20 metų su „Prienų taupa“: ir rimta finansų partnerė, ir patikima patarėja

Spalio 18 dieną Prienų KLC paminėtas kredito unijos „Prienų taupa“ 20 – ties metų veiklos jubiliejus. Sveikinimus muzikiniais kūriniais pradėjo vokalinė grupė „Aksomas“, juos pratęsė kolegos iš Lietuvos centrinės kredito unijos, Trakų, Kaišiadorių, Šilutės, Jonavos ir kitų miestų kredito unijų, Prienų rajono savivaldybės vadovai, ūkininkai, atskirų įmonių ir įstaigų atstovai, klientai.

Per du dešimtmečius jiems kredito unija tapo tarsi „šeima“, kurioje atsakingai rūpinamasi visų narių turto saugumu, siekiama ne vien pelno, bet ir būti naudingiems savo krašto žmonėms, todėl didelis dėmesys skiriamas klientų poreikių tenkinimui, vystant jų verslus, jų konsultavimui investavimo klausimais. Reikalingi sprendimai priimami bendrai, o sukauptos lėšos tarnauja visos unijos nariams ir lieka Prienų krašte. Tuo šis vienintelis mūsų krašte finansinės veiklos kooperatyvas skiriasi nuo kitų bankų.

Kredito unijos „Prienų taupa“ sukakties proga buvo prisimintos jos sukūrimo aplinkybės ir žmonės, prisidėję prie unijos augimo ir stiprėjimo. Nuo pat veiklos pradžios Stebėtojų tarybos pirmininkės pareigas einanti Ona Račkienė papasakojo, kad kredito unija „Prienų taupa“ buvo įkurta 1999 m. spalio 27 d. vykusiame steigiamajame susirinkime. Jos iniciatoriai – Prienų rajono žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Ūkininkų sąjunga. Pasak vienos iš kredito unijos steigėjų, pirmieji dveji kūrimosi metai buvo nelengvi, nes daug kas netikėjo kooperatinės finansų įstaigos sėkme. Natūralu, kad po „Sekundės“, didžiųjų bankų griūties buvo sunku įgyti gyventojų pasitikėjimą, o steigėjams buvo keliamas uždavinys suburti bent 50 indėlininkų, kurie įneštų po 300 litų, ir surinkti 15 tūkst. litų pradinį įnašą.

Tačiau, O. Račkienės teigimu, iš Centrinės unijos sulaukus paraginimo „rūpintis savo kūdikiu“, užsibrėžus kiekvienam steigėjui atsivesti po penkis narius, buvo sėkmingai susidorota su iššūkiais. Buvo išrinkti kredito unijos valdymo organai: Stebėtojų taryba, Valdyba, Paskolų komitetas, administratorius. 2000 – aisiais iš ūkininko buvo priimtas pirmas terminuotas indėlis ir išduota pirmoji paskola.

„Rasti savus klientus buvo labai sudėtinga, darbo sąlygos su bankais buvo nevienodos, jie turėjo sukauptą kapitalą, o mūsiškis – 15 tūkst. litų – buvo pagrįstas mūsų pačių pajais, iš šių lėšų reikėjo išlaikyti buhalterį, kitų unijos valdymo organų darbuotojai dirbo iš visuomeninių paskatų,“ – prisiminė O.Račkienė.

Visgi metai po metų „Prienų taupa“ augo ir stiprėjo: pasibaigus antriesiems veiklos metams, jai savo indėlius patikėjo per 200 gyventojų, buvo sukaupta per 40 tūkst. litų. 2003 metais indėlininkų skaičius patrigubėjo, buvo atidarytos nutolusios kasos Jiezne, Stakliškėse, Veiveriuose, jos aktyvai perkopė 1 mln. litų. 2009 m. kredito unija įsikėlė į nuosavas patalpas, dar po metų ji valdė jau 15 mln. litų.

Pirmąja kredito unijos „Prienų taupa“ valdybos pirmininke tapo Birutė Aleknavičienė, Paskolų komiteto vadovu išrinktas Juozas Butkevičius, administracijos vadove – Marija Pilipavičienė. Buhalterio pareigos patikėtos Jonui Putkiui, nuo 2000 m. jas perėmė Violeta Kirlienė, vėliau tapusi valdybos pirmininke. Prie kredito unijos veiklos sustiprėjimo tuo metu prisidėjo Janina Andriuškevičienė (Valdybos pirmininkė), Ona Kascenienė (Paskolų komiteto pirmininkė), Zita Seiliuvienė (Administracijos vadovė), Donatas Seilius (administratorius). Kai kurie darbuotojai tebedirba iki šiol. Tylos minute buvo pagerbti išėjusieji Anapilin…

O.Račkienės nuomone, unijos sėkmingos finansinės veiklos paslaptis ir stiprybė slypi žmonėse, tarpusavio susiklausyme ir jų atsakingame požiūryje į patikėto turto tvarkymą, jo saugumą. „Mūsų tikslas – ne vien tik pelnas, labai svarbu savo nariams suteikti kokybiškas paslaugas, taip pat išlaikyti įstaigos darbuotojus. Visi kredito unijos nariai yra savininkai, todėl užsukę į „bankelį“ jie jaučiasi kaip namuose,“ – pastebėjo O.Račkienė.

Šventėje dalyvavusi pirmoji Valdybos pirmininkė Birutė Aleknavičienė pasidžiaugė tuo, kad per 20 metų „kūdikis“ užaugo ir sustiprėjo, visgi kol tai įvyko, prireikė ir didelių pastangų, ir besąlygiško tikėjimo. „Šiandien juokingai atrodytų, jei susirinkę penki – šeši žmonės kurtų banką. Bet tai iš pradžių buvo pasitikėjimo klausimas. Neturėjome nei inventoriaus, nei kompiuterių, pradėjome mokydamiesi pačių paprasčiausių dalykų. Nebuvo sunku vadovauti, nes visi kredito unijos darbuotojai buvo nusiteikę geranoriškai ir labai stengėsi“, – sakė B. Aleknavičienė, dėkodama buvusiems bendradarbiams už kartu praleistus metus, ragindama visus tuos, kurie dar nėra unijos nariais, būtinai jais tapti.

„Prienų taupos“ dabartinės Valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė pasidžiaugė, kad šiandien kredito unija turi 3600 narių, kurie sukaupę per 7 mln. indėlių, paėmę daugiau nei 6 mln. eurų paskolų, JOS turto priskaičiuojama per 8,5 mln. eurų. V.Kirlienės teigimu, unija dirba pelningai, iki šiol puoselėja vertybę būti kuo arčiau žmonių. Tebeveikia trys nutolusios kasos, todėl neprarandama galimybės gyvai bendrauti su klientais, įsiklausyti į jų lūkesčius.

Šiuo metu kredito unija fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams teikia kasdienes finansines paslaugas, aptarnaudama taupymo sąskaitas ir terminuotus indėlius, skiria paskolas, atlieka mokėjimų pavedimus, priima mokesčius už komunalines paslaugas, išduoda kreditines korteles, vykdomos ir internetinės bankininkystės paslaugos. Pasak V.Kirlienės, kredito unijoje laukiami ir siekiantys taupyti, ir ketinantys pasiskolinti. „Linkiu drąsių svajonių, kurias padėsime įgyvendinti,“ – kreipdamasi į esamus ir būsimus klientus kalbėjo Valdybos pirmininkė.

Paskolų komiteto pirmininkė Ona Kascenienė, mintimis sugrįždama į prabėgusius veiklos metus, akcentavo, kad darbas Paskolų komitete darbuotojams nešykštėjo įvairių situacijų, padėjo sukaupti didelę patirtį, nes kiekvienas atėjęs klientas turėjo skirtingų poreikių, valdė nevienodą materialinę ir finansinę bazę. „Kiekviena išduota, o svarbiausia sugrąžinta paskola ir atvedė mus iki šios dienos rezultatų, – pabrėžė O.Kascenienė. – Kiekvienas parašas yra finansinė atsakomybė ir įsipareigojimas, kad išduota paskola būtų sėkmingai sugrąžinta ir pateisintų kliento lūkesčius.“

Jos nuomone, dirbti netapo lengviau, nes, padidėjus klientų skaičiui, kapitalui, išduodamų paskolų sumoms, tenka dar atsakingiau apsvarstyti gautas paraiškas, vykti pas ūkininkus ir vietose analizuoti padėtį.

Po oficialių pasisakymų į sceną vienas po kito kilo svečiai, jų kalbose ne kartą skambėjo žodžiai: „Ačiū, kad jūs esate, būkime visi kartu, siekime bendro tikslo.“

„Kredito unijos „Prienų taupa“ veikla dar kartą įrodo, kad jei yra idėja ir ja tikinčių žmonių, galima nuversti kalnus,“ – teigė vienas iš unijos steigėjų ir dalyvių Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Anot jo, ši kredito unija yra pats sėkmingiausias ir geriausias kooperatinės veiklos pavyzdys rajone, po kolūkių iširimo davęs stimulą besikuriantiems ūkininkams. Meras kolektyvui linkėjo klestėti ir augti, dar geriau išpildyti savo narių lūkesčius.

Apie vietos ūkininkų bendradarbiavimo su kredito unija, jų veiklos kreditavimo svarbą, susiklosčiusius šiltus tarpusavio santykius kalbėjo Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis, Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos pirmininkė, ūkininkė Laima Balsevičienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų biuro vadovas Mindaugas Norkevičius ir buhalterinės apskaitos konsultantė Vilma Kazlauskienė, kredito unijos kolektyvui linkėję veiklos tęstinumo.

Su reikšmingu ir brandžiu jubiliejumi nelengvame versle prieniečius sveikino Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Mindaugas Vijūnas, už įdėtas pastangas dėkodamas buvusiems ir esamiems KU darbuotojams, primindamas ir apie laukiančius iššūkius, susijusius su kartų pasikeitimu ir naujos kartos klientų poreikiais, linkėdamas nepamiršti apie daromą didelę įtaką savo bendruomenės nariams.

Asociacijos Lietuvos kredito unija valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Daiva Kuršelytė išreiškė pasididžiavimą vienos iš stipriausių šalyje aktyvia partneryste su žemdirbiais ir verslo atstovais, linkėdama sėkmingo kelio kartu. M.Vijūnas ir D.Kuršelytė įteikė atminimo dovanas kredito unijos kūrėjams ir dabartiniams darbuotojams.

Septintus metus kredito unijai „Prienų taupa“ vadovaujantis administracijos vadovas Rimantas Slavinskas mažame mieste iki šiol veikiančią kooperatinę finansų įstaigą ir jos bankinės veiklos rodiklius pavadino stebuklu, juolab kad tai buvo sukurta paprastų darbuotojų, ne finansų magistrų, pastangomis. Jis pasidalino paties sukurta alegorine pasaka, kurioje nesunkiai atpažįstama Prienus palietusi bankinių paslaugų centralizacija, dėl kurios nukenčia rajono gyventojai, negalintys norimu laiku ir be eilių patekti į banką bei susitvarkyti reikalus. Kaip pastebėjo R. Slavinskas, nors kai kurie bankai trumpina tiesioginio darbo su klientais laiką, daugumą paslaugų perkelia į virtualią erdvę, ne visiems klientams šios naujovės priimtinos. Todėl jis patikino, jog „Prienų taupa“, pasinaudodama susidariusia niša, pasirengusi lanksčiai konkuruoti dėl kiekvieno kliento. Kredito unija ir toliau atliks grynųjų pinigų operacijas, neatsisakys klientams taip reikalingo bendravimo akis akį su įstaigos tarnautojais.

Kredito unijos vadovas nuoširdžiai padėkojo darbuotojams, savo klientams, išreiškusiems pasitikėjimą „Prienų taupa“, visiems žmonėms, prisidėjusiems prie šios jubiliejinės šventės organizavimo.

Renginį improvizacijomis baigė teatro „Kitas kampas“ aktoriai. Po spektaklio visi susibūrė aplink jubiliejinį tortą bičiuliškiems pašnekesiams.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *