Gerumas visada sugrįžta…

Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje vyko koncertas-edukacija „Instrumentų karalius – vargonai“, kuriame dalyvavo Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ mokiniai ir pedagogai. Šv. Mišių ir koncerto metu skambėjo J.S. Bacho, G.F. Hendelio, M. K. Čiurlionio ir kt. kompozitorių kūriniai, kuriuos vargonais grojo 2–8 kl. moksleiviai. Susirinkusius klausytojus sužavėjo dviejų solistų Aurimo Petravičiaus ir Aurelijos Sinicienės duetu giedotos choralinės giesmės bei koncerto pabaigoje meistriškai Pauliaus Grigonio atliktas kūrinys J.S. Bacho preliudas ir fuga c/moll vargonams bei jo įdomus pasakojimas apie šio unikalaus instrumento subtilybes.


Idėja pakviesti „Varpelio“ mokyklos kolektyvą neatsitiktinai kilo Rokui Urbonui. Jis – šios mokyklos absolventas, nors savo profesijos su muzika nesusiejo, tačiau pagarbiu žodžiu įvardija įgytas patirtis bei pamatinių kultūrinių vertybių susiformavimą būtent besimokant šioje mokykloje. ,,Varpelis“ – muzikinio profesinio ugdymo neformaliojo švietimo institucija. Mokyklos paskirtis – muzikinio auklėjimo, mokymo bei lavinimo pagrindu ugdyti mokinių profesionalius meninius gebėjimus ir įgūdžius, įgalinančius siekti profesionalaus muzikavimo aukštumų. Mokyklos istorija prasideda nuo 1989 m., kuomet šviesaus atminimo kunigas Ričardas Mikutavičius palaimino kolektyvą ir pašventino parengtas ugdymui mokyklos patalpas D. Poškos g. 4, Kaune.
Per visus tris dešimtmečius pagrindinio ugdymo kursą baigė ne vienas šimtas jaunuolių, o iš jų maždaug penktadalis pasirinko muziko profesiją, kita dalis tęsia veiklas profesionaliuose kolektyvuose, mėgėjiškose veiklose. Tad koncertinė veikla su mokyklos choru, nuolatiniai kontaktai su giminingais meniniais kolektyvais Vokietijoje ir kitose šalyse, bendradarbiavimas, kultūriniai mainai bei pažintys lėmė ir aplinkybes, kurios vėliau pravertė Rokui Urbonui ne tik profesinėje veikloje, bei pasitarnavo kilniam tikslui prisidedant prie vargonų paieškų naujai atstatytai Balbieriškio bažnyčiai. Kartu su pagrindiniu rėmėju, verslininku, Lietuvos bevielių technologijų įmonės „Teltonika“ įkūrėju ir vadovu Arvydu Paukščiu ieškojimų keliai atvedė pas auksarankius garsios Vokietijos ,,Oberlinger“ firmos vargonų meistrus…
Be dainavimo, berniukai „Varpelio“ mokykloje mokosi ir fortepijono, solfedžio, dirigavimo, muzikos istorijos bei kitų muzikinio ugdymo dalykų. Mokytoja Erika Pohjanoksa, mokykloje dirbanti nuo pačios įsikūrimo pradžios, yra išugdžiusi ne vieną absolventų kartą. Geru žodžiu iki šiol prisimena ir Roką, dar tuomet visai mažą, sėdėjusį ant mokytojos kelių, bet labai gerą ir mylimą mokinį iki šiol, dažnai bendrauja, susitinka. Mokytoja džiaugiasi, kad jos buvę ugdytiniai mokyti muzikos pagrindų ne tik patiki savo atžalas (šiuo metu fortepijonu moko groti sūnų Joną), bet ir kupini idėjų.
– Dirbu vyriausiuoju finansininku šeimos valdomoje bendrovėje UAB ,,ARCHIS“, įgyvendinome daug įvairios paskirties projektų, – sako Rokas. – Bendrovėms ir privatiems užsakovams tiesiog pastatą „priduodi“, ir tiek, o suprojektuoti ir pastatyti bažnyčią yra visai kas kita, tu žinai, kad ji tarnaus žmonių dvasiniams bei kultūriniams poreikiams, o ir pats visada galėsi sugrįžti…
– Kai Rokas pasiūlė pagroti vargonais (aišku, iš anksto atsiklausęs ir suderinęs laiką su Balbieriškio bažnyčios klebonu Remigijumi Veprausku), tokios pasiūlytos unikalios ir turbūt retai kam pasitaikančios galimybės ir dar naujai atstatytoje Balbieriškio bažnyčioje, nebuvo įmanoma atsisakyti, – po koncerto dalijosi mintimis Ina Vaičienė, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos metodinės grupės vadovė.
Mokytoja, sukaupusi nemažą pedagoginio darbo patirtį, paminėjo, kad kai kūrėsi mokykla, iš pat pradžių Marijampolės meistrų mokomuosius vargonėlius turėjo, vaikai buvo mokomi vargonavimo paslapčių ne vienerius metus, bet, išėjus mokytojai, mokymosi procesas nutrūko, paseno ir nenaudojami vargonėliai, o progos įsiprašyti pagroti kad ir didžiosiose miesto bažnyčiose, retai kada pasitaikančios. Įgyvendinti šią idėją, kad tai nebūtų paprastas pagrojimas, o kartu ir edukacija, ruošėsi visa mokyklos bendruomenė, pedagogai, mokiniai bei jų tėveliai. Koncertui skirtą programą papildomo instrumento mokytojai atrinko ir pritaikė kūrinius, atsižvelgdami į baroko laikmečio muzikos štrichą, nes vargonavimo specifika visai kitokia, o tinkamas repertuaro parinkimas ir yra esminė sąlyga persėdus nuo fortepijono prie vargonų.
Ruošiantis šiam koncertui ir išvykai, pedagogai vaikams ir tėveliams paskyrė namų užduotį – pažiūrėti Remigijaus Veličkos sukurtą filmą „Viltis ir stebuklas Balbieriškyje“. Po peržiūros kartu aptarė ir pasidalijo išgyventomis emocijomis bei patirtais įspūdžiais, kai kas prisipažino, kad iki ašarų buvo sujaudinti būtent to fakto, Arvydo Paukščio poelgio, kaip galima dalintis gerumu. Ir, pasak ilgametės fortepijono mokytojos Erikos, „ne taip lengva „prasimušti“ iki berniukų sielos gelmių, tad tikėtina, tas stiprus įspūdis neabejotinai ne tik išliks visam tolimesniam gyvenimui, bet ir suteiks įtakos vertybių formavimuisi bei galbūt paskatins sekti šio žmogaus pavyzdžiu“.
Na, o edukacijai vesti į pagalbą pakviestas Paulius Grigonis, pagal išsilavinimą teisininkas, kuris savo muzikinį kelią taip pat pradėjęs Kauno berniukų ir jaunuolių chorinio dainavimo mokykloje „Varpelis“, šiuo metu dirbantis Pilaitės Šv. Juozapo parapijos Vilniuje vargonininku. Paulius yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos valdybos ir Amerikos vargonininkų gildijos narys, vedęs ir inicijavęs edukacines vargonų demonstracijas daugelyje Lietuvos bažnyčių bei meistriškumo kursus vargonininkams ir bažnyčių muzikams, įdomiai papasakojo edukacijos metu ne tik vaikams, bet ir susirinkusiems miestelio gyventojams bažnyčioje pasiklausyti koncerto, apie unikaliuosius, tik būtent Balbieriškio bažnyčiai pritaikytus vargonus bei jų veikimo principus.
Ir, be abejo, kad koncertas vyktų sklandžiai bei klausytojo ausiai suteiktų daugiau muzikinių spalvų (nes surepetuota koncerto eiga tik vieną kartą ir tai tik prieš šv. Mišias), neapsieita be profesionaliosios Balbieriškio parapijos choro vadovės Aurelijos pagalbos, kuri geriausiai žinanti šių vargonų galimybes. Ir šv. Mišių metu „Varpelio“ mokyklos vyresniųjų mokinių atlikti kūriniai vargonams suskambėjo be galo jautriai ir subtiliai.
Balbieriškio parapijos bažnyčios kunigas Remigijus Veprauskas, pakalbintas po koncerto, pastebėjo: „Galima tik didžiuotis ir džiaugtis, kad į kaimą, būtent į bažnyčią, atvažiuoja iš Kauno, Vilniaus profesionalai muzikai“. Vien tas faktas, kad grojantys vaikai – jau savaime esti geresni – daug ką reiškiantis. Labai svarbu į save įsiklausyti ir išgirsti, kad savęs ,,išgirdimas“ būtų patiems jiems svarbiausias atsakymas, ar einama teisingu keliu. Ir Arvydo gerumo pavyzdys, kad daryti gera – ne tik būtina ir svarbu, bet be to gyventi negali, nėra prasmės kitaip… Jeigu prie visų patirčių prisidėjome, kaip parapija, tai viskas Dievo garbei, žmonių gerovei ir vaikų džiaugsmui – be abejo, labai džiugu…
Dėkojame pagrindiniam mecenatui Arvydui Paukščiui, Balbieriškio parapijos kunigui Remigijui Veprauskui, renginio idėjos autoriui Rokui Urbonui, ,,Varpelio“ pedagogų kolektyvui ir vadovams, solistams, tėveliams, tariam ačiū ir jauniesiems atlikėjams.
Gerumas visada sugrįžta…
Ilona Petraškaitė-Mitrulevičienė

Rubrikoje Kultūros kryžkelė. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *