Leidimų – higienos pasų išdavimo apžvalga

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje yra nurodytos veiklos rūšys, kurias leidžiama vykdyti tik turint Leidimą – higienos pasą (toliau – LHP). Šiuo metu yra nustatyta 14 tokių veiklos rūšių, tai: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla; ligoninių veikla; kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro; ugdymo veikla; stacionarių suaugusiųjų ir vaikų globos ir slaugos įstaigų veikla; apgyvendinimo paslaugų veikla; grožio paslaugų veikla; soliariumų paslaugų veikla; sporto klubų paslaugų veikla; pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla; skalbyklų paslaugų veikla; kosmetikos gaminių gamyba; žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla; stacionarių triukšmo šaltinių veikla prevencijos zonose.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyrius (toliau – Prienų skyrius) vykdo LHP sąlygų laikymosi priežiūrą ir dalyvauja LHP išdavimo procese Prienų rajono ir Birštono savivaldybių teritorijose. LHP – tai dokumentas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Dokumento išdavimo tvarka yra nustatyta LHP išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.V-632.
Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti LHP, juos išduodančiai institucijai pateikia nustatytos formos paraišką, dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose vykdoma ar numatoma vykdyti ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais. LHP išduodamas neterminuotai ir galioja tol, jei nesikeičia vykdomos ūkinės komercinės veiklos pobūdis, sąlygos, veikla nėra sustabdoma ar nutraukiama. Fiziniams ir juridiniams asmenims būtina atkreipti dėmesį į patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą, paskirtį. Taisyklėse nurodoma, kad LHP neišduodamas, jei patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka planuojamos veiklos. Tokiu atžvilgiu būtinas patalpų paskirties keitimas. Tačiau svarbu žinoti ir tai, kad Lietuvos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 85 yra patvirtinta „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas“ nauja redakcija, kuri suteikia teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą kai kurioms veiklos rūšims nepakeitus patalpų paskirties. Tokia išimtis nustatyta vaikų ugdymo veiklai, kai leidžiama veikla gyvenamosios, viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose; grožio paslaugų, soliariumų paslaugų, sporto klubų paslaugų, pirčių, saunų paslaugų veiklai, kai leidžiama veikla viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, gydymo, sporto paskirties pastatuose ar patalpose.
Kita svarbi LHP išdavimo dalis yra jų tikslinimas, galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas. Patikslinimas atliekamas, jei pasikeičia juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, suteikiamas naujas kodas, fizinio asmens duomenys, kuriuo galima siųsti korespondenciją ar kiti su vykdomos veiklos sąlygomis susiję duomenys (rekvizitai). Norintieji patikslinti LHP pateikia jį išdavusiai institucijai motyvuotą prašymą (laisva forma) ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimus. Galiojimas sustabdomas, jeigu valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų arba pats LHP turėtojas pateikia prašymą dėl sustabdymo. Ypač tai aktualu, jei dėl susiklosčiusių aplinkybių (pvz., vaiko auginimo atostogos, išvykimas į užsienį ir pan.) veikla nevykdoma ilgesnį laiko tarpą. LHP panaikinamas, jei yra nutraukiama nurodytu adresu vykdoma veikla. Tokiu atveju LHP turėtojas turi pateikti prašymą (laisva forma) dėl panaikinimo ir pridėti jam išduotą LHP ir ūkinės komercinės veiklos vertinimo pažymą. Veiklos vykdytojams primename, kad jie patys atsakingiau elgtųsi dėl LHP sustabdymo ar panaikinimo, kai nėra vykdoma veikla. Negavus tinkamos informacijos, veiklos vykdytojų objektai gali būti įtraukti į kontrolės planą – grafiką, o tai sudaro nepatogumų ir priežiūros institucijoms, ir patiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Jie privaloma tvarka yra ieškomi, ir aiškinamasi susidariusi padėtis. Jau šiais metais tokių atvejų Prienų skyriuje buvo 6.
Per 2018 m. Prienų skyriuje buvo išduoti 57, panaikinti 27, sustabdyti 3 LHP. Asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą, primename, kad vykdant veiklą be LHP yra numatytos administracinio poveikio priemonės. Dėl LHP konsultacinę pagalbą galima gauti adresu: Prienai, J.Brundzos g. 12A, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyriuje, tel. (8 319) 51162, el. p. prienai@nvsc.lt.
Almiras Skiauteris
Kauno departamento
Prienų skyriaus vedėjas

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *