„Pastatyk istorijai namus“

1914 metais pasaulį sudrebino Pirmasis pasaulinis karas, kuris neaplenkė ir Lietuvos. Iš pat pradžių Didysis karas pavertė mūsų valstybę kovų lauku, kuris pareikalavo, regis, sveiku protu nesuvokiamų aukų, tačiau, kaip sakoma: „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt!“ Todėl nuo seno kovingumu garsėjanti tauta nepasidavė ir šįkart: 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba kreipėsi į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes, pranešdama apie nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ši diena iki šiol minima Lietuvoje, nes tai yra vienas didžiausių mūsų valstybės laimėjimų.
Praėjusiais metais buvo minimas atkurtos Lietuvos šimtmetis. Šio garbingo jubiliejaus proga Lietuvoje netrūko įvairių iniciatyvų, kuriomis prisiminėme lietuvių tautai reikšmingą sukaktį. Viena iš daugelio iniciatyvų – paroda „Pastatyk istorijai namus“, kuri šių metų balandžio mėnesį puikavosi ir Prienų mieste. Parodoje prisimintos iškiliausios Dzūkijos krašto asmenybės, kurios kūrė laisvos, savarankiškos ir atsakingos Lietuvos pagrindą.
Ekspozicijoje pagerbti: Juozas Bloznelis (mokytojas, šaulys, aktyvus Lietuvos nepriklausomybės gynėjas), Motiejus Gustaitis (kunigas, pedagogas, pirmasis Lietuvoje filosofijos mokslų daktaras, literatūros ir kultūros istorikas, vertėjas, visuomenininkas, Dzūkijos krašto švietėjas, Jonas Reitelaitis (kunigas, istorikas ir kraštotyrininkas), Bronius Kazys Balutis (diplomatas, lietuvių visuomenininkas), Simas Janavičius (daktaras, šaulys, energingas visuomenininkas, vienas iš Senovės dienų organizatorių), Juozas Neimontas (vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas), Vytautas Brazdžius (dailininkas keramikas, visuomenininkas), Kostas Balukevičius (Pirmasis Alytaus miesto burmistras 1919 – 1921), Antanas Rukuiža (miškininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas), Petras Aravičius (teisininkas, Lietuvos valstybės veikėjas), Alfonsas Petrulis (Kunigas, Lietuvos Tarybos narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, visuomenininkas, atkaklus Lietuvos puoselėtojas), Julius Bloznelis (mokytojas, lietuvybės puoselėtojas, 1917 m. konferencijos dalyvis, 1919 m. Lietuvos savanoris), Antanas Simanas Rėklaitis (Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas), Jonas Miškinis (pedagogas, kraštotyrininkas, visuomenininkas, kovotojas už Vilniaus išvadavimą), Vladas Mironas (kunigas, visuomenės veikėjas, Vasario 16 -osios akto signataras, Ministras Pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kapelionas, politinis kalinys), Julius Čaplikas (Lietuvos valstybės visuomenės ir karinis veikėjas), Tomas Norus – Naruševičius (inžinierius, diplomatas, ministras, politinis ir visuomenės veikėjas, kūręs Lietuvos valstybę), Mikas Rėklaitis (generolas, su ginklu rankoje stovėjęs Tėvynės sargybos fronte), Juozas Bakšys (kunigas, teologijos mokslų daktaras, vienas uoliausių Lietuvos nepriklausomybės idėjos talkininkų, Jono Basanavičiaus bendražygis, šaulys, lietuvybės puoselėtojas, aušrininkas, pirmasis Merkinės vidurinės mokyklos vedėjas), Antanas Žmuidzinavičius (dailininkas, pedagogas, profesorius, visuomenės veikėjas).
Toks būrys lietuvybės sergėtojų ir gynėjų reiškėsi Dzūkijos krašte, o tik pagalvokime, kiek jų buvo visoje Lietuvoje. „Ne tik pasauliui, bet ir sau turime rodyti, jog esame valstybingumo šimtmečio verta tauta“, – teigia parodos organizatoriai. Parodoje pagerbti žmonės – įvairių profesijų atstovai, todėl nesvarbu, kas mes esame: mokytojai, karininkai, pardavėjai ar tiesiog studentai – puoselėkime lietuvybę bei gerbkime Lietuvos nepriklausomybę, ir tai bus didžiausia pagarba tiems, kurie dėl to nuėjo tokį sunkų bei ilgą kelią.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Kultūros kryžkelė. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *