Prienų ūkininkų sąjungai ir toliau vadovaus Martynas Butkevičius

Balandžio 26 dieną pakartotinai sukviestame Prienų rajono ūkininkų sąjungos ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime buvo išklausyta ir balsų dauguma patvirtinta jos ilgamečio pirmininko Martyno Butkevičiaus veiklos ataskaita, perrinkta sąjungos Taryba. Jos nariai balsavo už tai, kad ilgametis sąjungos pirmininkas ir toliau vadovautų šiai žemdirbių organizacijai.
Veiklos ataskaitoje už pastaruosius ketverius metus Prienų rajono ŪS pirmininkas Martynas Butkevičius palietė ne tik Prienų rajono, bet ir visos Lietuvos ūkininkams

Ūkininkų sveikinimai M.Butkevičiui, perrinktam Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininku.

aktualias žemės nuomos, produkcijos supirkimo kainodaros, melioracijos ir kitas problemas, kurias mėginama spręsti rajono, šalies ir Europos Sąjungos lygmenimis. Be viso to, ūkininkus spaudžia į kampą ir įvairios taisyklės, draudimai bei apribojimai. Pasak sąjungos vadovo, žemdirbiams išsinuomoti žemės ar pratęsti jos nuomą nelengva, juos vienu žingsniu aplenkia tie ūkininkai, kurie turi „priėjimą“ prie informacijos. Žemdirbių bendruomenę kiršina ir vadinamieji spekuliantai žeme bei „sofos“ ūkininkai. Vien tik Veiverių seniūnijoje galimai neskaidriai supirkta apie 600 ha žemės. Panaši situacija ir Stakliškių seniūnijoje. ŪS vadovo teigimu, kai kurie epizodai turėtų tapti specialiųjų tarnybų tyrimo objektais.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas A.Svitojus pasiryžęs padėti kiekvienam ūkininkui.

M.Butkevičius trumpai apžvelgė situaciją atskiruose rajono žemės ūkio sektoriuose. Pienininkystėje vyrauja smulkūs ūkiai, nors karvių nemažėja, ir per dieną pagaminama 70 – 80 tonų pieno, ūkių ateities perpektyvos miglotos. Vieni gyvulius išparduoda, kiti stambėja, dar kitų administravimą perima jaunimas, tačiau, anot M.Butkevičiaus, ūkiams išsilaikyti pavieniui bus sunku. Visgi kooperuotis ūkininkai neskuba, nors tai padėtų išlikti ir plėsti veiklą. Šiuo metu kooperatyvo „Pienas LT“ veikloje dalyvauja vos 10 – 12 rajono ūkininkų. M.Butkevičiaus teigimu, reikėtų skatinti kooperaciją ir gyvulininkystėje bei grūdų sektoriuje.
Ūkininkų sąjungos pirmininkas kalbėjo ir apie iššūkius, su kuriais susidūrė savo veikloje. Visų pirma, tai mažėjantis sąjungos narių skaičius. Vieni ūkininkai pasitraukia iš gamybos, taip pat ir iš asocijuotos struktūros. Kiti neįžiūri apčiuopiamos naudos. M.Butkevičius

Ūkininkų sąjungos padėka už bendradarbiavimą O.Račkienei.

prisiėmė asmeninę atsakomybę už ūkininkų seniūnijose konsolidaciją. Susirinkime taip pat diskutuota dėl ūkininkų, kurie nėra susimokėję nario mokesčio, šalinimo iš sąjungos. Kol kas sprendimas nepriimtas. Pranešėjas susirinkusiuosius informavo, kokioms reikmėms buvo panaudotos sąjungos lėšos. Iš narystės mokesčio surenkamos ir iš rėmėjų gautos lėšos padeda palaikyti sąjungos veiklos gyvybingumą: atstovauti ūkininkams įvairiose institucijose, išsakyti savo poziciją konferencijose, suvažiavimuose, protestuoti piketuose, organizuoti įvairius seminarus, pasidalijimo patirtimi išvykas, surengti „Metų ūkio“, profesinio meistriškumo konkursus.
Balbieriškietė Gita Astrauskienė ūkininkų vardu padėkojo kadenciją baigusiam Prienų r.ŪS pirmininkui M.Butkevičiui už atliktą didelį visuomeninį darbą, pastangas vienyti rajono ūkininkus, vidinę kultūrą, gebėjimą priimti ir tolerantiškai atsakyti į kritiką, linkėdama visokeriopos sėkmės ir sveikatos. Neilgai trukus M.Butkevičiui vėl teko priimti ūkininkų sveikinimus – šįkart tapus sąjungos pirmininku dar vienai kadencijai, arba, kaip pageidavo pats Martynas, kol iš jo šį postą perims perspektyvus jaunimas.
Prienų r. ŪS pirmininkas buvo renkamas iš dviejų kandidatų: naujai išrinktos Tarybos nariai pasiūlė M.Butkevičių, šis savo įpėdiniu norėjo matyti Ovidijų Drūlią iš Veiverių seniūnijos. Tiesa, vienas jo balsas prieš aštuonis lemiamos įtakos neturėjo.
Į Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybą išrinkti: Jonas Vilionis ir Lina Krukelienė (atstovaus Pakuonio ir Išlaužo seniūnijų ūkininkams), Martynas Butkevičius, Ovidijus Drūlia (Veiverių kraštas), Jonas Gradeckas (Birštono seniūnija), Rolandas Aleksandravičius (Šilavoto seniūnija), Gita Astrauskienė ir Gintautas Petraška (Balbieriškio seniūnija), Darius Steponkevičius (Jiezno seniūnija). Stakliškių krašto ūkininkai savo atstovo į Tarybą nepasiūlė.

Ūkininkus sveikina Prienų r. savivaldybės tarybos narys Vaidas Kupstas.

Susirinkime taip pat buvo išklausyta ir patvirtinta Revizijos ataskaita. Sąjungos finansinės veiklos revizore perrinkta Rita Ramanauskienė.
Apie ūkininkų laukiančias permainas ir nežinomybę, kokius reikės priimti sprendimus, kalbėjo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis. Jo teigimu, galimybės vystyti žemės ūkio veiklą priklausys ne tik nuo Briuselio ir europinės paramos, bet ir nuo pačių ūkininkų vienybės, sutelktumo ir gebėjimo ginti savo interesus.
Į svečius atvykęs Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus neslėpė nerimo dėl žemės ūkio sektoriaus ateities, esančių darbo vietų išsaugojimo. Senstant visuomenei, nykstant kaimams, jam svarbu rasti būdų, kaip suaktyvinti ūkininkus, pritraukti naujus ir išsaugoti esamus narius. Jis patikino, kad ŽŪR, atstovaujantys visų kaimo žmonių interesams, kovos už kiekvieną ūkininką, padėdama jam spręsti aktualias problemas, taip pat ir susijusias su ES parama bei Nacionalinės mokėjimo agentūros skirtomis sankcijomis. „Kartu mes galime būti atominė jėga,“ – į ūkininkus kreipėsi A.Svitojus.
Rajono ūkininkus pasveikino, bendradarbiavimą ir palaikymą jiems pažadėjo naujoji Prienų rajono savivaldybės vicemerė Loreta Jakinevičienė, Žemės ūkio skyriaus l.e. p. vedėja Aušra Tamošiūnienė, savivaldybės Tarybos nariai Vaidotas Kupstas bei Egidijus Visockas.
Susirinkimo dalyviai priėmė rezoliuciją, kuri bus įteikta Prienų rajono savivaldybės administracijai ir Tarybai. Joje – du svarbūs punktai dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo ir vietinės rinkliavos už atliekas taikymo ūkininkams.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *