Vieni su Taryba atsisveikino, kiti susitiks naujos kadencijos posėdyje

Kovo 28 d. įvyko paskutinis 2015 – 2019 m. kadencijos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo išklausytos mero Alvydo Vaicekausko, administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, rajono sveikatos priežiūros, globos įstaigų vadovų ataskaitos.

Padėkojo kolegoms politikams
Meras A.Vaicekauskas Taryboje dirbusiems 25 vietos politikams padėkojo už darnų darbą, už tai, kad svarbiais momentais, balsuojant dėl biudžeto ar šilumos ūkio perėmimo, politikai pademonstravo vienybę. 2018 metais įvyko 12 Tarybos posėdžių, kuriuose buvo priimti 295 sprendimai. Tarybos narių lankomumas per visus ketverius metus buvo didesnis nei 90 proc. Jie dalyvavo 5 komitetų ir 12 nuolatinių komisijų veikloje. Praėjusiais metais net 77,29 proc. Tarybos sprendimų priimti vienbalsiai. Meras teigiamai įvertino ir aktyviai veikusią opoziciją, jo įsitikinimu, išsakyta konstruktyvi kritika, pastabos ir diskusijos padėjo tobulinti darbą, paskatino ieškoti išeičių, apsaugojo nuo galimų klaidų. Naujos kadencijos Tarybai jis linkėjo dar intensyvesnio darbo.

Mero ataskaitoje – apie darbus ir iššūkius
Meras Alvydas Vaicekauskas savo ataskaitą pradėjo nuo demografinės situacijos Prienų rajone rodiklių. Nors gyventojų mažėjimo tendencija išlieka, 2018 m. į rajono mokyklas atėjusių mokinių skaičiaus pokytis buvo neženklus, tai merui teikia vilčių, kad situacija stabilizuosis, Prienai taps patrauklia gyvenamąja vietove, ypač matant akivaizdžias permainas: gražėjančias gatves ir visuomeninius pastatus, tvarkomas viešąsias erdves, vykdomus apšvietimo tinklų rekonstrukcijos, vandentvarkos, daugiabučių atnaujinimo, sporto infrastruktūros plėtros projektus.
Meras savo ataskaitoje pasidžiaugė teigiamais pokyčiais švietimo, kultūros, vaikų institucinės globos srityse; pažadėjo tęsti užmegztą bendradarbiavimą su verslininkais; žemdirbiams linkėjo vienybės bendro tikslo vardan – kooperacijos. Tai, kad turizmo prasme Prienų kraštas tapo labiau matomas, vis dažniau lankomos patrauklios jo vietovės, merą verčia pagalvoti apie Prienų turizmo ir verslo informacijos centro steigimą ateityje.
A.Vaicekauskas pažymėjo, jog savivaldybės laukia nauji iššūkiai – reikės surasti lėšų paminklui poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui, pradėti Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymo darbus, tęsti gatvių ir kelių rekonstrukciją seniūnijose, užtikrinti, kad būtų sėkmingai įgyvendinamas dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo Kęstučio ir Paupio gatvėse bei per Dvariuko mikrorajoną projektas, taip pat sumažėtų apleistų pastatų. Jo nuomone, Prienų kraštas visiems turi tapti saugus, patrauklus, novatoriškas, atviras kiekvienam žmogui ir verslui. Meras akcentavo būtinybę palaikyti ryšius su kitomis savivaldybėmis, pasimokyti iš jų klaidų ir perimti gerąją patirtį; pažadėjo nuolat bendrauti su gyventojais, telkti kraštiečius.
22 posėdyje dalyvavę Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino mero ataskaitą. Lygiai taip pat geranoriškai, be klausimų ir pastabų jie priėmė ir Administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko ataskaitą, nors meras savo ataskaitoje Administracijos darbą įvertino patenkinamai. Jo nuomone, Administracijos vadovai turėtų kelti aukštesnius ir griežtesnius reikalavimus ir sau, ir darbuotojams. Pasak mero, darnaus darbo reikia, kad laiku ir profesionaliai būtų įgyvendinamos Savivaldybės funkcijos, tikslai ir vykdomi projektai.

Pritarė sveikatos priežiūros ir globos įstaigų ataskaitoms
Teiktos sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų vadovų veiklos už praėjusius metus ataskaitos taip pat sulaukė vieningo politikų pritarimo. 
Pasidžiaugta pelninga Balbieriškio PSPC veikla, labiausiai rajone augusiais medikų atlyginimais. Jiezno PSPC direktorės pareigas laikinai einanti Stefanija Bunevičienė pagirta už gerėjančius įstaigos finansinius rodiklius, gebėjimą sumažinti ilgalaikes skolas. Tarybos nariai pasikeitė nuomonėmis dėl to, į kurią sveikatos priežiūros įstaigą – Balbieriškio ar Jiezno – būtų tikslingiau nukreipti investicijas, skirtas pastatų rekonstrukcijai.
VšĮ Prienų ligoninė direktorė Jūratė Milaknienė pabrėžė, jog praėjusiais metais įstaiga dirbo pelningai, gyventojams buvo suteikta daugiau nei 82 tūkst. įvairių specializuotų antrinio lygio paslaugų. Už šias paslaugas iš PSDF biudžeto gauta 3032193 Eur, kiek daugiau, nei buvo numatyta sutartyje su TLK. Daugiau lėšų uždirbta už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, žymiai daugiau suteikta viršsutartinių paliatyviosios pagalbos paslaugų. Todėl kitu sprendimu Tarybos nariai pritarė paliatyviosios pagalbos lovų skaičiaus padidinimui nuo 2 -jų iki 4 -ių.
Kalbėdama apie Prienų ligoninės veiklos užduotis šiems metams, J.Milaknienė, be kita ko, pasiryžusi siekti, jog didėtų pacientų pasitenkinimas asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Gerinant pacientų gydymosi sąlygas, bus atnaujinta patalynė, palatų baldai ir kt., taip pat įsigyta naujos medicininės įrangos. Direktorę optimistiškai nuteikia tai, kad šiems metams sudaryta įstaigai palanki sutartis su Teritorine ligonių kasa. Atsakydama į politikų paklausimus dėl Prienų ligoninės išlikimo, direktorė teigė, jog šiuo metu Seimui teiktas įstatymo pakeitimo projektas sustabdytas, todėl ligoninių tinklo pertvarka atidėta.
Tarybos narys Algimantas Šidlauskas direktorei priminė, kad šiuo metu nemažai pacientų, ypač vyresnio amžiaus, greitosios pagalbos automobiliais nuvežti į Kauno ligonines tyrimams neturi kuo sugrįžti į namus. Direktorės teigimu, ligoninė neprivalo spręsti socialinių problemų, už pavėžėjimą jai neapmokama, kita vertus, gyventojams būtų patogiau, jei dauguma sveikatos priežiūros paslaugų būtų suteikiama kuo arčiau jų gyvenamosios vietovės. Meras A.Vaicekauskas tikisi, kad gyventojams bus galima padėti, bendradarbiaujant su Socialinių paslaugų centru.
Prienų PSPC direktoriui Artūrui Ivanauskui politikai klausimų neturėjo, juolab kad įstaiga pernai dirbo pelningai, nesusidūrė su didelėmis problemomis. Visiems įstaigos darbuotojams darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo 8,4 proc. 2018 m. patvirtinta 102 etatai, papildomai įvesta 0,5 gydytojo psichiatro ir 0,25 psichologo etato. Pernai bendras prisirašiusiųjų prie įstaigos skaičius sumažėjo 1,8 proc., sumažėjimo priežastys – emigracija, darbingo amžiaus asmenų ir studentų išvykimas į didžiuosius miestus, konkurencija su privačiomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Greitosios medicinos pagalbos skyriuje nuolat dirba trys brigados (0,28 brigados išlaikoma iš PSPC lėšų). Ši tarnyba aprūpinta modernia įranga.
Be įsiskolinimų dirba ir Veiverių PSPC. Įstaigos direktorė Lina Kazlauskienė apgailestavo dėl šių dalykų: šiek tiek mažėjančio prisirašiusių pacientų skaičiaus, tampančios opia personalo problemos, gydytojų trūkumo bei prastos, nereprezentatyvios pastato išvaizdos.
Direktorė pabrėžė, jog vienas iš pagrindinių įstaigos tikslų – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti darbo sąlygas darbuotojams bei ieškoti finansavimo šaltinių ambulatorijos pastato rekonstravimui. 2018 m. VšĮ Veiverių PSPC, kaip Savivaldybės partneris, prisidėjo prie projekto „Socialinių paslaugų plėtra Prienų rajone“, steigiant globos bei savarankiško gyvenimo namus prie Veiverių PSPC. Taip pat pateikta paraiška europinėms investicijoms gauti.
Teigiamai įvertinta ir Jiezno paramos šeimai centro (buvusių vaikų globos namų) veiklos ataskaita. Direktorei Jūratei Žukauskienei ir jos kolektyvui politikai išreiškė padėką už tai, kad, vykstant vaikų institucinės globos sistemos pertvarkai, gebėjo laiku ir tinkamai perorganizuoti įstaigos veiklą, suburti specialistų komandas darbui su vaikais šeimynose – viena jų įsikūrusi Klebiškyje, kiti bendruomeniniai namai veiks Ašmintoje ir Pakuonyje.
Buvusiuose Jiezno globos namuose per trumpą laiką įkurtas Paramos šeimai centras, vyksta įtėvių ir globėjų mokymai, pradėta vaikų dienos centro veikla. Įstaiga siekia netapti našta savivaldybei – dalyvauja SADM projektuose ir gauna dalį finansavimo, reikalingo pastatų išlaikymui, darbuotojų atlyginimams, darbo priemonėms, baldams įsigyti ir kt.
Tarybos posėdyje už praeitų metų veiklą atsiskaitė ir Prienų rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Ilona Lenčiauskienė, kuri su specialistų komanda naudojasi kiekviena proga paviešinti įstaigos teikiamas paslaugas, ragindami atkreipti gyventojų dėmesį į savo sveikatą. Tuo tikslu VSB atstovės lankosi ir seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose.
Iš viso paskutiniajame šios kadencijos posėdyje buvo priimti 28 sprendimai. Naujai išrinkta 2019 – 2023 m. Prienų r. savivaldybės taryba ir trečią kadenciją Savivaldybei bei Tarybai vadovausiantis meras A. Vaicekauskas prisieks pirmajame naujos kadencijos Tarybos posėdyje, kuris vyks balandžio 18 d.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *