2019 – Vietovardžių metai: Konkursas „Mano kaimo, miestelio, miesto vardas“

Išmanai
Tai yra kaimas Prienų rajone, 7 km nuo Balbieriškio, prie kelio Alytus – Prienai – Kaunas.
Istorija byloja, kad į šią apylinkę iš pradžių įsikėlė dvi šeimos – Valatkai ir Išmanai. Kai buvo galvojama, kaip pavadinti kaimą, buvo nuspręsta pavadinti pusę kaimo Valatkais, kitą pusę – Išmanais. Šios šeimos jau seniai išnyko, bet kaimų pavadinimai išliko. Šiuo metu kaime gyvena maždaug 7 šeimos, kurių pavardės jau kitokios. Išmanų pavadinimas kilęs iš veiksmažodžio manyti, matyt, čia gyvenę sumanūs žmonės. Valatkų pavadinimas kilo iš pavardės Valatka, kuri sietina su slavišku vardu Vladimiras.
Šio kaimo gyventojas Justas pasakoja: „Iš tikrųjų gyvenu Valatkuose, bet pavadinimas Išmanai man labiau patinka, todėl nuolatos, kai manęs paklausia, iš kur aš, atsakau: „Aš iš Išmanų“.
Išmanai – trečiosios b kirčiuotės žodis: Išmanai, Išmanų, Išmanams, Išmanais, Išmanuose, todėl daugiskaitos galininke kirčiuojama šaknis: Išmanus.


Veiveriai
Veiveriai – miestelis, esantis Prienų rajono šiaurinėje dalyje. Yra Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia (pastatyta 1853 m., rekonstruota ir paaukštinta XX amžiaus III–IV dešimtmetyje), veikia T. Žilinsko gimnazija, biblioteka (nuo 1941 m.). Yra išlikę arklių pašto rūmai, kuriuose  XIX amžiaus viduryje, netoli miestelio nutiesus geležinkelį ir rūmams praradus savo funkciją,  įkurta Veiverių mokytojų seminarija (veikusi 1866–1915 m.); šiuo metu rūmuose veikia Veiverių Antano Kučingio meno mokykla. Yra Šaulių namai, statyti pirmosios Nepriklausomybės metais, paštas, ambulatorija, slaugos namai (įkurti buvusioje ligoninėje, anksčiau buvusioje klebonijoje), rimorystės muziejus. Veiveriuose stovi paminklas 1935 m. Užnemunės valstiečių streiko dalyviams atminti. Netoli Veiverių miestelio supiltas Skausmo kalnelis ir pastatytas paminklas pokario partizanams. Sovietų valdžia žuvusių partizanų kūnus sumesdavo į prie miestelio užsilikusius karo laikų apkasus, ant kurių sovietmečiu slaptai buvo statomi kryžiai žuvusiems kovotojams. Šalia stovi „Skausmo kalnelio“ koplyčia.
Manoma, kad Veiverių kaimo pavadinimas kilęs iš pavardės – Veiverys. Pavardžių žodynas nurodo, kad pavardė kilo iš pravardės „veiverys“, t. y. tinginys. Gal galima sieti su latvių k. žodžiu veiveŗi, vaivari, kuris reiškia vaivoras, girtuoklė.
Veiveriai trečiosios b kirčiuotės žodis (Veiverių, Veiveriams, Veiveriais, Veiveriuose), todėl daugiskaitos galininke kirčiuojama šaknis: Veiverius.
Justas Kavaliauskas, Darius Rauluševičius, Adomas Ražauskas, Edvinas Marčiulynas ir Mantas Mikalkevičius
Prienų „Žiburio“ gimnazijos II kl. mokiniai

Rubrikoje Kultūros kryžkelė. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *