Išrinkti Prienų r. savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai

Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų  indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.
Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2019 metų nominacijoms gauti.
Pateiktus pasiūlymus 2020 m. vasario 4 d. svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, nariai:  Jonas Baliūnas – Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonas; Martynas Butkevičius – Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas; Agnė Dargužienė – Prienų rajono savivaldybės mero patarėja; Lina Dužinskienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų atstovybės Prienuose vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė; Vaidas Kupstas – Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas; Gediminas Olsevičius – UAB „Wilara“ direktorius; Mantvydas Prekevičius – Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius; Vaclovas Sinkevičius – VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas; Ramutė Šimukauskaitė – Prienų rajono ir Birštono krašto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė; Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė.
2019 m. „Dėkingumo“ nominantai:
„Už savanorystę“ – Zita Lapinskienė, Šilavoto sen. gyventoja, keturių vaikų globėja.
„Už Prienų vardo garsinimą“ – Aldona Ruseckaitė, poetė, prozininkė, muziejininkė.
„Metų šviesuolis“ – Audronė Ramoškienė, Išlaužo pagrindinės mokyklos mokytoja, Prienų skautų tunto Išlaužo draugovės draugininkė.
„Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ – IĮ „Eulanta“ (savininkai Jolanta ir Eugenijus Kazlauskai).
„Už gyvenimo pasiekimus“ – Romualdas Vasiliauskas, UAB „Rūdupis“ direktoriaus pavaduotojas statybai, ilgametis Prienų statybinių organizacijų darbuotojas ir vadovas.
„Už ryšio su gimtuoju kraštu puoselėjimą“ – Justinas Adomaitis, žurnalistas, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentas, Balbieriškio kraštiečių klubo „Nemuno Vingis“ vadovas, knygų apie Balbieriškio miestelio istoriją autorius.
Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ iškilminga teikimo ceremonija vyks vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.  
Atsižvelgiant į darbo grupės siūlymą ir pritarus Prienų r. savivaldybės tarybai, Vasario 16-osios iškilmių metu Prienų miesto garbės piliečio vardas (po mirties) bus suteikiamas Aleksandrui Sinkevičiui – Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjui ir ilgamečiam jos vadovui.
Prienų r. savivaldybės informacija

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *