Nuo Veiverių ir Mauručių – iki pasaulinių aukštumų!

Praėjus savaitei po įspūdingo, itin solidaus Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 100-mečio minėjimo, kitoje Veiverių istorijos įžymybėje – buvusioje Veiverių mokytojų seminarijoje įvyko Veiverių A.Kučingio meno mokyklos organizuotas vieno didžiausių Lietuvos patriotų – Antano Kučingio 120-ųjų gimimo metinių minėjimas – koncertas.


Šviesios atminties Antanas Kučingis, pasak pirmojo operos boso partijų atlikėjo, pedagogo ir režisieriaus Petro Olekos – Lietuvos bosų karalius, jis taip pat Lietuvos kariuomenės majoras, kovojęs nepriklausomybės kovose su bolševikais, jis ir mokytojas, ir puikus šeimos, giminės, kuri kankinosi, kalėjo, dalis netgi žuvo Mordovijos, Kemerovo ir Omsko sričių lageriuose, garsiausias atstovas. Antanas Kučingis nepaprastai mylėjo tėviškę, mėgo Mauručiuose atostogauti, dažnokai, ypač per atlaidus, giedodavo Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje. 1930 m. jis sulietuvino savo pavardę – iš Kučinsko tapo Kučingiu. 1956 m. buvo paleistas iš lagerio, 1957–1961 m. – Vilniaus valstybinio operos ir baleto teatro solistas (bosas), 1961–1970 m. dainavo solo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. A.Kučingis daug koncertavo, dažnai jam akompanuodavo anūkė – pianistė Jūratė Šleinytė.
1977 m., jau būdamas gana solidaus amžiaus, Virgilijaus Noreikos pakviestas, dar kartą dainavo Mefistofelį Nacionaliniame operos ir baleto teatre. 1979 m. prie savo namo Kaune, Žaliakalnyje, tarybinių saugumiečių buvo žiauriai sumuštas, kaip nepalenkiamas Lietuvos patriotas. 1983 m., sulaukęs beveik 84 metų, mirė, palaidotas Kaune, Romainių kapinėse. Solisto atminimas įamžintas O.Narbutienės ir K.Mikuličiūtės – Vaitkūnienės monografijose, prie Kučingių namo ir prie Kauno muzikinio teatro stovi garsiojo boso biustai.
Antanas Kučingis sukūrė 70 įsimintinų operinių vaidmenų. Labiausiai jį išgarsino Mefistofelio vaidmuo Š.Guno operoje „Faustas“. 1994 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija pritarė prašymui A.Kučingio vardu pavadinti Veiverių meno mokyklą, kuri yra įsikūrusi buvusiose Veiverių mokytojų seminarijos patalpose. Tai vieta – kur augo, brendo, mokėsi tapti Mokytoju pats A.Kučingis. A.Kučingio atminimas ir jo archyvai saugomi Kauno miesto muziejaus M. ir K.Petrauskų skyriuje. Muziejininkė K.Mikuličiūtė – Vaitkūnienė parengė ir leido neatlygintinai per minėjimą naudoti skaidres iš A.Kučingio gyvenimo.
Lietuvos bosų karaliaus A.Kučingio gimimo metinių minėjimas prasidėjo Osmino arijos iš V.A.Mocarto operos „Pagrobimas iš seralio“ vaizdo įrašu. Renginio vedėjas karišku žingsniu perėjęs salę, scenoje atidavė pagarbą A.Kučingiui ir perskaitė trumpą vakaro herojaus biografijos santrauką su reikšmingiausiais jo gyvenimo ir veiklos akcentais.
Savo autentiškais prisiminimais gyvai dalijosi maestro A.Kučingio vaikaičiai – pianistė, doc. Jūratė Šleinytė ir jos brolis Kęstutis. Savo neblėstančius prisiminimus apie susitikimą su A.Kučingiu prieš 53 metus vykusiame Veiverių mokytojų seminarijos 100-mečio minėjime, pasakojo lituanistas, buvęs ilgametis Prienų rajono tarybos narys, ilgametis Veiverių T.Žilinsko gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Zigmantas Puišys, greitai švęsiantis savo 85-metį.
Garbingas svečias ir minėjimo – koncerto dalyvis VDU Muzikos akademijos dainavimo katedros vedėjas prof. Tomas Ladiga, iš garsios Lietuvos generolo Kazio Ladigos giminės atstovas, dar kartą visiems priminė apie rimto žmogaus gyvenimo prasmę atspindžias vertybes: patriotizmą, šeimą ir amžiną meilę Lietuvai. Būtent tas vertybes, kurios buvo labai svarbios A.Kučingiui.
Įdomias kalbas pagyvino ir meniškai papildė koncertuojantys Veiverių A.Kučingio meno mokyklos mokiniai: fleitistės Rusnė Sakalauskaitė, Raminta Celiešiūtė (mokyt. metod. Agnė Sipavičienė), pianistės Viktorija Kubiliūtė (mokyt. eksp. Rūta Bimbaitė), Viktorija Celiešiūtė, Dovydas Radzevičius, Kamilė Žliobaitė (mokyt. metod. Renata Mor-kūnienė), gitaristas Tomas Kurtinaitis (mokyt. Nerijus Ardzevičius). Elektriniais vargonais grojo Rita Damijonaitytė (vyr. mokyt. Jonas Derbutis). Salę renginiui papuošė keramikos mokytojos Miglės Valuntienės auklėtiniai.
Mokinių programą solidžiai ir egzotiškai papildė VDU Muzikos akademijos dainavimo katedros vedėjas prof. Tomas Ladiga (bosas) su dviem bosais studentais – bakalauru Povilu Strikaičiu ir magistru He Yao (Kinija). Jie atliko J.Tallat-Kelpšos dainą „Kur lygūs laukai“, arijas iš Dž.Rosinio, V.A.Mocarto, Dž.Verdžio operų, I.Kalmano „Husaro maršą“, M.Leigh Don Kichoto dainą. Didesnį susižavėjimą ir griausmingas ovacijas sukėlė solisto iš Kinijos He Yao lietuviškai atlikta Skalno daina iš G.Kuprevičiaus miuziklo „Devynbėdžiai“. Visiems solistams akompanavo koncertmeisterė Rūta Blaškytė.
Vienos iškiliausių Lietuvos asmenybių – Antano Kučingio 120 metų gimimo jubiliejus buvo nuoširdžiai sutiktas ir mokinių, ir mokytojų, ir vietos gyventojų.
Meno mokyklos įkūrėjas,
vyr. mokytojas Jonas Derbutis

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *