Labiausiai trūksta lėšų pastatų remontui

Kovą suplanuoti du Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžiai. Pirmajame, kuris vyko kovo 7 dieną, išklausytos ir patvirtintos Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ir rajono švietimo įstaigų veiklos ataskaitos. Ataskaitos buvo trumpos, dėl jų ginčų nekilo, todėl posėdis sutilpo į įprastinį laiko limitą.
Trijų Prienų miesto lopšelių – darželių, 12 -kos miesto ir rajono mokyklų, Prienų meno ir Jiezno muzikos mokyklų, Prienų švietimo pagalbos tarnybos vadovai turėjo kuo pasidžiaugti. Ugdymo įstaigos didžiuojasi gerais nacionalinių mokinių pasiekimų testų rezultatais, sėkmingu mokinių dalyvavimu dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose, sporto ir kituose renginiuose, vykdomais projektais, bendradarbiavimu su partneriais, pagražėjusia aplinka. Neformaliojo ugdymo įstaigos – aukštos kvalifikacijos pedagogais, jų inicijuotais konkursais, festivaliais, mokinių muzikiniais laimėjimais. Prienų švietimo pagalbos tarnybos vizitinė kortelė – tinkamai organizuota pagalba specialiųjų poreikių vaikams, tėveliams ir mokytojams, kokybiškos pedagogų kvalifikacijos kėlimo programos. Dėl didelio gyventojų susidomėjimo numatyta neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra – Trečiojo amžiaus universiteto studentams užsiėmimus ketinama rengti ne tik Prienuose, bet ir didžiosiose seniūnijose.
Nors minėtų įstaigų siekiai ir uždaviniai skirtingi, jas sieja viena – lėšų poreikis pastatų ir vidaus patalpų remontui, lauko erdvių sutvarkymui, reikiamų priemonių įsigijimui ir daugeliui kitų dalykų.
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė kalbėjo apie prastą estetinį vaizdą mokyklos I ir II aukšto patalpose, koridoriuose – jos teigimu, problemą išspręstų vidinės renovacijos darbai. Savo jėgomis progimnazija gali atlikti tik „kosmetinį“ remontą.
Tarybos posėdžio metu iškelta ir kita problema – kas atsakys už sugadintą ir nuardytą mokyklos tvorą, kuri kainavo beveik 18 tūkst. eurų. Direktorės teigimu, keli turto niokotojai nustatyti, bet jie nepilnamečiai. Politikų nuomone, už vaikų elgesį turi atsakyti tėvai, todėl žalos atlyginimą mokyklos administracija turėtų išsiieškoti teisme.
Balbieriškio pagrindinėje mokykloje pernai atlikta nemažai darbų: pasitelkiant ir tėvų bendruomenę atlikti klasių remonto darbai, įrengtas technologijų kabinetas buvusiose Balbieriškio ŽŪM patalpose. Paklota nauja sporto salės danga, iš atlikusių statybinių medžiagų įrengta lauko klasė. Direktorius Stasys Valančius prašė skirti lėšų vaikų žaidimo aikštelės įrenginių atnaujinimui ikimokyklinio ugdymo skyriuje, nes senieji neatitiko saugumo reikalavimų.
Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė atkreipė dėmesį į tai, kad skubiai reikalingos lėšos šildymo sistemai mokykloje subalansuoti. Remonto nemačiusios sporto salės grindys, reikia pakeisti stogo dangą ir supuvusius langus, įrengti lietaus nuotekų sistemą. Būtini pinigai ir kitiems darbams bei reikmėms.
Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė turi tikslą pakeisti seną tvorą aplink gimnaziją, užtikrinti sklandų vėdinimo sistemos bei šiluminio mazgo darbą. Jos teigimu, ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatą būtina renovuoti ar bent atlikti dalies vidaus patalpų remontą. Direktorės ataskaitoje primenama apie higienos normos reikalavimą – būtinybę pastatą aptverti 1,5 m aukščio tvora. Mokiniams vežioti labai reikalingas naujas mokyklinis autobusiukas, nes dabartinis – 2007 m. gamybos – dažnai genda.
Naujosios Ūtos mokyklos direktorius Saulius Pūras konstatavo, jog būtina suremontuoti bibliotekos patalpas. Paskutinį kartą remontas joje vyko prieš 26 metus. Preliminariais paskaičiavimais, medžiagoms ir remonto darbams reikėtų dešimties tūkstančių eurų.
Pakuonio pagrindinė mokykla šią gegužę švęs 200 metų veiklos jubiliejų. Pagal praėjusiųjų metų olimpiadų rezultatus aukštai tarp progimnazijų reitinguojama mokykla šios šventės proga siekia pasigražinti – numatyta nemažai didesnių ir mažesnių darbų. Direktorės Audronės Vaicekauskienės teigimu, svarbiausia – įsirengti daugiafunkcį sporto aikštyną ir sutvarkyti teritoriją. Mokyklos bendruomenė prisidės savanorišku darbu.
„Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė vardino mokykloje atliktus darbus: įrengti keli kabinetai su naujausia įranga, įsigyti nauji baldai bibliotekoje, atnaujinta priešmokyklinio ugdymo grupė, atidarytas pirmasis rajone multisensorinis kambarys, išplėstas ir rekonstruotas teritorijos stebėjimo tinklas, išklota kiemo danga ir kt. Tačiau, nors mokykloje ir vyko patalpų renovacija, liko nebaigta tvarkyti mokyklos valgykla, vandens ir kanalizacijos vamzdynai bei šildymo sistema, viskam reikėtų apie 180000 Eur. Mokyklos teritoriją būtina aptverti, nes mokiniams nesaugu.
Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė ataskaitoje pabrėžė, kad po patikrinimo ikimokyklinio ugdymo skyriaus žaidimų aikštelėje dauguma įrengimų pripažinti kaip nesaugūs ir netinkami naudoti, todėl teks juos atnaujinti. Be to, mokykla vykdo veiklą, neturėdama leidimo – higienos paso dėl įvairių neatitikimų higienos normų reikalavimams (neįrengti nuotekų valymo įrengimai, sporto reikmėms nepritaikyta Skriaudžių laisvalaikio salė, nesaugūs laiptai, pasenę santechnikos mazgai ir pan.). Savivaldybė žada prisidėti prie kai kurių darbų finansiškai.
Stakliškių gimnazijos direktorius Vygantas Kornejevas, be tikslo užtikrinti kokybišką ugdymą, suka galvą, kaip gauti higienos pasą. Tačiau iki tol mokykloje reikia atlikti daug būtinų darbų: pakeisti grindų dangą klasėse bei koridoriuose, paremontuoti klases, modernizuoti patalpų apšvietimą, atnaujinti valgyklos patalpas, įsigyti naujus lauko įrenginius sportui. Svarbu baigti Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus aplinkos tvarkymo darbus, norėtųsi pakeisti teritoriją juosiančią tvorą. Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato stogas kiauras, o tvora neatitinka higienos reikalavimų.
Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorė Valentina Radzevičienė užsiminė apie poreikį iš anksto planuoti ikimokyklinio ugdymo grupės patalpų įrengimo darbus, nes aplinkiniuose seniūnijos kaimuose didėja ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius.
Veiverių T. Žilinsko gimnazija po renovacijos išgražėjo, bet, direktorės Audronės Raibužienės teigimu, gimnazijos I korpusui reikalingas paprastasis remontas, o valgyklos patalpoms – tvarkymo darbai. Tarybos nariai domėjosi, kodėl gimnazijoje vis dar neatidaroma ketvirta ikimokyklinio ugdymo grupė, nors remontas jau atliktas. Direktorė tikino, jog laukiama baldų ir įrangos. Mero tvirtinimu, grupės įkurtuvės nusikėlė, nes rangovas pasinaudojo galimybe prasitęsti sutarties terminą.
„Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, pasidžiaugusi jau nuveiktais darbais, skaičiavo, kiek dar trūksta lėšų patenkinti suplanuotiems darbams ir reikmėms. Ji atkreipė dėmesį, jog vienas iš būtiniausių darbų – dar šiemet prie gimnazijos įrengti aikštelę, kurioje bus pastatyta atminimo lenta gimnazijos partizanams mokiniams ir mokytojams. Gimnazijos bendruomenė ne vienerius metus prašo įrengti ir automobilių stovėjimo aikštelę.
Darželio – lopšelio „Gintarėlis“ direktorė Jūratė Liutkuvienė apgailestavo, kad pastato būklė labai prasta, sienos neapšiltintos, šildymo sistema susidėvėjusi, todėl kiekvieną žiemą išauga mokesčių už paslaugas sąskaitos. Nerimą kelia duobėta kiemo danga. Tvora neatitinka higienos reikalavimų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.
Lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorė Birutė Šuliauskienė taip pat susiduria su daugybe problemų, kurioms spręsti trūksta lėšų. Tai – ir duobėta kiemo danga; judri ir nesaugi gatvė, kurioje nepažymėta perėja; higienos reikalavimų neatitinkanti tvora; pasenusi šildymo sistema, trupančios pastato sienos ir šalčiui laidūs pamatai. Meras A.Vaicekauskas šių įstaigų vadovėms galėjo pažadėti tik tai, kad modernizacijos darbai jose prasidės kartu su kvartaline renovacija.
Tuo tarpu „Saulutės“ lopšelio – darželio ir Prienų meno mokyklos kolektyvai tikisi pasigerinti darbo bei ugdymo sąlygas tuomet, kai persikels į šiuo metu renovuojamą pastatą Kauno gatvėje.
„Saulutės“ direktorė Rita Drazdauskienė priminė, kad darželis kapitaliai neremontuotas nuo pat įstaigos įkūrimo. Prienų meno mokyklos laikinoji direktorė Lina Bendoraitienė tikisi, kad savivaldybė naujose patalpose padės įrengti garso įrašų studiją ir fotolaboratoriją.
L.e. Jiezno muzikos mokyklos direktorės pareigas Aida Pūraitė – Jankauskė guodėsi, kad mokyklos pastatui, kurio sienas ir lubas gadina pro kiaurą stogą besiskverbiantis vanduo, reikalingas išorės ir vidaus remontas. Ji taip pat kalbėjo apie susidariusią problemišką situaciją vykdant užsiėmimus Stakliškių gimnazijoje, kur trūksta patalpų bei reikiamų instrumentų ir inventoriaus.
Apie lėšų stygių kalbėjusiems įstaigų vadovams politikai nežarstė pažadų. Akivaizdu, kad poreikiai bus tenkinami pagal galimybes.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *