Jubiliejinis žygis Balbieriškio ir Naujosios Ūtos seniūnijų apylinkėmis

Jiezno seniūnija kartu LŠS Prienų 206 -ąja kuopa suorganizavo jau dešimtą patriotinį žygį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo ir Lietuvos Šaulių Sąjungos 100 -mečiui. Beveik 20 kilometrų žygis driekėsi Balbieriškio ir Naujosios Ūtos seniūnijų apylinkėse. Organizatoriai įgyvendino prieš penkerius metus užsibrėžtą tikslą, surengti žygius visose Prienų rajono savivaldybės seniūnijose, paminėti svarbias Lietuvai datas, pakeliui aplankyti kultūros paveldo ir gamtos objektus, susitikti su vietos bendruomenėmis ir propaguoti sveiką gyvenseną.


Žygio startas pasirinktas Balbieriškio miestelyje, šalia Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios, prie paminklo Nepriklausomybės kovose žuvusiems Balbieriškio krašto Lietuvos savanoriams. Užsiregistravo daugiau kaip 250 žygio dalyvių iš Prienų rajono savivaldybės ir aplinkinių rajonų. Visuomet malonu pasitikti žygeivių komandą iš Šalčininkų rajono, kurios vadas Eimantas Tamulynas simboliškai žygiavo namo, juk jo gimtinė Pilotiškių kaime (Naujosios Ūtos seniūnija). Jau trečiame žygyje dalyvavo žygeivis iš Šveicarijos – Oliver Clear, kuriam mūsų kraštas ypač gražus.
Po galutinės registracijos prieniškis šaulys Linas Šapalas dalyvius išrikiavo žygio atidarymo ceremonijai priešais paminklą Lietuvos savanoriams, iš abiejų pusių papuoštą valstybine, savivaldybės, Šaulių sąjungos ir seniūnijų – organizatorių vėliavomis. Pagal susiklosčiusią tradiciją jaunųjų šaulių vadas Sigitas Žalys raportavo LŠS Kauno Vytauto Didžiojo 2 -osios rinktinės vadui Vytautui Žymančiui apie pasirengimą žygiui. Rinktinės vadas pasveikino žygio dalyvius su gražia ir kilnia misija – patriotiniu žygiu paminėti svarbiausias 2019 metų LR Seimo paskelbtas datas – Lietuvos Nepriklausomybės kovų ir Lietuvos šaulių sąjungos šimtmečius.

Nuskambėjus Balbieriškio himnui, renginio vedėja Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Neringa Garmuvienė šia proga pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė svečius. Prie jau paminėtų rinktinės vado Vytauto Žymančiaus ir Sigito Žalio rikiavosi žygio iniciatoriai Prienų 206 -osios kuopos vadas, Prienų r. savivaldybės tarybos narys Egidijus Visockas, Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius, Tarybos nariai Algis Marcinkevičius, Dovilė Ručytė, Vaidas Kupstas, Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius.
Po trumpų organizatorių ir svečių sveikinimo kalbų jaunieji šauliai uždegė žvakutes ir padėjo gėles prie paminklo Lietuvos savanoriams balbieriškiečiams, žuvusiems Nepriklausomybės kovose. Po paskelbtos tylos minutės nuaidėjo šaulių salvės: „Už laisvą Lietuvos Respubliką“, „Už Lietuvos savanorius, žuvusius Nepriklausomybės kovose“ ir „Už Lietuvos šaulių sąjungą“.
Simboliška tai, kad vieno iš Lietuvos savanorių, žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę, Vinco Ručio provaikaitė, Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Dovilė Ručytė į šį renginį parskrido specialiai iš Briuselio, tam, kad pagerbtų savo giminaitį bei jo likimo brolius ir kartu pasveikintų žygio dalyvius.
Pasibaigus oficialiai daliai, renginio vedėja balbieriškiečių vardu padėkojo žygio dalyviams už parodytą dėmesį jų kraštui ir su seniūne Sigita Ražanskiene pakvietė ateityje aplankyti Balbieriškį, susipažinti su įdomia istorija bei žymiais krašto žmonėmis, veikliomis bendruomenėmis. Patiems miestelio šeimininkams, garsėjantiems įvairiais renginiais, šis naujo formato renginys tapo įdomiu išbandymu.

Netrukus žygeivių kolona nuvingiavo Balbieriškio miestelio gatvėmis Kunigiškių kaimo kryptimi. Jaunųjų šaulių vado Sigito Žalio paskirtai žygio vedlių komandai buvo patikėtas atsakingas darbas – užtikrinti saugų kolonos eismą, prižiūrėti kiekvieno dalyvio fizinę būklę ir organizuoti nuotaikingą žygiavimą. Nepaisant vasariško karščio ir pravažiuojančių automobilių sukelto dulkių debesio, žygeiviai tvirtais žingsniais, linksmais veidais įveikė pirmuosius penkis kilometrus. Pirmo etapo finiše Medvišių kaime, Balbieriškio seniūnijoje žygeivius pasitiko Balbieriškio kaimų bendruomenės ,,Dūmė“ pirmininkas Gintautas Pikas su šaunia ir svetinga komanda. Šiek tiek pavargusius ir ištroškusius žygio dalyvius gardžia gira, pagardinta sula ir Prienų šaltinio vandeniu pagirdė sodybos šeimininkė Nadiežda, o Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė vaišino sriuba ir kitais gardumynais. Gausių svečių netrikdė virš galvų skraidantis dronas, kurį profesionaliai valdė ,,Dūmės“ pirmininkas Gintautas Pikas (filmuotą medžiagą galite pamatyti https://youtu.be/zPiol1kWNWc). Praeityje Gintautas buvo aistringas skraidyklių sporto mėgėjas, todėl svečiams mielai pasakojo įvairius atsiminimus ir jaunimui demonstravo savo rankomis sukurtus, radijo bangomis valdomus modelius.
Nesumeluosime pasakydami, jog daugelis žygeivių norėjo pasilikti svetingoje Pikų sodyboje, kurioje vaišėms atrodė galo nėra. Tačiau svarbesnė buvo žygio misija, pagal programą tęsti maršrutą ir pasiekti finišą. Atsisveikinusi su Balbieriškio kaimų bendruomene „Dūmė“ ir seniūne Sigita žygio kolona devyniasdešimt laipsnių kampu pasuko Balbieriškio giria Pilotiškių kaimo Naujosios Ūtos seniūnijoje kryptimi. Su visais kartu žygiuojantis seniūnas Algis Aliukevičius, pasiekęs „savas valdas“, sutiko neoficialiai vadovauti skaitlingai auditorijai antrame ir trečiame žygio etape. Mišku besidriekiantis maršrutas žygeiviams buvo daug lengvesnis ir mielesnis, gal dėl gaiviais gėrimais „pakrauto užtaiso“ Medvišių kaime, o gal dėl miško gaivos ir besiskleidžiančios medžių lajos šešėlio. Skambant jaunųjų šaulių skanduotėms ir dainoms, pasiekėme antro etapo pabaigą Būdų kaime, kur žygio dalyvių miško palaukės pavėsinėje laukė Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Vaido Kupsto vadovaujama Žemaitkiemio krašto bendruomenė. Nors pati bendruomenė įsikūrusi kitame Naujosios Ūtos seniūnijos krašte, viena veikliausių rajono bendruomenių nenorėjo likti nepastebėta ir, organizatorių pakviesta, sutiko būti šeimininke būtent šioje vietoje.
Žygio dalyviai buvo nustebinti ir suvalkiečių vaišingumo. Žemaitkiemio bendruomenė ne mažiau nusileido kolegoms balbieriškiečiams, pavėsinės stalas buvo nuklotas vaišėmis ir gaiviaisiais gėrimais. Kol žygeiviai vaišinosi Žemaitkiemio krašto bendruomenės paruoštomis gėrybėmis, jos pirmininkas Vaidas nuoširdžiai pasakojo apie savo veiklą, pasiekimus ir artimiausius planus. Ši bendruomenė gali būti pavyzdžiu daugeliui, kaip sėkmingai organizuoti rajoninius renginius ir įgyvendinti svarbius krašto gerovei savo projektus.
Likus daugiau poilsiui skirto laiko, organizatoriai kalbino šiuose miškuose prieš okupantus kovojusio Lietuvos partizano sūnų Vytautą Abramavičių. Čia veikusiems Dainavos apygardos partizanams teko nelengvi išbandymai ir apie juos pagal tėvelio pasakojimą priminė Vytautas. Ši trumpa istorijos pamoka jaunimui, anot gerbiamo Abramavičiaus, būna motyvas giliau domėtis garbinga krašto istorija ir minėtu pavyzdžiu karščiau mylėti tėvynę.
Prieš išvykstant į finalinį žygio etapą, Žemaitkiemio krašto bendruomenės pirmininkas, papildęs žygeivių gertuves šaltu vandeniu, atsivežtu iš šimto metrų gylio gręžinio jo sodyboje, palinkėjo surengti daug prasmingų žygių, kurie skatina bendrystę, savo krašto pažinimą ir patriotizmą.
Žygeiviai, tradiciškais skambiais trimis „Ačiū, ačiū, ačiū“ padėkoję šeimininkams, pasuko Būdininkų ir Pilotiškių kaimų kryptimis. Šį kartą keliauti teko ne vien keliais. Nužygiavus du kilometrus, teko pasukti per Būdininkų mišką žvėrių takais ir žingsniuoti traktorių išmaltomis vėžėmis. Šiame etape organizatoriai sąmoningai numatė trumpą poilsį prie mitologinio akmens „Velnio piniginė“, prie kurio laukė Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jakimavičiūtė su pilotiškiu Antanu Mykolaičiu.
Edita Jakimavičiūtė trumpai papasakojo apie mitologinį akmenį ir priminė, kokius svarbiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus verta aplankyti Prienų krašte. Kiekvienas žygio dalyvis buvo apdalintas informacine medžiaga ir mažomis savivaldybės dovanomis. Apie „Velnio piniginę“ išsamiau papasakojo rašytojo Vinco Mykolaičio – Putino sūnėnas Antanas, pridėjęs keletą legendų apie mitologinio akmens „keliones“. Pasirodo, šį akmenį buvo „pasiskolinę“ niekdariai ir tik bendromis specialistų, seniūnijos ir kaimo bendruomenės pastangomis jis vėl sugrįžo į savo vietą. Visus pralinksmino keturkojai žygio dalyviai: juodas katinas ir šuo. Šie jaukiai įsitaisė ant ,,velnio“ akmens ir mielai pozavo fotografuojantiesiems. Kažin kam buvo pasiruošęs tarnauti juodasis katinėlis… ?
Po fotosesijos žygeiviai, kuriems likusieji keli kilometrai tikrai nebuvo varginantys, lauko keliuku nuskubėjo į finišo tiesiąją. Pakeliui kiekvienas galėjo stebėti Gandrynę, vieną iš dviejų vietų Lietuvoje, kur mažoje teritorijoje, senuose medžiuose peri daugiau nei dešimt gandrų šeimų.
Pagaliau užtarnautas finišas rašytojo Vinco Mykolaičio – Putino tėviškėje Pilotiškių kaime. Pavargusius žygeivius su tradiciniu sūriu rankose pasitiko muziejaus prižiūrėtoja Julija su vyru Gintautu ir šešuru Antanu (artimais rašytojo giminaičiais). Prie jų prisijungė sėkmingai su kitais dalyviais 18,5 kilometro žygyje nuėjęs Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius ir Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės nariai. Šeimininkai padėkojo visiems už jiems parodytą dėmesį ir rašytojo Vinco Mykolaičio – Putino pagerbimą, o paruoštą dovaną įteikė vienam iš žygio iniciatorių – Algiui Bartusevičiui, tuo pačiu pasveikindami su jubiliejiniu, dešimtuoju pėsčiųjų žygiu. Jiezno seniūnas žygio dalyvių vardu padėkojo už gražų priėmimą ir sveikinimus, o didžiuoju sūriu mielai pasidalino su kiekvienu į finišą atkeliavusiu bendrakeleiviu, tapusiu tikruoju bičiuliu.
Beliko smagiai praleisti laiką su Naujosios Ūtos kaimo bendruomene, pasivaišinti jų firminiu patiekalu – degančio kelmo ugnyje paruoštu troškiniu, ragauti šaulių paruoštą košę su karšta arbata.
Pasistiprinę žygeiviai galėjo aplankyti rašytojo V. Mykolaičio – Putino muziejų, paklausyti Julijos Mykolaitienės įdomių pasakojimų. Renginio pabaigoje organizatoriai kiekvienam žygio dalyviui įteikė vardinius pažymėjimus ir padėkas organizatoriams bei rėmėjams.
Esame dėkingi visiems, palaikiusiems gražią ir kilnią pilietinę iniciatyvą – žygiuoti, pažinti, pamilti poeto Justino Marcinkevičiaus eilėse apdainuotą Prienų kraštą ir būti tikriems Lietuvos patriotams. Mes dar turime daug panašių sumanymų ateičiai ir, jeigu tik paprašysite, mes mielai pakviesime į naujus žygius. Dar daug nesurasta vaizdingų maršrutų, vingiuotų takelių neišmindžiota, įdomių ir svetingų kraštiečių nesurasta“.
Iki kitų susitikimų.
Organizatorių vardu –
Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius

Rubrikoje „Neliks duonos su druska - liks Tėvynė“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *