Tyrimų rezultatai

Teikiame informaciją apie Alytuje kilusio gaisro poveikį oro kokybei Prienuose, kurią pateikė Aplinkos apsaugos agentūra:

Spalio 18 d. ir 20 d. prie Prienų, o spalio 21 d. Balbieriškyje buvo paimti oro mėginiai lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti. Įvertinus spalio 18 d. tyrimų rezultatus, mėginiuose nustatyti benzeno, stireno ir tolueno koncentracijos neviršijo teisės aktuose patvirtintų ribinių verčių:
benzeno pusės valandos koncentracija siekė 0,002 mg/m3 (arba 2 mikrogramai/m3). ES ir Lietuvos teisės aktuose šio teršalo koncentracijos vertinimui nustatyta metinė ribinė vertė – 5 mikrogramai/m3;
stireno koncentracija buvo lygi 0,003 mg/m3, ribinė vertė – 0,04 mg/m3 (neviršyta);
tolueno koncentracija buvo lygi 0,003 mg/m3, ribinė vertė – 0,6 mg/m3 (neviršyta).
Taip pat mėginyje aptikti 1,2,4-trimetilbenzeno, 1,3,5-trimetilbenzeno, etilbenzeno, m,p-ksilenų, o-ksileno, tačiau jų koncentracija buvo mažesnė už teršalo nustatymo ribą, t.y. labai maža.

Apie spalio 20 d. ir 21 d. tyrimų rezultatus informuosime vėliau, kai tik bus baigti atlikti tyrimai.

Jūratė Zailskienė
Prienų r. savivaldybės
administracijos direktorė

Rubrikoje Aplinkosauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *