Kūrėjų pėdsakais…

Susitikimai

Žmogau, aš žemėje radau įmintas tavo pėdas.
Sakyk, kas tu esi, jei nori čia palikti ženklus. (V.Mačernis)
Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje, Pilotiškių kaime, vaikščiojome „Kūrėjų pėdsakais“ Prienų krašte. Jaukus susibūrimas vyko pačioje rašytojo tėviškės širdyje – muziejaus klėtelėje, kuri, kaip visada, tapo jaukia užuovėja kūrybos mylėtojams, o ypač vis labiau įsismarkaujant rudens darganoms.

Renginio vedėjas T. Vencius, Julija Mykolaitienė kartu su autoriumi Benjaminu Kondratu (dešinėje).

Susirinkusiems teko galimybė susipažinti su knygos autoriumi Benjaminu Kondratu, kuris yra literatūrinės kraštotyros pradininkas, filologas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas, išleidęs jau devyniolika šios serijos knygų. Nuo 1956 metų B. Kondratas spaudoje paskelbė apie 400 darbų kultūros, kalbos, literatūros, didaktikos ir kitais klausimais, iš jų apie rašytojus – 270, parengė atsiminimų knygų, monografijų, kūrybos rinkinių, išleido „Lietuvių kalbos taisykles 5–11 klasei“. Už ilgametį lituanistikos tradicijų įprasminimo darbą, literatūrinės kraštotyros inicijavimą ir plėtojimą 2015 m. Benjaminui Kondratui įteikta Felicijos Bortkevičienės kalbos premija, skiriama už neatlygintinai padarytus darbus, puoselėjant Lietuvoje ar užsienyje lietuvių kalbą, lituanistinius tyrimus, lituanistinį paveldą.
Naujausiame leidinyje pristatyta daugiau nei 300 Prienų krašto kūrėjų – nuo garsiausių, ryškiausią pėdsaką lietuvių literatūroje palikusiųjų – Vinco Mykolaičio-Putino, Justino Marcinkevičiaus, iki pirmuosius žingsnius kūrybiniame pasaulyje žengiančiųjų. Šiuo darbu autorius siekia prisidėti prie geresnio mūsų kultūros pažinimo, rašo apie praeities ir šių dienų kūrėjus. Daugelio kūrėjų biografijos paįvairinamos atsiminimų, laiškų, dienoraščių ištraukomis, parašytos publicistiniu stiliumi. Toks pasakojimas padeda geriau pažinti kūrėjo asmenybę, pažiūras, kūrybos ištakas, plečia skaitytojo intelektą, ugdo jausmus, žadina vaizduotę.
Ir tikrai, kūrybos pasaulis skaitytojui – neaprėpiamas, kūrėjui – neišsemiamas. Knygos autorius rėmėsi mums gerai pažįstamos Aldonos Ruseckaitės nuomone, kad „po didžiaisiais literatūros medžiais turi augti mažesni krūmai ir pažemės žolynai, nes žemė negali būti tuščia. Visiems užteks vietos po saule“. Todėl vakaro metu savo kūryba dalinosi „Gabijos“ kūrėjų klubo nariai – Jurgis Montvila, Ramutė Onutė Bidvienė, Tautvydas Vencius. Apie Vincą Mykolaitį-Putiną ištraukas skaitė muziejininkė, sodybos šeimininkė Julija Mykolaitienė su savo kūrybai prijaučiančia atžala Juliumi. Lyrišką nuotaiką sukūrė ir muzikantės Lijanos Sarnickienės dainos, kurias ji atliko pritariant gitara. Pats Benjaminas Kondrotas taip pat parodė, kad yra ne tik talentingas literatas, bet ir gražų balsą turintis, muzikalus žmogus, todėl kartu su Lijana sudainavo rusų romansą „Dega mano žvaigždė“.
Knygos viršeliui ne veltui pasirinkta ir gimtosios Vinco Mykolaičio-Putino sodybos nuotrauka. Anot B. Kondrato, „ir šiandien jaunajai kartai vienas iš svarbiausių rašytojų yra Vincas Mykolaitis-Putinas. Ką reiškia jo romanas „Altorių šešėly“? Tai romanas apie jauno žmogaus apsisprendimą ir gyvenimo kelio ieškojimą. Kartais sakau, kad ši knyga yra V. Mykolaičio-Putino atsiprašymas visuomenei, kad jis nenuėjo kunigo keliu, bet pirmiausia knygoje sprendžiami kūrėjo, asmenybės, kunigystės klausimai“.
Knyga – tai dvasinis vienos kartos palikimas kitai, tai mirštančio senelio patarimas pradedančiam gyventi jaunuoliui (A.Gercenas). Todėl renginyje dalyvavusi Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė dėkodama autoriui džiaugėsi, kad Prienų krašte atliktas toks didelis darbas, kuris dar išsamiau papildo šviesaus atminimo A.Aleknavičienės knygas apie Prienų krašto šviesuolius.
Renginį baigėme Vlado Šimkaus eilėraščio posmais, kuriais geriausiai galima apibrėžti kūrybos prasmę ir tikslą – jausti, suprasti, gyventi.
Ir nieko nenuplagijuos
Netalentingi debiutantai.
Kūryba – kai nėra jokios
Kūrybos. Viskas išgyventa.
Tautvydas Vencius

Rubrikoje Kultūros kryžkelė. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *