Aštuntuoju Prienų miesto Garbės piliečiu tapo Aleksandras SINKEVIČIUS

Aleksandras Sinkevičius (1908–1989) – Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjas, lietuviško midaus receptūros atkūrėjas ir ilgametis gamyklos vadovas, gimė Intuponių kaime, Aukštadvario valsčiuje. 1930 m. baigė mokyklą, įstojo į Kauno karo mokyklą. 1931–1934 m. įsitraukė į visuomeninę veiklą, redagavo leidinius, spaudą. Mokėsi aludarystės amato „I.B.Volfo ir Engelmano“ gamykloje Kaune. 1939–1942 m. studijavo Kauno universitete (maisto technologo specialybę), tačiau, uždarius universitetą, nespėjo užbaigti mokslo ir įgyti diplomo. A. Sinkevičiaus gyvenimas yra paženklintas ir sovietų represijų, 1944–1948 m. už antisovietinę veiklą buvo ištremtas į Vorkutą. 1948 m. grįžęs į Lietuvą vėl pradėjo dirbti alaus pramonėje. Norėjo atkurti nespirituoto senovinio lietuviško midaus receptą. Taip 1959 m. A. Sinkevičius pradėjo dirbti Stakliškių alaus darykloje „Gintaras“ technologu. 1964–1989 m. gamyklos „Lietuviškas midus“ direktorius.
Pirmoji pramoninė lietuviško midaus partija, 800 litrų midaus „Dainava“, buvo išvirta 1959 m. rugsėjo 8 d. Tai simbolinė lietuviško midaus pramoninės gamybos pradžia. A. Sinkevičius sukūrė ne tik midaus gamybos technologiją, bet ir žinomų gėrimų receptūras. Greitai rinkoje pasirodė midus „Dainava“, „Vilnius“, „Bočių“, „Gintaras“, „Stakliškės“, „Prienų šilai“, midaus trauktinė „Šventinė“, „Suktinis“. A. Sinkevičius visas midaus rūšis ir jo pagrindu pagamintus gėrimus pavadino lietuviškais vardais, kurie turėjo didelę reikšmę išlaikant lietuvių tautinę kultūrą ir ją reprezentuojant. Pirmojo gamyklos direktoriaus pastangomis midaus gamybos technologiją buvo siekiama užregistruoti užsienio šalyse. 1972 m. lapkričio 11 d. midaus gamybos patentas buvo išduotas Jungtinės Karalystės, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalienės Elžbietos II vardu, kuris galiojo šešiolika metų ir reiškė, kad be Stakliškių gamyklos „Lietuviškas midus“ leidimo niekas negalėjo naudotis minėtu išradimu.
A. Sinkevičius, remdamasis midaus gamybos Lietuvoje tradicijomis, sukūrė pramoninę lietuviško midaus gamybos technologiją ir 7 jo rūšių bei 5 stipriųjų midaus gėrimų receptūras. Parašė mokslinių ir populiariųjų straipsnių, daugiausia apie lietuviško midaus gamybą. Sukūrė ir pastatė pjesių mėgėjų teatre, jis yra 3 išradimų autorius. 1985 m. TSRS Valstybinis išradimų ir atradimų komitetas leido įmonei pardavinėti lietuviško midaus licenciją užsieniui. 2013 m. Stakliškių midus įtrauktas į Saugomų geografinių nuorodų (SGN) registrą, kurį sudaro daugiau nei 1200 saugomų produktų Europoje.
Aleksandras Sinkevičius 1988–1989 m. nuolatinis Atgimimo Sąjūdžio renginių organizatorius ir dalyvis.
Atsižvelgdama į 2019 m. rugsėjo 26 d. UAB „Lietuviškas midus“ piliečių susirinkimo protokolą, Prienų rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 14 d. potvarkiu Nr. P1-29 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo ir Prienų rajono savivaldybės apdovanojimo „Dėkingumas“ skyrimo darbo grupė teikė Prienų rajono savivaldybės tarybai siūlymą suteikti Aleksandrui Sinkevičiui, Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjui ir ilgamečiam jos vadovui, Prienų miesto garbės piliečio vardą (po mirties).
Prienų rajono savivaldybės ta-ryba 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T3-299 „Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo“ nusprendė suteikti Prienų miesto garbės piliečio vardą (po mirties) Aleksandrui Sinkevičiui – Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjui ir ilgamečiam jos vadovui.

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *