Birštono bočiai – piligriminėje kelionėje

Daugelį metų pasaulio šventovių žemėlapiuose ypatingą vietą užima Lenkijos Licheno Dievo Motinos šventovė, kuri yra palyginti netoli nuo Birštono.


Pirmasis Dievo Motinos apsireiškimas, susijęs su Lichenu, įvyko 1813 m. karo lauke prie Leipcigo. Vienas iš legionierių, sunkiai sužeistas mūšyje, kalvis Tomaš Klosovski, šaukėsi Švenčiausios Motinos pagalbos. Kentėjimuose jis pamatė per lauką einančią Dievo Motiną, kuri jam pažadėjo pagelbėti ir įpareigojo jį surasti jos paveikslą. Legionierius stebuklingai pasveiko ir po daugelio paieškos metų netoli Čenstachovos paveikslą surado, parsinešė į savo namus Izabeline, kur apgaubė  ypatingu pamaldumu. Dar po kelerių metų T. Klosovski perkėlė paveikslą į netoliese esantį  Gromblino mišką, kur pakabino koplytėlėje ant pušies prie tako…
1850 m. ši vieta išgarsėjo apsireiškimais. Dievo Motina triskart pasirodė piemeniui Mykolui Sikatkai, per kurį kviesdavo atgailauti, melstis ir atsiversti… Paveikslo šlovė dar labiau išaugo po dvejų metų siautėjant cholerai. Sergantieji pradėjo rinktis prie Dievo Motinos paveikslo, ir jo garbinimas prašantiesiems suteikdavo sveikatą. Dievo Motinos paveikslo šlovė pasklido visoje apylinkėje. Iš pagarbos paveikslas 1852 m. buvo perneštas į Licheno bažnytėlę.
1999 m. Licheną aplankė popiežius Jonas Paulius II, kuris palaimino čia statomą Šventovę. 2005 m. dėl savo svarbos Bažnyčios gyvenime Jonas Paulius II ją paskelbė BAZILIKA. Šventovė pastatyta laukuose, mažutėliame kaimelyje 200 km nuo Varšuvos. Jos ilgis – 139 m, plotis – 162 m, aukštis – 103 m, varpinės aukštis – 141,5 m. Viduje – 7000 sėdimų vietų… Pasikėlę aukštyn, matėme tik laukus ir nuostabų ežerą, kuriame vėliau maudėmės.
Taigi tokią šventą vietą aplankėme Birštono autobusu, vadovaujant energingai Laimutei Raugevičienei. Sustojome Varšuvoje, kur apžiūrėjome senamiestį, Karalių rūmus, vidudienį prie Poniatovskio paminklo stebėjome kariūnų pasirodymus. Palikę  sostinę, vykome Poznanės link ir pavakare jau buvome minėtoje vietoje. Apsigyvenę Piligrimų namuose, ėjome į pamaldas, nešini žvakėmis, naktį ėjome procesijoje… Didelį įspūdį padarė Golgotos kalnas. Rytą vėl visi skubėjome į pamaldas, kurias aukojo 15 kunigų… Skambant galingiems Licheno bazilikos vargonams, negalėjome sulaikyti ašarų, suvokdami, kad be Dievo palaimos mūsų veiksmai  neturi jokios prasmės. Prašėme sau, savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems įvairių malonių…
Pasisėmę stebuklingų galių turinčio vandens, pasukome Lietuvos link.
Dėkojame Birštono bočiams ir jų vadovei  Julijai Barutienei už  dvasingą kelionę, Laimutei Raugevičienei – už pasakojimą, vairuotojams – už saugią kelionę. Tai, ką patyrėme, išsaugosime savo širdyse…
Nijolė Juozaitienė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *