Regėjimo negalią turintiems žmonėms atveria platesnius horizontus…

Baltosios lazdelės dienos išvakarėse surengtame Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo narių ataskaitiniame susirinkime sklandė veikiau šventinės, nei darbinės nuotaikos, nors per metus organizacija dėl savo narių nuveikė daug ir prasmingų darbų. Kai veikla sėkmingai „įsukta“, yra kam padėti, tuomet bent jau iš šalies atrodo, kad viskas einasi kaip per sviestą, be ypatingų pastangų, nesureikšminant problemų.


Prienų filialo pirmininkė Irena Karsokaitė metinėje veiklos ataskaitoje atskleidė, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais visus šiuos metus gyveno į organizaciją įsitraukę nariai, jų dalyvavimą įvairiose veiklose, meninį ir sportinį užimtumą pailiustravo skaidrės.
Šiuo metu filiale yra 80 narių, dauguma iš jų – vyresnio amžiaus, turintys didelių specialiųjų poreikių, gyvenantys kaimo vietovėse, ir tik mažiau nei ketvirtadalis yra darbingo amžiaus, iš jų dirba vos šeši nariai. Atsižvelgiant į narių problemas, filialo veikla orientuota keliomis kryptimis. Organizacija teikia reikiamą pagalbą, įvairias paslaugas dėl negalios savarankiškumą praradusiems, informacinę atskirtį išgyvenantiems žmonėms. Kita veiklos kryptis – kultūrinio, sportinio, meninio užimtumo skatinimas, draugijos narių integracija ir socializacija per bendravimą. Nariai motyvuojami neužsisklęsti savyje, pasidalinti problemomis, gyvenimiškus klausimus jiems padeda spręsti į bendravimo valandėles kviečiami psichologai.
I.Karsokaitė pasakojo, kad pagal galimybes materialinė parama suteikta septyniems nariams, mažas pajamas gaunantiesiems padedama produktais iš Maisto banko. Nariai lankomi namuose, pagerbiami jubiliatai. Sunkiausią regėjimo negalią turintiems teikiamos asistento paslaugos. Pasak I.Karsokaitės, regėjimo neįgalieji gauna rūpimą informaciją jiems prieinamomis formomis, asistentas jiems padeda užpildyti dokumentus, palydi į viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas.
Norintiesiems naudotis kalbančiais telefonais, kraujospūdžio matuokliais, padedama juos įsigyti. Filialas, kaip ir kasmet, iš Kaune esančio techninės pagalbos neįgaliesiems centro gavo techninės pagalbos priemonių: kalbančių rankinių ir stalinių laikrodžių, virtuvinių svarstyklių, termometrų, didinamųjų stiklų, Deisy grotuvų įgarsintoms knygoms skaityti, elektroninių skaičiuotuvų, atraminių lazdelių. Sunkiai vaikštantiems skaityti pritaikytos knygos ir reikiamos priemonės pristatomos į namus.
Tuo, kad LASS Prienų filialo nariai yra aktyvūs knygų skaitytojai, pasidžiaugė ir renginyje dalyvavusi Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinio vyr. bibliotekininkė (atstovė regionams) Skaidra Grabauskienė. Į klubą „Gyvenimo spalvos“ susibūrę keturiolika aktyvių skaitytojų. Iš grotuvų klausydamiesi įgarsintų knygų ir žurnalų, edukacinių valandėlių metu jie neretai aptaria perskaitytas knygas, išgirstas naujienas, diskutuoja įvairiais klausimais. Silpnaregiai dažniau naudojasi virtualiąja aklųjų biblioteka ELVIS, iš kurios galima atsisiųsti norimų knygų.
Pasiteisino pagal socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą teikiamos dienos užimtumo paslaugos. Populiariame rankdarbių būrelyje (vadovė Vilma Krasauskienė) lavinama saviraiška ir kūrybiškumas, moterys sau ir dovanoms pasigamina įvairių dirbinių.
Didelio pasisekimo sulaukė sausį Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pristatyta rankdarbių iš veltos vilnos paroda, kurią būrelio narės surengė kartu su Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto dailės technologijų fakulteto dalyvėmis. Ši paroda buvo eksponuojama ir Prienų rajono seniūnijose. Rankdarbių būrelio narės savo darbus eksponavo ir Vasario 16-osios šventei skirtoje parodoje. Šiuo metu jos iš vilnos velia žaislus, kuriais papuoš naujametę eglutę savivaldybėje.
I.Karsokaitės teigimu, filialo nariai ypač mėgsta protų mūšius, jiems sudarytos galimybės pažaisti šachmatais, dalyvauti varžybose. Žmonės skatinami judėti, rūpintis savo sveikata. Filiale periodiškai lankosi Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės, kurios skaito paskaitas, rengia viktorinas, moko mankštos pratimų, atlieka kūno sudėties analizę, konsultuoja sveikos gyvensenos klausimais. Padedant VSB darbuotojai Vestai Stankevičienei, filialo atstovai mokėsi vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis, dalyvavo žygyje pėsčiomis.
Septynerius metus filialas naudojasi patalpomis, esančiomis Švietimo pagalbos tarnyboje. Pagausėjus užimtumo veiklų, susirenkant vis daugiau žmonių, kurie nori užsiimti kūrybine ir kita veikla, kabinetas tapo per ankštas, bet nariai rado išeitį – užsiėmimus perkėlė į koridorių. I.Karsokaitės teigimu, šiuolaikinės technologijos regėjimo negalią turintiesiems atveria parodų, kino salių, edukacinių renginių duris ir suteikia neblėstančių įspūdžių. Šiemet filialo nariai buvo nuvykę į neregiams pritaikytą spektaklį Kauno valstybiniame dramos teatre bei filmą su garsiniu vaizdavimu, o Kauno paveikslų galerijoje prisilietė prie iškiliuoju raštu eksponuojamų darbų.
Spalio 3 dieną prieniečiai dalyvavo respublikinėse LASS dienose „Susitikimai“, vykusiose Zarasuose, ir turėjo progą visuomenei pristatyti savo veiklą bei pabendrauti su likimo bičiuliais.
Jau vienuolika metų filiale veikia meno mėgėjų kolektyvas „Puriena“, vadovaujamas optimistiškosios vadovės Onutės Matusevičiūtės. Dainininkai repeticijoms buriasi Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Per metus vokalinis ansamblis koncertavo 15 kartų, klausytojams įvairiuose miestuose, neįgaliųjų ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, globos namuose, dovanodamas džiaugsmingų akimirkų, už aukštą meninį lygį buvo įvertintas festivalių ir kitų renginių diplomais bei padėkomis. Ansamblis savo repertuaru džiugino ir lietuvių bendruomenių narius Punske bei Seinuose. Dainininkai visad laukiami tradiciniame bažnytinių chorų susitikime „Giesmių pynė Marijai“ Žagariuose, pasirodo įvairiuose festivaliuose. Prieniečiai puikiai leido laiką Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, kur dalyvavo meninės raiškos ir kūrybos koncerte „Linksminkimos ir džiaukimos“.
Tuo, kad ansamblio repertuaras įvairus, o dainininkai puikiai suderinę balsus, galėjo įsitikinti ir susirinkimo dalyviai bei svečiai. Klausytojams „Puriena“ pristatė keletą dainų, tarp jų – ir kūrinius, kuriuos šį mėnesį atliks Prienuose rengiamame tradiciniame romansų vakare „Ilgesio dainos“. Ansamblio vadovės paskatintas ne viename koncerte kolektyvui talkino dabartinis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius. Gali būti, kad iš kolegos estafetę perims mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, kuri, pirmąkart atvykusi pasveikinti LASS filialo narių, taip pat buvo įtraukta į koncertinį pasirodymą.
LASS narių ataskaitinio susirinkimo nepraleido Savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė ir skyriaus specialistė Zita Matukaitienė, Socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, kurios patvirtino savo nusiteikimą ir toliau bendradarbiauti su šia nevyriausybine organizacija, jos nariams padėti spręsti įvairias problemas. Kai yra su kuo pasidalinti džiaugsmu ir rūpesčiais, kai tarp savivaldos, įvairių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų vyrauja abipusis pasitikėjimas, reikalai sprendžiami greičiau ir sklandžiau. Tai patvirtina ir filialo pirmininkės padėkos už pagalbą ir paramą, skirtos Savivaldybės, Socialinių paslaugų centro, Prienų KLC, LASS respublikinio centro, LASS Pietvakarių centro darbuotojams, kitiems partneriams, ir bendros vaišės bei draugiški pašnekesiai užstalėje.
„Gerumo niekada nebūna per daug, o dėkingumo žodis, šypsena nieko nekainuoja,“ – pastebėjo LASS Prienų filialo pirmininkė I.Karsokaitė, dėkodama visiems, kurie padeda ir prisideda prie filialo veiklos. Lėšos, skirtos filialo veiklai, kompensacinėms priemonėms, asmeninio asistento paslaugoms. Autobusiukas filialo narių išvykoms, patalpos repeticijoms ir susibūrimams, savanoriška pagalba, informacijos sklaida, užimtumui reikalingos priemonės, bičiulystė – partnerių dėka visi šie paramos komponentai regėjimo negalią turintiems žmonėms pagerina gyvenimo kokybę, užtikrina jų integraciją į visuomenę, atveria platesnius horizontus ir kiekvieną dieną paverčia prasminga dovana.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *