reikia teigiamo Savivaldybės požiūrio ir nuostatos, kad produkcija, užauginta šiame regione, būtų parduodama vietoje. Savivaldybei tai sukuria pridėtinę vertę – atsiranda naujų darbo vietų, fizinių asmenų pajamų mokestis papildo savivaldybės biudžetą. Svarbus ir augintojų nusiteikimas – mes norime auginti žaliavą, gaminti produkciją bei ją parduoti. Vienam ūkininkui neapsimoka vežti savo produkcijos, todėl būtina apsijungti, o veiklos formų gali būti įvairių – tradicinis kooperatyvas, jungtinės veiklos sutartis, mažoji bendrija. Toliau reikia sukurti bendrą logistinę sistemą, nusistatyti produktų paskirstymo būdus, užtikrinti jų įvairovę ir pasiūlą pagal sezonus. Turi funkcionuoti visa sistema.
S.Dimaitis nebuvo linkęs kritikuoti šiuo metu galiojančios įstatyminės bazės. „Viešųjų pirkimų įstatymas yra bendro pobūdžio, viskas susiveda į viešųjų pirkimų sąlygas, pagal kurias savivaldybėje sudėliota sistema. Vienur viešieji pirkimai vykdomi centralizuotai, juos organizuoja pati savivaldybė, kitur – maitinimo įstaigos. Nebūtinai pasirinkimą nusveria mažiausia kaina. Manau, kad kartais norėdami užtušuoti savo neveiklumą, ieškom pasiteisinimų. Sąlygose gali būti akcentuojami ir kiti dalykai, pavyzdžiui, atstumas ar ekonominis naudingumas… Todėl svarbiausia norėti ieškoti sprendimo, diskutuoti ir siekti bendro tikslo,“ – linkėjo ŽŪR atstovas.

Akcentavo tiesioginio pardavimo naudą
Ūkininkai ir smulkieji gamintojai, turintys dalyvavimo trumpoje maisto grandinėje patirties, akcentavo realią jos naudą. Drąsiai žiūrėti į ateitį ragino ir kiti renginio dalyviai.
Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko nuomone, Lietuvoje keičiasi mitybos įpročiai – pastebimas perėjimas nuo pigesnio prie geresnio ir kokybiško maisto poreikis didėja. Dalis prieniečių, turinčių iš ko pasirinkti, atiduoda pirmenybę vietoje pagamintam maistui. Tai rodo ir pirkėjų eilutės Laisvės aikštėje, kur rajono ūkininkai ketvirtadieniais prekiauja kaimiškais produktais. Todėl meras kvietė gamintojus bendradarbiauti tarpusavyje, būti atviriems, dalintis tuo, ką pagamina. Meras patikino, kad Savivaldybė yra pasiruošusi remti ūkininkų iniciatyvas iš Smulkaus verslo rėmimo bei Kaimo plėtros programų, pavyzdžiui, prisidėti prie pardavimo vietos įrengimo ar pan.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Prienų skyriaus vedėjas Gediminas Banys teigė, kad nors mobilaus ūkininkų turgelio susikūrimą lydėjo tam tikra rizika, tarnyba iš vartotojų nusiskundimų dėl maisto kokybės negavo. „Šis turgelis – realus trumposios grandinės pavyzdys. Rajone veikia 21 gamintojas, kuris, vaizdingai kalbant, gamina „nuo šakių iki šakutės“, „nuo lauko iki stalo“. Todėl maisto produktų pasiūla yra, gamintojais pasitikima,“ – G.Banys sakė nematantis kliūčių ūkininkams kooperuotis ir patiems realizuoti savo produkciją.
Iš vartotojų pozicijų kalbėjęs Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras pabrėžė, kad jo vadovaujama įstaiga, daug dėmesio skirianti būsimų virėjų ir barmenų praktikai, pasiruošusi vykdyti pirkimus ir rinktis vietinių gamintojų produkciją. „Mums labai svarbi produktų kokybė, kaina ir gamintojų atsakomybė,“ – akcentavo direktorius.
Prienų rajono savivaldybės Tarybos komitetų pirmininkai Deividas Dargužis ir Vaidotas Kupstas taip pat palaikė ūkininkų iškeltą tiesioginio pardavimo idėją, pageidavo, kad Prienuose atsirastų parduotuvė, kurioje išimtinai būtų prekiaujama vietine produkcija. Pasak V. Kupsto, svarbu, kad nepasikeistų ŽŪM požiūris, ir Savivaldybė padrąsintų gamintojus, nes dabar sustojus pusiaukelėje ūkininkai gali ir neatsigauti.
Kredito unijos „Prienų taupa“ administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, primindamas, kaip nelengvai kūrėsi, su kokiu nepasitikėjimu susidūrė ir kaip iki 9 mln. sukauptų banko aktyvų išaugo kredito unija, linkėjo, kad šis tikriausias sėkmingos kooperacijos pavyzdys vestų ūkininkus į priekį.
MB „Aroma Rex“, administruojančios ir Prienų turgų, vadovas Rimvidas Skorupskis pagyrė gamintojus už pasiryžimą patiems užsidirbti, o ne atiduoti didiesiems perdirbėjams ir tiekėjams. Jis linkėjo neužgesinti iniciatyvos ir sukurti gerai tvarkomą sistemą.
Užsimezgusi aktyvi ir gyva diskusija, susidomėjimas trumposios maisto grandinės sukūrimo klausimais rodo, kad Prienų rajono ūkininkai ir gamintojai juda teisinga kryptimi.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *