Birštono savivaldybės administracijoje – nauji vadovai

Gegužės 10 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo suformuota Savivaldybės administracija.

Išreiškė palankumą Jovitai Tirvienei

Birštono savivaldybės administracijai vadovaus J.Tirvienė.

Merės Nijolės Dirginčienės teikimu, į Administracijos direktorės pareigas buvo pasiūlyta Jovita Tirvienė, gerai užsirekomendavusi Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pareigose. Slapto balsavimo metu jai pasitikėjimą išreiškė 13 Tarybos narių, du – balsavo prieš. Iškart po balsavimo merė pasirašė potvarkį dėl J.Tirvienės paskyrimo į naujas pareigas.
Po posėdžio vykusioje spaudos konferencijoje merė savo pasirinkimą aiškino kandidatės asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis: anot jos, J.Tirvienė turi tinkamą išsilavinimą, dirbdama savivaldybėje, atsiskleidė kaip kompetentinga, pareiginga, sąžininga darbuotoja, yra sukaupusi patirties projektų valdymo klausimais, dirbusi mokslo ir verslo sektoriuose, gebanti tinkamai atstovauti savivaldybei įvairiuose lygmenyse ir užsienyje. Merei imponuoja tai, kad J.Tirvienė yra pasirengusi siekti aukštesnių tikslų.
Naujoji Savivaldybės administracijos vadovė, paklausta apie pirmaeilius darbus šioje pareigybėje, teigė, kad pirmučiausiai įvertins Administracijos vykdomąsias funkcijas, atliks skyrių darbo monitoringą ir nustatys tobulintinas veiklos sritis, gerins planavimą Administracijos vidaus veikloje ir darbe su įmonėmis bei įstaigomis. J.Tirvienė teigė, jog vienas iš jos svarbiausių tikslų – ieškoti naujų eismo sistemos Birštono kurorte valdymo sprendimų. Taip pat svarbu tinkamai pasirengti „Birštono vartų“ projektui – viešinti jo idėjas, diskutuoti su visuomene, bendradarbiauti su investuotojais, stengtis į kurortą pritraukti kuo daugiau įvairių verslų.


Nesutarė dėl administracijos direktoriaus pareigybės

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas eis V.V.Revuckas.

Naujoji Savivaldybės administracijos vadovė J.Tirvienė posėdžio metu į pavaduotojo pareigybę pasiūlė savo pirmtaką Vincą Valentiną Revucką, kuris savivaldybėje dirba jau 12 metų. Jo vadovavimo Administracijai metu Birštono savivaldybėje įvyko esminiai pokyčiai, buvo įgyvendinti svarbūs projektai ir Birštono mieste, ir kaimiškoje teritorijoje. Slapto balsavimo metu už jo kandidatūrą balsavo 9 valdančiosios daugumos nariai, penki opozicinių frakcijų nariai pasisakė prieš.
Opozicijos atstovai to paties Tarybos posėdžio darbotvarkei buvo pateikę alternatyvų projektą – dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės naikinimo, tačiau balsavimo metu socialdemokratai jo nepalaikė. Tarybos mažuma savo argumentus išdėstė ir posėdyje, ir atskirai surengtose frakcijų „Kartu Birštono labui“ ir „Demokratijos sargyboje“ spaudos konferencijose.
Jų nuomone, savivaldybė yra viena iš mažiausių Lietuvoje, mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai reikia pakoreguoti ir savivaldybės administracinį aparatą.Tai būtų žingsnis ir į taupesnį savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. Opozicijos atstovai siūlė Administracijos darbą efektyvinti inovatyviais metodais.
Posėdyje kilusių diskusijų metu socialdemokratų atstovai Kristina Justinavičienė ir Helmanas Lik prieštaravo Administracijos direktoriaus komandos mažinimui. Galiausiai bendru sutarimu atsiklausta pačios J.Tirvienės, ar ji, be pavaduotojo pagalbos, susidoros su nemažu darbo krūviu ir atsakomybe.
Savivaldybės administracijos vadovė nesutiko dirbti viena. Jos teigimu, dabartiniame etape, baigiant įgyvendinti praeito laikotarpio projektus ir ruošiantis naujiems, laukia daug atsakingų darbų. Todėl Administracijai reikia kompetentingo, įstatymus ir darbus žinančio darbuotojo, koks yra Valentinas Vincas Revuckas. J.Tirvienė pastebėjo, jog jai išėjus iš Stateginio valdymo ir investicijų skyriaus, jame liko dirbti vos du darbuotojai. Be to, Valstybės tarnybos įstatymas įneš korekcijų ir į Ūkio skyriaus darbą, o verstis reikės iš vidinių rezervų.
Opozicijos atstovams rūpėjo, ar naujoji vadovė, peržiūrėdama darbuotojų kompetencijas, teiks dėmesį ir amžiaus cenzui. Atsakydama oponentams, J.Tirvienė pabrėžė, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė – asmeninio pasitikėjimo ir jam pagal valstybės tarnybos įstatymą amžiaus apribojimai netaikomi.


Atsakė į nepatogius klausimus, išsklaidė abejones

Opozicinės frakcijos „Kartu Birštono labui“ nariai – D.Šeškevičius, J.Šeržentienė ir A.Šeržentas – spaudos konferencijoje išsakė savo poziciją posėdyje svarstytais klausimais.

V.V.Revuckas posėdyje išsklaidė praėjusioje „Birštoniečių tribūnoje“ verslininko Rimvydo Skorupsko viešai pasėtas abejones, kad jis sovietiniais metais galimai bendradarbiavo su KGB. Politikas atsakingai pareiškė, kad niekada nei žodžiu, nei raštu nedavė sutikimo dirbti šioje saugumo tarnyboje. Prieš eidamas atsakingas pareigas savivaldybėje, jis buvo patikrintas VSD ir gavo jo patikimumą patvirtinančią pažymą bei leidimą dirbti su slapta informacija. V.V.Revucko nuomone, R.Skorupskas galėjo remtis sovietinio karinio komisariato užvesta byla, kuomet jis, Žemės ūkio akademijos absolventas, kaip ir visi kiti aukštųjų mokyklų studentai, karinėje katedroje įgijusieji atitinkamą parengimą, buvo įrašyti į rezervo (karo atveju) sąrašus.
Jurgita Šeržentienė ir Darius Šeškevičius V.V. Revucką apkaltino, neva jis, ne kartą dalyvaudamas savivaldos rinkimuose, apgavo rinkėjus, kai deklaravo ketinimą tapti Savivaldybės tarybos nariu, prisiekė, o paskui atsisakė mandato dėl posto Savivaldybės administracijoje. Valė Petkevičienė buvusio Administracijos vadovo tiesiai šviesiai paklausė, kaip jis vertina dabartinę savo – kaip pavaduotojo – poziciją.
Atsakydamas į kandžias replikas V.V.Revuckas pastebėjo, jog Valstybės tarnybos įstatymas nedraudžia pagal sąrašą išrinktam Tarybos nariui pasitraukti ir užleisti vietą kitam partiečiui, jei suformuota valdančioji koalicija politikui išreiškia pasitikėjimą, pasiūlydama atsakingas pareigas. Dėl savo, neva „pažeminimo“ pareigose, paskirtasis Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas neišgyveno, anot jo, kiekvienas darbas yra garbingas, ir žadėjo jam skirti savo jėgas. Kita vertus, jo įsitikinimu, savivaldoje pribrendo laikas pokyčiams – jaunų, energingų, išsilavinusių, naujų idėjų turinčių darbuotojų atėjimą jis siejo su pažanga Birštono savivaldybėje.


Opozicijos atstovai liko prie savo nuomonės

Savivaldybės administracijos pavaduotojo paskyrimo argumentai frakcijos „Kartu Birštono labui“ narių – J.Šeržentienės, A.Šeržento ir D. Šeškevičiaus – neįtikino. Po posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje jie tikino kartu su socialdemokratais balsavę už Jovitos Tirvienės kandidatūrą į Administracijos direktoriaus pareigas, nes mato joje veržlumą, kompetenciją ir patirtį. Tačiau negalėję pritarti Vinco Valentino Revucko paskyrimui į jos pavaduotojus, juolab kad, jų nuomone, ši pareigybė yra perteklinė, jos išlaikymui (darbo užmokesčiui) iš savivaldybės biudžeto per metus tenka skirti apie 30 tūkst. eurų.

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *