Pakuonio pagrindinė mokykla kviečia į 200 metų jubiliejaus šventę

2019 metai Pakuoniui – ypatingi. Miestelis švenčia 275, Pakuonio parapija – 225, Pakuonio mokykla – 200 metų jubiliejus. Per 200 metų keitėsi mokyklos tipai, vieta, pastatai, žmonių kartos. Parapinė, daraktorinė, pradinė šešiametė, septynmetė, progimnazija, vidurinė, dabar – pagrindinė mokykla.


Mokyklos istorija skaičiuojama nuo 1819 m., kuomet Pakuonio bažnytkaimyje įkurta pirmoji elementarinė, vėliau – parapinė mokykla. Vėliau ji tapo liaudies mokykla, parapine.
1864 m. parapinę mokyklą pakeitė carinė pradžios mokykla. Lietuviškai kalbėti joje buvo draudžiama. Dar veikė dvimetė realinio profilio elementarinė mokykla, po kiek laiko vėl vadinta parapine. 1866 metais Pakuonyje įkurta rusiška mokykla. Joje buvo dėstoma tikyba, rašymas, dailyraštis, aritmetika, pasaulietinių ir bažnytinių knygų skaitymas, giedojimas. 19 a. pabaigoje ir 20 a. pačioje pradžioje valdiška Pakuonio mokykla buvo dabartinėje Sodų gatvėje 34. Mokytoju dirbo Antanas Gylys. Pasakojama, kad šis mokytojas vaikus šiek tiek pamokydavo ir lietuviškai.
Iš kartos į kartą perduodami pasakojimai apie spaudos draudimo laikotarpiu slaptoje mokykloje vaikus pažinti lietuviškas raides, lietuviškai skaityti mokiusį daraktorių Mykolą Lažanauską. Jo mokyklėlė buvusi dabartinėje Tyliojoje gatvėje.
Lietuviškos spaudos draudimo metais Pakuonio krašte buvo ypač aktyvi knygnešių veikla. Iš jų pargabentų ir platinamų maldaknygių, kalendorių, elementorių vaikus mokė kaimų daraktoriai. 1910 m. valsčiaus ir vietos gyventojų komiteto rūpesčiu pagrindinėje gatvėje (dabar Sodų g. 37) buvo pastatyta nauja mokykla ir butas mokytojui. 1915 metais pradinė mokykla tapo dviejų komplektų. Mokykla veikė ir Pirmojo pasaulinio karo metais. Tarpukariu Pakuonyje, privačiuose namuose ir pastatytame dviejų aukštų pastate, veikė dvikomplektė keturių skyrių mokykla.
Karo metais, pertvarkius mokyklą, ji tapo šešiamete. 1944 m. karo audroj pastatams sudegus, mokykla buvo perkelta į Daukšiagirės dvaro rūmus ir vadinosi Pakuonio progimnazija. Pirmasis direktorius buvo Pijus Andziulis.
Mokykla ne kartą keitė patalpas. Tuometinio direktoriaus Vlado Mikėno pastangomis gautas leidimas Pakuonio septynmetę reorganizuoti į vidurinę mokyklą. Vidurinės mokyklos direktoriumi 1957 m. paskirtas Albinas Micka. 1958 m. pavasarį mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
Dabartinis mokyklos pastatas pastatytas 1965 m. (Sodų g. 36). Mūrinė, dviejų aukštų mokykla džiugino mokytojus ir mokinius. 1990 – 1991 metais mokykla atvėrė duris po remonto, jo metu buvo pastatyti nauji priestatai: aktų ir sporto salės, valgykla, priešmokyklinio mokymo korpusas, technologijų patalpos. Per šį laikotarpį mokyklai vadovavo direktoriai: Kazimieras Maskolaitis, Antanas Butėnas, Vytautas Klimašauskas, Antanas Kaminskas, Stasė Deltuvienė, Benediktas Šetkus, Aldona Padriezienė, Rimvydas Zailskas. 2001 m. išleista paskutinė, 44 –oji abiturientų laida. Prasidėjus reformų, mokyklų tinklo optimizavimo metui, Pakuonio mokykla, Prienų rajono savivaldybės sprendimu, tapo pagrindine.
Nuo 2001 m. iki 2014 m. mokyklai vadovavo Jonas Mikelionis. Šiuo metu mokyklos vadove dirba Audronė Vaicekauskienė.
Keitėsi mokinių laidos, kartos, mokytojai. Buvę mokiniai tapo tėvais, seneliais, proseneliais… Šiais mokslo metais Pakuonio pagrindinėje mokykloje mokosi apie 100 vaikų iš Pakuonio miestelio ir aplinkinių kaimų. Sudarytos puikios sąlygos ugdymuisi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose ugdomi 35 vaikai nuo 2 iki 6 metų.
Mokykloje dirba 37 darbuotojai. Beveik visi mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai dirba nepilnu etatu. 10 buvusių mokinių sugrįžo dirbti į mokyklą. Daugelis mokytojų mokyklai atidavė po keturias ir penkias dešimtis savo gyvenimo metų.
„Man labai svarbi ir rūpi mokykla. Mano tikslas – telkti mokyklos bendruomenę siekti bendrų tikslų ir kurti besimokančią mokyklą. Svarbiausia mokykloje – mokinys, jo poreikiai, saugumas, ugdymo kokybė. Skiriame didelį dėmesį mokinių, tėvų, mokytojų, personalo bendravimui ir bendradarbiavimui, mokyklos įvaizdžiui bendruomenėje, rajone ir Lietuvoje“, – pabrėžia mokyklos direktorė A.Vaicekauskienė.
Vaikams, mokiniams sudarytos puikios sąlygos ugdymuisi, mokykla modernėja. Siekiama mokyklai suteikti kuo daugiau „geros mokyklos“ bruožų. Tai, kad einama teisingu keliu, patvirtina geri 2017-2018 m. m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Ne vienerius metus skelbiamuose respublikiniuose ugdymo įstaigų reitinguose Pakuonio mokykla tarp pagrindinių mokyklų užima aukštas vietas. Pastaraisiais metais mokykla dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose mokomuosiuose, kūrybiškumo, socialiniuose projektuose.
Mokyklos bendruomenę džiugina mokinių pasiekimai ir laimėjimai rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir sportinėse varžybose, o liūdina vis mažėjantis mokinių skaičius.
Mokykla nebijo naujų iššūkių ir juos stengiasi paversti galimybėmis, puoselėti ir kurti bendradarbiavimu ir pasitikėjimu pagrįstą mokyklos kultūrą bei santykius.
Mokykloje įkurtas muziejus, kurio veikla – ryški ir išskirtinė, turinti ypatingą reikšmę mokinių ugdymui, mokyklos vardo garsinimui.
Šiais mokslo metais visi mokykloje organizuojami renginiai (konkursai, parodos, viktorinos, varžybos ir kt.) skiriami mokyklos 200 metų jubiliejui. Mokytoja Onutė Zmejauskienė rūpinasi knygos „Pakuonio mokyklai 200“ leidyba, technologijų mokytojas tautodailininkas Kęstutis Grigonis sukūrė medinę skulptūrą, kuri bus atidengta Pakuonio pagrindinės mokyklos 200 metų jubiliejaus šventėje.
Visus pakuoniškius, buvusius ir esamus mokinius bei mokytojus, svečius, žmones, kuriems brangus Pakuonio pagrindinės mokyklos vardas, jos bendruomenė kviečia į mokyklos 200 metų jubiliejaus iškilmes, kurios vyks gegužės 25 dieną. Šventės organizatoriai ragina atvykti ir kartu prisiminti mokyklos istoriją, pagerbti su ja susijusius žmones, pasidžiaugti gražiais laimėjimais ir nuoširdžiai pabendrauti.

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *