Savivaldybės administracijos direktorė vertina atsakomybę, iniciatyvą ir kūrybiškumą

Į pirmąjį susitikimą pakvietusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasidalino ketinimais artimiausiu metu perorganizuoti kai kurių savivaldybės administracijos skyrių darbą, kalbėjo apie tai, kokių kompetencijų bus tikimasi iš savivaldybės specialistų, užsiminė apie būtinybę pagerinti kolektyvo mikroklimatą.
Jūratė Zailskienė teigė, jog, nepaisant savivaldybės tarybos opozicijos nuogąstavimų, ji nesibaimina tekusio iššūkio ir įdėmiai gilinsis į naują darbo sritį, sąžiningai vykdys jai teisės aktais pavestas administravimo funkcijas, kontroliuos jų įgyvendinimą. Pasak jos, atsakomybės ji reikalaus ir iš savęs, ir iš darbuotojų. Todėl pirmas jos žingsnis – kolektyvą sutelkti bendriems tikslams, įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės Tarybos sprendimų įgyvendinimui, viešųjų paslaugų teikimui ir kitų funkcijų užtikrinimui.
„Kita vertus, Savivaldybės administracijoje dirbantys valstybės tarnautojai yra įsipareigoję ir žmonėms, todėl sieksiu, kad į savivaldybę su reikalais atėję gyventojai jaustųsi laukiami, būtų išklausyti, o jų problemos neatidėliotinai sprendžiamos. Norėtųsi, kad tai taptų siekiamybe visiems darbuotojams,“ – pabrėžė Savivaldybės administracijos vadovė.
J.Zailskienė pripažino, kad kai kurių skyrių darbe pastaruoju metu buvo tam tikrų spragų, pritrūko kompetencijos ir atsakomybės vykdant konkrečias funkcijas. Todėl pirmiausia permainos palies Statybos ir ekonominės plėtros skyrių. Jo vedėjas Robertas Želvys, kuriam praėjusios kadencijos Tarybos nariai turėjo nemažai priekaištų dėl lėšų, skirtų kelių remontui, nepanaudojimo, praėjusią savaitę savo noru išėjo iš darbo, todėl, pasak J.Zailskienės, bus skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti. Iki tol skyriaus darbą kuruos Bendrojo skyriaus vedėja Jūratė Mickevičienė.
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus darbų apimtys pakankamai didelės – tai ir iš įvairių šaltinių finansuojamų objektų statybos organizavimas, investicinių programų įgyvendinimas, statybos techninė priežiūra, tinkamas asignavimų administravimas. Todėl, J.Zailskienės teigimu, siekiant sustiprinti skyrių, bus ieškoma vidinių resursų, peržiūrėta darbuotojų kompetencija. Atsižvelgiant į darbo krūvį ir vykdomų projektų reikšmingumą, bus svarstomos ir darbuotojų skatinimo galimybės. Ne paskutinėje vietoje ir darbuotojų poilsio sąlygų gerinimas.
Administracijos direktorės įsitikinimu, ir kitos jos administruojamos sritys yra labai svarbios, jose dirbantys darbuotojai yra patyrę, atsakingi, patikimi. Todėl ji pabrėžė, kad su administracijos vadovo pasikeitimu nereikėtų tikėtis skyrių struktūrinių pertvarkymų. Be abejo, bus peržiūrėti kai kurie etatai, darbuotojams suformuluotos atitinkamos užduotys, sustiprinta darbų kontrolė.
J.Zailskienės manymu, labai svarbu motyvuoti darbuotojus, paskatinti juos rodyti iniciatyvą ir siūlyti naujas idėjas. „Sukūrusieji ženklią pridėtinę vertę, pavyzdžiui, pritraukusieji investicijų, turėtų būti premijuojami,“ – mano Savivaldybės administracijos direktorė.
Daugelis savivaldybių susiduria su kvalifikuotų specialistų trūkumu, ne išimtis ir Prienų rajono savivaldybė. Anot J.Zailskienės, pastaraisiais metais ne vieną konkursą į atsakingas pareigas teko organizuoti pakartotinai. Arba pretendentų kompetencija neatitiko reikalavimų, arba potencialūs kandidatai nesiryžo dalyvauti. Todėl J.Zailskienė svarsto, kad Savivaldybės administracijoje svarbu sudaryti sąlygas įsitvirtinti jauniems specialistams. Jos siūlymu, bus pradėta įgyvendinti mentorystės idėja – tik pradėję dirbti jauni specialistai būtų priskirti patirtį turinčių kolegų globai – supažindinti su darbo pobūdžiu, gautų reikiamą informaciją ir pan.
Administracijos vadovė viliasi, kad, dirbant darnioje komandoje, pasitelkus atsakomybę ir kūrybiškumą, dėl Prienų bus galima nemažai nuveikti: sėkmingai baigti pradėtus bei buksuojančius projektus, surasti finansavimo šaltinių ir investuotojų naujiems projektams. Jūratės Zailskienės nuomone, Prienai, esantys gražioje gamtinėje aplinkoje, patogioje geografinėje padėtyje, prie istoriškai susiformavusių strateginės reikšmės kelių, turi atskleisti savo turistinį potencialą. Bus skatinamos ir plėtojamos bendros veiklos su Birštono kurorto savivaldybe, pirmiausia įgyvendinami dviračių takų tiesimo projektai.
Prienų mieste yra apleistų pastatų, kurie galėtų pavirsti į gyvenamuosius būstus, ekonominės klasės viešbutį. Todėl prioritetine savivaldybės sritimi išlieka ryšiai su verslu, naujų investuotojų pritraukimas. Savivaldybės administracijos direktorė įsitikinusi, kad situaciją iš sąstingio išjudintų Verslo ir turizmo informacijos centro įkūrimas ir aktyvi veikla. Tam ji žada skirti didelį dėmesį.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *