Vasario Tarybos posėdyje

Vadovaus mokykloms dar penkerius metus
Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, ilgamečiai vadovai, Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius ir Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė, nuo vasario 28 d. paskirti dar vienai penkerių metų kadencijai. Abu direktoriai, pasibaigus ankstesnei jų kadencijai, sėkmingai įveikė skelbtų konkursų atrankas, Specialiųjų tyrimų tarnybos patikrinimus ir toliau vadovaus mokykloms, kurioms paskyrė darbo dešimtmečius. Ir S.Valančius, ir R.Žilinskienė pažadėjo dėti pastangas, kad mokyklose gerėtų mokinių ugdymo(si) kokybė.

Ėmėsi prevencijos prieš korupciją
2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018“, kurį inicijavo Specialiųjų tyrimų tarnyba, savivaldybės patenka tarp labiausiai korumpuotų įstaigų po sveikatos priežiūros įstaigų, Seimo, teismų. Siekiant to išvengti, Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą 2020 – 2022 metams ir priemonių planą. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Savivaldybėje.
Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose, įmonėse bus paskirti už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys, atlikti patikrinimai dėl rekomendacijų įgyvendinimo, bus parengtas tarnautojų elgesio kodeksas, vykdomas antikorupcinis švietimas, gerinama administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybė, dalyvaujama specialiuose mokymuose ir pan.
Įvardintos galimos korupcijos pasireiškimo sritys, susijusios su nekilnojamojo turto objektų tvarkymo, statinių naudojimo priežiūros procedūromis, savavališkos statybos įteisinimo nustatymo procedūromis, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimu, viešųjų pirkimų organizavimu bei teisėtumu, priimamais teisės aktais, viešųjų ir privačių ryšių reikalavimų pažeidimais ir kt.

Sieks gauti lėšų kairiosios Nemuno pakrantės tvarkymui
Priimtas Tarybos sprendimas dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės projektui „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“, kuris yra įtrauktas į Kauno regiono plėtros planą. Preliminari bendra projekto vertė – 76 019,41 Eur, didžiąją dalį lėšų tikimasi gauti iš Europos Sąjungos fondų, savivaldybės dalis – 11 402,91 Eur (15 proc.) biudžeto lėšų.
Projekto metu numatoma tvarkyti kairiąją Nemuno pakrantę iki Kęstučio g. 88C esančio sklypo. Jo metu bus įrengti pasivaikščiojimo takai, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, sutvarkyti erozijos pažeisti krantai ir šlaitai, formuojami ir tvarkomi želdiniai.

Teikia paraišką sporto bazių atnaujinimui
Centrinė projektų valdymo agentūra yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.
Atsižvelgiant į šį kvietimą Savivaldybėje yra rengiama projekto paraiška „Sporto bazių atnaujinimas Prienų rajone“. Projekto metu planuojama suremontuoti (modernizuoti) Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos rūsyje esančią sporto salę, „Žiburio“ gimnazijos krepšinio aikštelės dangą ir teritorijos tvorą, Stakliškių gimnazijos krepšinio ir vaikų žaidimo aikšteles bei įrenginius, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos sporto stadioną ir kitus sporto įrenginius. Preliminari projekto vertė – 360 502,37 Eur.
Tarybos nariai pritarė tam, kad Savivaldybė, teikdama paraišką, įsipareigotų prisidėti prie projekto įgyvendinimo ne 15 proc., bet 26 proc. suma. Tikimasi, kad, padidinus savivaldybės indėlį, paraiškos vertinimo metu bus skiriami papildomi balai ir atsiras daugiau galimybių laimėti konkursą.

Veiveriuose – nauja socialinės priežiūros paslauga
Kovo pradžioje Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centre pradės veikti dešimties vietų savarankiško gyvenimo namai, juose bus teikiama socialinės priežiūros paslauga senoliams, neįgaliems asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą: pasirūpinti savo buitimi, pasigaminti maistą, susimokėti už komunalines paslaugas, prireikus padedant socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui.
Taryba patvirtino šios paslaugos kainą vienam gavėjui – 365 Eur per mėnesį.
Socialinė priežiūra finansuojama iš asmens mokamų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų.

Vaiko raida bus vertinama ir ligoninėje
VšĮ Prienų ligoninė ketina teikti Vaiko raidos vertinimo skalės (DISC) testo atlikimo paslaugą, Taryba patvirtino jos kainą – 31,35 Eur.
Perėmė nekilnojamąjį turtą Balbieriškyje
Po pasikeitimo nuomonėmis Tarybos nariai nusprendė sutikti perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus profesinio rengimo centro pagal patikėjimo sutartį valdomą nekilnojamąjį turtą: mokomąjį korpusą, garažą, katilinę, stoginę, konteinerinę, naftos saugyklą, inžinerinius tinklus, elektros liniją ir kitus statinius, esančius Balbieriškio miestelyje, Klevų gatvėje.
Nors, pasak mero, perimant šį turtą, yra rizikos, bet kas gali geriau pasirūpinti jo sutvarkymu bei pritaikymu, jei ne Savivaldybė.
Dalis turto jau perimta 2016 m. ir perduota valdyti, naudoti ir disponuoti juo Balbieriškio pagrindinei mokyklai.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *