Su Prienuose viešėjusiu SADM ministru – apie socialinės srities iššūkius ir problemas

Rugsėjo 23 dieną Prienuose vykusiame šalies Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos inicijuotame susitikime-diskusijoje su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, dalyvaujant ir Prienų rajono savivaldybės vadovams bei administracijos atstovams, buvo kalbėta apie iššūkius, su kuriais kiekvieną dieną savo darbe susiduria socialinės paskirties įstaigos ir jų darbuotojai. Tai – įstatymų ir bendradarbiavimo tarp institucijų spragos, bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo aktualijos ir problemos atskirose savivaldybėse, darbo su socialinės rizikos šeimomis realijos, teisiškai nesureguliuoti socialinių darbuotojų darbo krūviai, nesubalansuoti jų ir įstaigų vadovų atlyginimai, sveikatos draudimo, saugumo ir paslaugų finansavimo klausimai.

Susitikime su ministru L.Kukuraičiu, be Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos narių, dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės, Administracijos, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, Socialinių paslaugų centro, globos įstaigų vadovai ir darbuotojai.

SADM ministras L.Kukuraitis pripažino, kad socialinės paskirties įstaigų sprendžiamų problemų laukas yra labai platus, iš dvidešimties rajonų susirinkusiems šių įstaigų vadovams jis dėkojo už iniciatyvą burtis į asociaciją ir kartu su ministerija spręsti rūpimus klausimus. „Jūs esate tas variklis, kuris mus stumia į pokyčius socialinėje srityje,“ – kalbėjo ministras, sveikindamas visus šios srities darbuotojus su Socialinių darbuotojų diena. Ta proga jis akcentavo socialinio darbo reikšmę ir būtinybę auginti darbuotojų prestižą visuomenėje.
Ministras pastebėjo, kad socialinio darbuotojo profesija yra besiformuojanti, ją veikia nuolatiniai pokyčiai socialinėje sferoje, todėl vienas iš pirmaeilių uždavinių – sustiprinti socialinių darbuotojų įvaizdį, jų galias, kompetencijas veikti ir užtikrinti kompleksinę pagalbą to reikalingiems žmonėms. Jo teigimu, Socialinio darbo įstatymo nuostatos turi būti įtvirtintos ir praktikoje.
Susitikime buvo aptarti bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis klausimai, išsakytos pastabos dėl per didelio vienam atvejo vadybininkui tenkančio darbo krūvio, Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, pasiūlyti pakeitimai dėl laikino apnakvindinimo paslaugos nakvynės namuose trukmės pailginimo, globos (rūpybos) išmokos didinimo vaikams, gyvenantiems institucijoje ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar pas budintį globotoją.
Su ministru diskutuota ir dėl laikino „atokvėpio“ paslaugos teikimo globojamų ir slaugomų asmenų artimiesiems, ir dėl integralios pagalbos (slauga ir globa) projektų tęstinumo (mūsų rajone tokį projektą vykdo Socialinių paslaugų centras, – red. pastaba). Jiems skirtas finansavimas baigsis 2020 m. pirmame ketvirtyje. Ministras L.Kukuraitis pažadėjo, kad lėšų socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų organizavimui bus surasta, ir pagalba, reikalinga neįgaliems darbingo bei senyvo amžiaus asmenims ir jų artimiesiems, nenutrūks iki 2022 metų vidurio.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas savo ruožtu ministro prašė raštiško patvirtinimo dėl integralios pagalbos paslaugų finansavimo tęstinumo ir konkrečių terminų. Pasak jo, finansinės atsakomybės našta savivaldybėms nuolat sunkinama, nes kiekviena ministerija joms priskiria papildomas funkcijas, su tuo susidoroti biudžetui tampa vis sunkiau. Ministras nenudžiugino primindamas, kad savivaldybėms pačioms reikės spręsti bendruomeninių vaikų globos namų išlaikymo klausimą ir ieškoti finansinių resursų socialinių darbuotojų atlyginimų didinimui, kuris nenumatytas iš valstybės biudžeto pagal ministerijos ir profesinių sąjungų pasirašytą kolektyvinę sutartį.
Po susitikimo SADM ministras L. Kukuraitis sutiko atsakyti į „Gyvenimo“ laikraščio klausimus apie socialinių paslaugų prieinamumą ir paramos efektyvumą savivaldybėse, pakomentavo ministerijos planus ir naujoves socialinėje srityje.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *