Prienų miesto VVG patvirtino trečiąjį projektinių pasiūlymų sąrašą

Šių metų spalio 29 d. baigėsi trečiasis Prienų miesto vietos veiklos grupės šaukimas, pagal veiksmus Prienų miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti.
Buvo gauti aštuoni projektiniai pasiūlymai. Vyko projektinių pasiūlymų administracinis bei naudos ir kokybės vertinimai, kuriuos atliko du Prienų miesto VVG valdybos patvirtinti nepriklausomi vertintojai. Kad projektinis pasiūlymas būtų finansuojamas, jis naudos ir kokybės vertinimo metu turėjo surinkti ne mažiau kaip 37 balus.
Prienų miesto VVG valdyba, susipažinusi su projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita, patvirtino 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą.
Šis sąrašas jau pateiktas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai. Ministerija įvertins pateiktus vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kaip tai nustatyta Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse. Jai pritarus, pareiškėjai galės derinti finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA).
Projektinius pasiūlymus pateikė šios organizacijos: VŠĮ „Mano vaikas“, Prienų rajono neįgaliųjų draugija, UAB „Verslo mokymo centras“, Prienų ,,Revuonos“ bendruomenė, Paprienės bendruomenė, Dvariuko bendruomenė, Krepšinio sporto klubas „Prienai“, VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas“.
Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas linki paraiškas pateikusioms ir kitoms organizacijoms tolimesnės sėkmės ruošiant projektinius pasiūlymus ir įgyvendinant projektus.
Prienų miesto VVG informacija

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *