Keliais ir takeliais – į Pakuonio mokyklos jubiliejaus iškilmes

Gegužės 25 dieną Pakuonio miestelyje vyko išskirtinės iškilmės: nuo 1819 -ųjų savo istoriją skaičiuojanti Pakuonio pagrindinė mokykla šventė 200 metų jubiliejų.

Ta proga Pakuonio Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, mokyklos kieme atidengta ir pašventinta specialiai šiai sukakčiai sukurta medinė skulptūra, o aktų salėje vyko iškilmingas renginys. Jo metu skambėjo sveikinimai ir linkėjimai, buvo pristatyta dviem mokyklos veiklos šimtmečiams skirta knyga (sudarytoja – garbės kraštotyrininkė Onutė Zmejauskienė), klausytasi mokinių ir meno saviveiklos atstovų parengtos programos. Po renginio mokyklos kieme pasodintos trys magnolijos – LR Seimo nario A.Palionio, Prienų rajono savivaldybės ir jos Administracijos dovanos. Šventė tęsėsi klasėse, kur buvę mokiniai ir mokytojai dalinosi šviesiais vaikystės ir jaunystės prisiminimais, svečiai buvo pakviesti apžiūrėti gražiai sutvarkytas, modernias ugdymo erdves.
Per amžius keitėsi mokyklos tipai, vieta, pastatai, žmonių kartos. Neįmanoma suskaičiuoti, kiek Pakuonio krašto žmonių įgijo išsilavinimą šioje mokykloje – parapinėje, daraktorinėje, pradinėje šešiametėje, septynmetėje, progimnazijoje, vidurinėje ir pagrindinėje, kiek pasišventusių mokytojų juos vedė į šviesą. Šios ugdymo įstaigos praeitį mena sodinti medžiai, išlikę pastatai, užrašyti amžininkų prisiminimai, fotografijų albumai, muziejiniai eksponatai…
Tiktai nedaugelis iš buvusių mokinių ir mokytojų, vyresnės ir jaunesnės kartos atstovų, susirinko į šią kuklią, bet gražią ir nuoširdžią šventę, skirtą mokyklai, kuri ir jų pačių gyvenime turėjo didelę reikšmę, nes padėjo atrasti save. Apie tai, kad mokykla iki šiol išliko miela ir sava, su dėkingumu širdyje kalbėjo 1987 – 1988 metais mokyklai vadovavęs direktorius, dabar Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Benediktas Šetkus, 1960 -ųjų metų laidos abiturientas Antanas Juodis, mokykloje dirbusi Antanina Skaudžiuvienė, buvę mokiniai Audronis ir Artūras Deltuvos, Aušra Každailytė – Deltuvienė, taip pat 28 -osios laidos abiturientė, UAB „Bijola“ direktorė Birutė Žmuidienė ir prieš 45 metus mokyklą baigusi Zita Deltuvienė.
Jubiliejaus proga mokyklos bendruomenę pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, savivaldybės Tarybos nariai, Pakuonio parapijos klebonas Rimas Pilypaitis, seniūnas Antanas Keturakis ir kiti svečiai. Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas perskaitė švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimą. Seimo nario Andriaus Palionio sveikinimus ir dovanas perdavė jo padėjėjos Valė Petkevičienė ir Regina Juočiūnienė. Kartu su kolegomis jubiliejine sukaktimi pasidžiaugė ir rajono ugdymo įstaigų vadovai. Svečiai linkėjo išsaugoti mokyklą, auginti žingeidžią ir motyvuotą jaunąją kartą, kuriai rūpėtų ir Pakuonio krašto gyvybingumas.
Džiugu, kad šiandieninė mokyklos bendruomenė, vedama direktorės Audronės Vaicekauskienės, atsakingai ir kūrybingai tęsia pirmtakų darbus, suprasdama, kaip yra svarbu mokytis ne mokyklai, o gyvenimui. Todėl neatsitiktinės mokyklos himne esančios eilutės „Kelias į mokyklą – kelias į pasaulį…Mokytojau mano, būk žvaigžde, šviesk saule“ ir jų įprasminimas medžio skulptūroje, kuri mokyklos 200 metų jubiliejaus proga iškilo prie tako, vedančio į mokslo šventovę.
Skulptūros autorius, mokyklos technologijų mokytojas Kęstutis Grigonis medyje išskaptavo įvairių lygių laiptelius – pakopas, vedančias mokinius iš tamsos į žinių šviesą, kurią simbolizuoja stilizuota saulė. Ši skulptūra, papuošusi lauko erdves, neabejotinai taps dar viena patrauklia mokyklos švenčių, buvusių abiturientų susibūrimų ir fotosesijų vieta. Juolab kad ne vienas šventės dalyvis žadėjo dar ne kartą aplankyti savo mokyklą. Kaip sakė Artūras Deltuva, 1988 metais mokyklą baigęs su sidabro medaliu, „kartais reikia išvažiuoti, kad suprastum, iš kur esi kilęs, ir ką gero pasiėmęs…“
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *