Dvasinio gyvenimo statytojas

Balandžio 10 dieną Pažėrų parapijos klebonas gerbiamas Kazimieras Skučas šventė 85 metų sukaktį. Kunigas gimė 1934 m. Barauskinės kaime netoli Veiverių. Su didele meile klebonas mini savo brangius tėvelius, buvusius garbingumo, atsakomybės, dievobaimingumo pavyzdžiu jam visą gyvenimą. Klebono senelis dažnai buvo vadinamas kaulų gydytoju, o klebonas, pasekęs jo pėdomis, tapo sielų gydytoju.

Minint kunigystės 50 -metį.

Gimtadienio išvakarėse kunigą Jubiliatą aplankė ir pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kartu su kurijos kancleriu bei Jaunimo centro bendradarbiais.

Jo biografijoje mokslai anuomet garsioje Veiverių gimnazijoje, tarnyba sovietų armijoje Tolimuosiuose Rytuose, studijos Kauno politechnikos instituto vakariniame skyriuje. Dvejus metus teko užsiimti kalvyste. Apsisprendęs tarnauti Dievui, 1964 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Pirmoji tarnystės vieta – Kėdainiai, po to Alytus, Prienai. Sudegus Sangrūdos bažnyčiai, jis, kaip nusimanantis apie statybas, 1973 m. buvo paskirtas į šią parapiją, kur iš buvusios klebonijos surentė bažnyčią. Čia 1975 -aisiais įsigijo pirmą širmą žirgą.

Klebonas pasakoja, kad arklius pamilęs dar vaikystėje. „Tėtė visuomet laikydavo gerus arklius, tačiau „mandros“ karietos neturėjo. Jis mane išmokė taisyti ir pakinktus, todėl kai tik atsirado galimybė, įsigijęs žirgą, roges ir kelias senas karietas pats restamravau“. Apie 15 karietų klebonas restauravęs išdalino žmonėms. Viena jų padovanota Anykščių arklio muziejui. Viena jo gaminta karieta važinėjosi ir visi be išimties Kauno rajono merai, tad humoro jausmo nestokojantis ganytojas kartą net ketino prie vežimaičio prikalti tai liudijančią memorialinę lentelę. Visos klebono karietos ir važiai – poriniai, nes esą suvalkiečiai net į vežimą mažiau dviejų arklių nekinko. Klebono vežimaičiais važinėjosi ir vyskupai iš Lietuvos, Lenkijos ir net svečiai iš Ispanijos.
Veiveriuose įkurtas Rimorystės muziejus talpina karietas, roges, pakinktus, balnus, varpus. Beje, vienas pakinktas kadais priklausė klebono dėdės, buvusio tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministro generolo Kazimiero Skučo žirgui. Kolekcijoje yra ir bičiulių iš Vietnamo atvežtas nendrinis botagas, nes Lietuvoje neauga botkočiui

Skučų šeima.

tinkamos nendrės. Čia yra ir rimoriaus darbo vieta, kur restauruojami ar siuvami pakinktai. Įsigijęs pirmą nuosavą žirgą, jis su šiais nuostabiais žmogaus pagalbininkais nesiskiria iki šiolei. Šiandien klebonas dar turi šešis arklius.
Nuo 1983 metų Kazimieras Skučas klebonavo šv. Liudviko parapijoje Veiveriuose, po to dar ir Pažėruose. Tad iki 2010 -ųjų dirbo ir Veiveriuose, ir Pažėruose. Šiuo metu jis yra Pažėrų parapijos klebonas. Klebonas pagarsėjęs kaip sumanus organizatorius, telkiantis žmones bendrai veiklai ir nemokantis sėdėti rankas sudėjęs – nuolat remontuoja, stato, meistrauja. Didžiausia vertybė gyvenime jam

Su klasės vaikinais.

yra bendravimas. Dvasininkas mylimas už nuoširdumą, teisingumą, rūpestingumą. Nei vienas bendruomenės susibūrimas nei anksčiau, nei dabar neapsieina be jo. Jo vadovaujamos Žolinės kasmet pritraukia minias žmonių.
Kazimierui Skučui yra suteiktas Prienų garbės piliečio vardas. 2008 m. Žemės ūkio ministerijos rengtame konkurse „Lietuvos kaimo spindulys“ jis pelnė Lietuvos kaimo dvasininko titulą – už dvasinių ir moralinių kaimo žmonių vertybių stiprinimą. 2018 m. Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonui kunigui Kazimierui Skučui buvo skirta „Šimtmečio amatų puoselėtojo“ nominacija Lietuvos žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse „Lietuvos šimtamečiai ąžuolai“.  Kaip ir visi konkurso „Lietuvos šimtamečiai ąžuolai“ nominantai, jis apdovanotas ąžuoliuku – legendinio Stelmužės ąžuolo sodinuku, kuris bus pasodintas Pažėruose Kazimiero Skučo ąžuolų giraitėje.

Atidarant Juozo Lukšos Daumanto kambarį Veiverių muziejuje.

Labai šiltas, uoliai besirūpinantis parapijos reikalais, akylai prižiūrintis kiekvieną bažnyčios kampelį, neliekantis abejingu kaimo įvykiams, visada ištiesiantis pagalbos ranką, randantis paguodos žodį, – būtent tokį mes pažįstame kunigą Kazimierą Skučą.  Jis mielai dalyvauja įvairiose edukacijose ir supažindina vaikus bei suaugusiuosius su rimorystės amatu. Su Veiverių folkloro ansambliu „Pasaga“ klebonas dalyvavo ir Lietuvos dainų šventėje.
Beveik penkiasdešimt metų tarnaudamas Dievui ir žmonėms klebonas Kazimieras Skučas tiesia platų kelią sielovadoje, Suvalkijos kultūroje, su atjauta ir meile ugdė bendruomenę nelaisvės laikais ir ugdo atgimus Tėvynei.

Pasiruošę vykti į Pasaulio lietuvių dainų šventę.

Jis vertas Bažnyčios statytojo vardo ne tik tiesiogine šio žodžio prasme. Jis – dvasinio gyvenimo žmonių širdyse statytojas.
Gerbiamas Klebone Kazimierai, lai niekada neišblėsta Jūsų jaunatviškas veiklumas, visus uždeganti meilė Lietuvai, telydi stipri sveikata ir Viešpaties palaima darbuose bei sumanymuose. Linkime Jums sveikatos, stiprybės ir gausių Dievo malonių.

Veiverių krašto žmonių vardu – Daiva Venclovienė

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *