Smulkiems ūkiams gauti paramą – palankios galimybės

Iki gegužės 31 dienos priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“. Šiaulių rajone ūkininkaujanti Asta Lengvenienė sako, kad ši parama buvo didelė paspirtis, plėtojant ūkinę veiklą.

Pasinaudoti parama dabar ypač pravartu, nes šiais metais buvo patvirtintos naujos priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose – nemažai smulkiesiems ūkininkams naudingų pakeitimų.

Ragina bandyti
A. Lengvenienė puikiai prisimena, kur panaudojo gautą paramą. „Įsigijau sėjamąją. Tai – pagrindinė technika, kurios man tuo metu reikėjo, visa kita galėjau nuomotis“, – sako ūkininkė, auginanti mėsinius galvijus ir javus.
Šiupylių kaimo seniūnaičio pareigas einanti A. Lengvenienė teigia, jog gauti paramą nebuvo sudėtinga. „Galbūt todėl, kad jau buvau rašiusi panašius projektus. Aišku, tiems, kurie nėra susidūrę, teks nemažai skaityti. Ir ne tik pačias įgyvendinimo taisykles, bet ir jose nurodytus susijusius dokumentus. Laiko kainuoja, bet bandyti verta. Man ši parama buvo puiki pradžia“, – džiaugiasi A. Lengvenienė.

Smulkiesiems ūkininkams – naudingi pakeitimai
Pasinaudoti parama dabar ypač pravartu, nes šiais metais buvo patvirtintos naujos priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose – nemažai smulkiesiems ūkininkams naudingų pakeitimų.
Pavyzdžiui, šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu nebebus reikalaujama teikti komercinių pasiūlymų tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti. Taip pat atsisakyta finansinės atskaitomybės dokumentų, kuriuos anksčiau reikėdavo pateikti kartu su paraiška. Tiesa, smulkaus ūkio buhalterinė apskaita turės būti tvarkoma nuo pat paraiškos pateikimo datos.
Atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio, reikalavimo apdrausti paramos lėšomis įgytą turtą, prievolės paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti 2 proc. grynąjį pelningumą. Žinoma, veikla privalės būti pelninga, sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įgytas turtas – atkurtas, o prisiimtų įsipareigojimų bus privalu laikytis iki galutinio paramos lėšų išmokėjimo.
Parama pagal šią veiklos sritį pareiškėjui galės būti teikiama tik vieną kartą per 2014 – 2020 m. laikotarpį.

Paramą gaus per du kartus
Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Didžiausia išmokos suma vienam pareiškėjui išlieka ta pati – 15 tūkst. Eur.
Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Mokėjimo prašymo pateikimo šiuo atveju nereikia. Likusioji 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Tinkamas įgyvendinimas – tai visų verslo plane numatytų investicijų atlikimas, produkcijos standartine verte išreikštos valdos ekonominio dydžio padidinimas ne mažiau kaip 20 proc., pelninga veikla ir pan. Beje, reikalavimas pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos išlieka. Jeigu verslo planas įgyvendintas netinkamai, išmoka nemokama. Jeigu jau išmokėta išmokos dalis, ji susigrąžinama.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *