Sieks glaudesnio ryšio su ūkininkais ir įvairiomis institucijomis

Gegužės 3 dieną į pirmąjį posėdį susirinkę naujai išrinktos Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybos nariai pasiskirstė pareigas, kuruojamas sritis ir prisiėmė įsipareigojimus. Prienų r. ŪS pirmininko pavaduotojais patvirtinti Ovidijus Drūlia ir Darius Steponkevičius. Jonas Vilionis, kaip ir iki šiol, bus atsakingas už ryšius su Žemės ūkio ministerija, Vyriausybe, Seimu ir europinėmis institucijomis.


Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybos nariai aptarė žemdirbių organizacijos veiklos gaires artimiausiu laikotarpiu, narystės, atstovavimo, tarpusavio bendradarbiavimo, ryšių su įvairiomis institucijomis, informacijos sklaidos, kooperacijos, žemės ir žemės nuomos mokesčių bei kitus rajono ūkininkams aktualius klausimus.
Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius kvietė Tarybos narius susitelkti, suaktyvinti darbą su ūkininkais atskirose seniūnijose, jiems teikti informaciją, burti į asocijuotą organizaciją ir kartu spręsti iškylančias problemas. Anot jo, reikia ugdyti ūkininkų sąmoningumą ir organizuotumą, kad jie neliktų vien pasyviais stebėtojais, kurie naudojasi aktyvių ŪS narių iškovotomis lengvatomis, gauna išsiderėtas išmokas patys prie to neprisidėdami, netgi konfrontuodami su Ūkininkų sąjunga. Diskusijos metu buvo pasikeista nuomonėmis dėl naujų narių priėmimo ir šalinimo iš sąjungos tų, kurie „pamiršę“ susimokėti nario mokestį. Pasak Tarybos nario Ovidijaus Drūlios, reikia suprasti, kad, neturint pakankamai finansinių resursų, nėra ir galimybės būti „įvykių sūkuryje“, t.y. tinkamai atstovauti rajono žemdirbiams, išsakyti jų poziciją ir reikalavimus aukštesniu lygmeniu.
Susirinkime kalbėta apie būtinybę gerinti Ūkininkų sąjungos įvaizdį, didinti jos žinomumą, skatinti ryšius su savivaldybe, verslo atstovais ir įvairiomis organizacijomis, atnaujinti bendradarbiavimą su Prienų krašto verslo asociacija. M.Butkevičiaus teigimu, norėtųsi glaudesnių žmogiškųjų santykių su seniūnijose dirbančiais žemės ūkio specialistais, kad jie labiau įsigilintų į ūkininkų reikalus, visokeriopai jiems padėtų ir patartų, rūpintųsi ne vien pasėlių deklaravimo klausimais.
Tarybos narių siūlymu, ketinama surengti darbinį susitikimą su Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku Jonu Talmantu ir su juo aptarti aktualijas – nuo situacijos ūkiuose iki bendrosios žemės ūkio politikos. Pasak Tarybos nario Rolando Aleksandravičiaus, kaimo žmonės, dalyvavę Ūkininkų sąjungos suvažiavime ir pasisakę už rezoliucijos reikalavimus aukščiausios valdžios institucijoms, tikisi grįžtamojo ryšio, todėl norėtų gauti atsakymus į iškeltus klausimus.
Tarybos nariai turėjo pastabų Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovybei dėl pasenusio valdymo modelio, nepakankamo dėmesio ir atstovavimo žemdirbių interesams, jiems norėtųsi daugiau aiškumo, kodėl priimami vieni ar kiti sprendimai.
Prie rajono ūkininkų sąjungos žinomumo prisideda ne tik informacijos sklaida spaudoje, bet ir vieši renginiai, todėl Tarybos nariai pritarė, kad ir šiais metais būtų organizuoti tradiciniai renginiai – „Metų ūkio“, Artojų, Melžėjų konkursai. Diskutuota dėl jų formato atnaujinimo, kad konkursai ūkininkams taptų patrauklesni, atskleistų narystės asocijuotoje organizacijoje privalumus, juose būtų žingeidu ir naudinga dalyvauti dėl pristatomų žemės ūkio naujovių – modernios technikos, prekių ir paslaugų.
Ūkininkų sąjungos nariai gerai atsiliepė apie organizuotas ekskursijas, patirties pasidalinimo seminarus Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Todėl ir šiais metais planuojama surengti ne vieną išvyką, pirmiausia į sėkmingai veikiančius kooperatyvus, galbūt jų veiklos gerieji pavyzdžiai paskatins vienytis ir mūsų rajono žemės ūkio produkcijos gamintojus. O.Drūlios įsitikinimu, rajono ūkininkams yra ko pasimokyti ir vieniems iš kitų, todėl būtų įdomu apsilankyti įvairaus dydžio ir skirtingos specializacijos ūkiuose, pasisemti naujų idėjų, savo akimis pamatyti, kaip šeimininkai juose tvarkosi, organizuoja darbą, diegia naujas technologijas ir sprendžia iškylančias problemas.
Tarybos narys Jonas Vilionis priminė, kad situacija pieno sektoriuje tebėra sudėtinga. Nors Vyriausybė žada išmokėti maždaug 15 mln. Eur paramą sausros padariniams kompensuoti, tuo pasinaudoję pieno perdirbėjai paskelbė, jog gegužę vėl mažinamos pieno supirkimo kainos. Todėl jis ragino ūkininkus vienytis ir aktyviai kovoti dėl savo ūkių išlikimo.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *