Birštoniečiai balsavo itin aktyviai

Šiuose savivaldos rinkimuose birštoniečiai pasižymėjo aktyvumu – 67,4 proc. jų atidavė savo balsus, rinkdami savivaldybės merą ir naujos kadencijos Tarybą.
Daugiau nei pusė balsavusiųjų (52,6 proc.) išreiškė savo prielankumą Socialdemokratų partijos Birštono skyriui, todėl, preliminariais duomenimis, būsimos kadencijos Taryboje socialdemokratai turės 9 mandatus iš 15 galimų. Juos turėtų pasidalinti sąrašo lyderiai – Vytas Kederys, Nijolė Dirginčienė, Valentinas Vincas Revuckas, Dovilė Adamonytė, Helmanas Lik, Roma Žentelienė, Birutė Vokietaitienė, Ervinas Marčiulionis, Vytas Jokimas.
Rinkimuose debiutavęs Lietuvos socialdemokratų darbo partijos Birštono skyrius gavo tris mandatus, pagal surinktų balsų pirmumą kandidatai į savivaldybės Tarybą yra šie: Juozas Aleksandravičius, Valė Petkevičienė ir Stanislovas Martinaitis. Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“ iškovojo du mandatus, kurie atitenka Jurgitai ir Audriui Šeržentams. Konservatoriams rinkimai buvo nuostolingi: vietoj turėtų dviejų mandatų Taryboje jie gavo vieną balsą. Lietuvos liberalų sąjūdžio bei partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai, nesulaukę aktyvaus rinkėjų palaikymo, į savivaldybės Tarybą nepateko.
Merą išrinko pirmajame rinkimų ture
Į Birštono savivaldybės mero postą kandidatavo penkių partijų ir vieno visuomeninio rinkimų komiteto lyderiai, visi, išskyrus vieną kandidatą, turi darbo Taryboje patirties.
Visgi rinkimų rezultatai intrigos nesukėlė: Birštono savivaldybė tapo viena iš devyniolikos, kurioje meras išrinktas per pirmąjį savivaldos rinkimų turą. Didžiausio rinkėjų palaikymo sulaukė ne pirmą kadenciją savivaldybei vadovaujanti merė, Socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė, gavusi 1438 arba 54,8 proc. balsų.
Antras pagal rinkėjų pasitikėjimą yra socialdarbiečių lyderis Juozas Aleksandravičius – 543 balsai (20,7 proc.), trečia – komiteto „Vieningas Birštonas“ atstovė Jurgita Šeržentienė – 292 balsai (11,1 proc.). TS – LKD skyriaus pirmininkas Darius Šeškevičius surinko 227 balsus (per 8,6 proc.). Paskutinis kandidatų į merus rikiuotėje liko Lietuvos liberalų sąjūdžio skyriaus pirmininkas Remigijus Zolubas – 43 balsai (1,6 proc.).

Kaip politinių jėgų lyderiai vertina savivaldos rinkimų rezultatus? Ar jie pateisino dalyvavusiųjų lūkesčius?
Lietuvos socialdemokratų partijos Birštono skyriaus pirmininkė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė:
– Nuoširdžiai dėkoju birštoniečiams, mūsų darnios bendruomenės nariams, už pasitikėjimą, labai aktyvų dalyvavimą rinkimuose, už tai, kad įvertinote mano ir mano komandos nuveiktus darbus ir ketvirtai kadencijai (gavus 56,55 proc. balsų) tiesiogiai išrinkote mere, o aštuoniems Birštono socialdemokratams suteikėte galimybę dirbti Birštono savivaldybės žmonių labui. Tai – didžiulė atsakomybė ir įpareigojimas mums!
Rinkimus vertinu labai gerai, džiaugiuosi, kad į Tarybos darbą įsitrauks nauji nariai ir labai tikiuosi, kad Taryboje vyks konstruktyvus darbas. Džiaugiuosi, kad iš į Tarybą išrinktų 8 Socialdemokratų partijos narių yra net 4 nauji Tarybos nariai, pirmą kartą dirbsiantys Taryboje, iš kurių du – jaunimo atstovai.
Birštoniečiai, balsuodami už socialdemokratus, išreiškė pasitikėjimą tais, kurie nuolat dirba, įgyvendina duotus įsipareigojimus, o ne žarsto pažadus arba, neturėdami galimybės pasidžiaugti nuveiktais darbais, renkasi melą ir šmeižtą, bando supriešinti bendruomenę.
Šie rinkimai išskirtinai demokratiški – išsiskyrė tuo, kad juose dalyvavo daugiau partijų – net 5 partijos ir 1 komitetas (2015 m. rinkimuose dalyvavo tik 4 partijos), o mero posto šiais metais siekė net 5 kandidatai (palyginimui – 2015 m. – tik 3), todėl rinkėjų balsai pasiskirstė plačiau. Nors šios Tarybos kadencijos pabaigoje 4 Tarybos nariai atsiskyrė nuo Socialdemokratų frakcijos, išeidami į kitą partiją, tačiau rinkimų rezultatai parodė, kad ši situacija nepablogino socialdemokratų pozicijų, rezultatai puikūs: 8 mūsų nariai Taryboje ir pirmame ture tiesiogiai išrinktas meras.
Kita naujovė – šiuose rinkimuose Birštone, kaip ir visoje Lietuvoje, kai kuriuose rinkiminiuose sąrašuose matėme šeimos narius, tėvus, vaikus, žmonas, vyrus, žentus. Jų atstovus matysime ir šioje Taryboje. Užduodu retorinį klausimą, ar tai padės dirbti konstruktyviai ir demokratiškai?
Netrukus pradėsime naujos kadencijos darbus. Kritika ir šmeižtas turi baigtis, visi esame išrinkti atstovauti Birštono savivaldybės žmonėms. Kviečiu susitelkti ir visiems kartu konstruktyviai dirbti Birštono žmonių labui! Dar kartą dėkoju visiems Birštono krašto žmonėms ir kviečiu kartu toliau kurti Birštono sėkmės istoriją!
Lietuvos socialdemokratų darbo partijos Birštono skyriaus pirmininkas Juozas Aleksandravičius ir jo komanda:
– Esam naujas politinės kampanijos dalyvis ir tik prieš tris su puse mėnesio priėmėme pasiūlymą kandidatams „pasitikrinti“, todėl, mano įsitikinimu, pasiekti rinkimų rezultatai yra geri, aišku, labai gaila pritrūkusių 16 -kos rinkėjų balsų ketvirtajam mandatui.
Rinkiminiu laikotarpiu aš ir mano bendražygiai gavome itin platų pritarimą už pasirinktą kitokį kelią, už drąsą, už prisiimamus iššūkius, už demokratijos sklaidą. Deja, ilgai ir vangiai balsus skaičiavusi Rinkimų komisija tų pažadų ten rado mažokai. Matyt, rinkėjai neišdrįso, persigalvojo, o gal „parsidavė“.
Šiandien svarbiausia tarti Ačiū visiems 543 ir 563 Birštono piliečiams – rinkėjams, kurie pasitikėjo manimi ir mūsų Komanda, realiais veiklos ketinimais, entuziazmu, nes kas penktas balsavo už mus. Dabar svarbiausia mūsų rinkėjų nenuvilti, parodyti, kad kilnūs pažadai nebuvo vien tik žodžiai. Trys mandatai Taryboje gali ir nieko nenulemti, bet šiandien esame pasiruošę tesėti pažadus. Ką pasiūlysime Tarybai, valdančiajai daugumai, jus informuosime, taip pat žinosite, ar tai buvo priimta, ar atmesta. Tereikia, kad patys sektumėte politinės – administracinės veiklos aktualijas.
Mūsų dabartinis siekis – ieškoti aktyvaus, perspektyvaus jaunimo ir toliau burti pilietišką Bendruomenę, kad ji netolimoje ateityje būtų pasirengusi esminėms permainoms. Kai kas juokauja, kad mes jau dabar esame šį tą pasiekę – valdžia ėmusi kalbėti kitokiu balsu, t.y., nusileido iki žmogaus. Tikėkime, kad naujoje Tarybos kadencijoje būsime geriau išgirsti ir darniau dirbantys. Vilties suteikia matomi ryškūs pokyčiai surinktų „daugumos“ balsų hierarchijoje.
Manome, kad Birštono krašto žmonės tikrai nori permainų. Tad burkimės pilietiškoje bendruomenėje, veikime plačiau nei vienos partijos statutiniuose rėmuose.
Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Birštonas“ pirmininkas Audrius Šeržentas:
– Visų pirma, norime padėkoti tiems rinkėjams, kurie išreiškė pasitikėjimą ir už mus balsavo. Stengsimės savo darbais pateisinti jų lūkesčius. Du „VIENINGO BIRŠTONO “ gauti mandatai parodo, kad žmonės nori pokyčių, jie mato tuos darbus, kuriuos mes darome, ir tiki, kad būtent mūsų komanda gali tuos pokyčius įgyvendinti. Mano nuomone, rinkimai parodė mažėjantį gyventojų pasitikėjimą Socialdemokratų partija ir jų mere. Kitų rezultatai gana logiški, galbūt nustebino tai, kad konservatoriai gavo tik vieną mandatą.
Ar rinkimų rezultatai pateisino mūsų lūkesčius, sakyčiau – ir taip, ir ne. Iš vienos pusės esame trečia politinė jėga Birštone pagal iškovotus mandatus, kita vertus, didesnis mandatų skaičius leistų efektyviau dirbti savivaldybės Taryboje siekiant geresnės Birštono kraštiečių gyvenimo kokybės.
Mūsų darbo Taryboje principai išliks tie patys, ir toliau būsime aktyvūs, sieksime, kad būtų priimami tik geriausi sprendimai savivaldai, teiksime siūlymus, galinčius išspręsti gyventojų problemas ir pagerinti jų buitį. Darbas su socialdemokratais priklausys nuo jų. Tikėkimės, kad jie bus geranoriškesni kitai nuomonei, nei praeitą kadenciją, kai buvo atmesti beveik visi mūsų teikti siūlymai ir buvome atriboti nuo komitetų bei komisijų darbo. Labai tikiuosi, kad kiekvienam Tarybos nariui bus suteikta galimybė dirbti ir kurti pridėtinę vertę Birštono savivaldoje.
TS – LKD partijos Birštono skyriaus pirmininkas Darius Šeškevičius:
– Visų pirma, noriu padėkoti žmonėms, atėjusiems balsuoti, o ypač – atidavusiems savo balsus už mane ir mūsų kandidatų sąrašą. Taip pat noriu pasveikinti Nijolę Dirginčienę ir jos komandą su įtikinama pergale.
Kalbant apie tiesioginius mero rinkimus vienintelė intriga Birštone buvo, ar įvyks antrasis rinkimų turas. Matome, kad intrigos nebuvo.
Šiuose rinkimuose varžėsi daugiau kandidatų sąrašų nei praėjusiuose, todėl balsų pasiskirstymas turėjo keistis. Žiūrint į savivaldybės Tarybos rinkimų rezultatus matematiškai ir palyginus juos su praėjusiais rinkimais, matome, kad sąlyginai neblogai pasirodė nauji politiniai dariniai – socialdarbiečiai ir komitetas „Vieningas Birštonas“. Galima pastebėti, kad gerai rinkimuose pasirodę socialdarbiečiai didesnę dalį savo balsų paėmė iš socialdemokratų sąrašo, tačiau atėmė ir dalį mūsų rinkėjų balsų.
O jei vertinti šių rinkimų rezultatus paprastai, tai mes juos pralaimėjom. Kadangi prieš ketverius metus pirmą kartą dalyvaudamas rinkimuose surinkau daugiau nei trečdaliu didesnį skaičių rinkėjų balsų, tenka konstatuoti, kad mano darbas šios kadencijos savivaldybės Taryboje birštoniečius nuvylė. Vykdėme aktyvią rinkimų kampaniją, kuri pareikalavo nemažai laiko ir finansinių resursų, tačiau rezultato nepasiekėme. Todėl kaip TS-LKD skyriaus pirmininkas ir sąrašo lyderis prisiimu už tai visišką atsakomybę.
Suprantu, kad turėdami stipresnį kandidatų sąrašą galėjome tikėtis geresnių rezultatų, bet tenka pripažinti, kad šiandien mūsų partijos „lubos“ savivaldybės Taryboje yra tik dvi, geriausiu atveju – trys vietos. Todėl TS-LKD Birštone reikia visuotinio atsinaujinimo, manau, atsinaujinimo reikia ir skyriaus vadovybėje. Esame priversti ieškoti sprendimų dėl tolimesnės skyriaus veiklos, todėl artimiausiu metu pradėsiu diskusiją apie būtinas permainas su savo bendruomene bei partijos vadovybe.
Lietuvos liberalų sąjūdžio Birštono skyriaus pirmininkas Remigijus Zolubas:
– Rinkimų rezultatus vertinu kaip prastus. Tikėjomės pasirodyti geriau, tačiau susidūrėme su realybe. Birštono savivaldybės administracija aktyviai naudojo per daugybę metų sukauptas administracines priemones, ir tai suveikė. Nepamirškime, kad savivaldybėje vis mažėja gyventojų, jaunų žmonių, profesionalų, kurie yra mažiau priklausomi nuo valdžios. Vis tik esu optimistas. Nors nepavyko šį kartą, tikiu, kad atsinaujinimas įvyks, ir kiti rinkimai bus sėkmingesni.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Birštono skyriaus pirmininkė Violeta Bendinskienė:
– Pirmiausia norėčiau padėkoti tiems rinkėjams, kurie išreiškė palaikymą ir pasitikėjimą partija „Tvarka ir teisingumas“ bei atidavė savo balsą už mūsų kandidatus. Taip pat išreikšti dėkingumą Birštono skyriaus kandidatams į savivaldybės Tarybos narius, kurie įvertino ir pritarė mūsų pažangios ir efektyvios savivaldos kūrimo idėjoms. Tai buvo pirmieji rinkimai po partijos „konteksto“ pasikeitimo ir Lietuvos, ir Birštono lygmenyje, kas susilpnino partiją žmogiškaisiais ištekliais, idėjine bei materialine prasme. Dalis Birštono skyriaus partijos narių išėjo iš partijos ir įsteigė visuomeninį komitetą, kas išretino mūsų partijos gretas. Aišku, tikėjomės geresnių rezultatų, tačiau šios kompleksinės priežastys, ko gero, nedavė siekiamų rezultatų. Tačiau džiugu, kad jauni, entuziastingi žmonės, turintys novatoriškų idėjų, jaunatviško veržlumo ir pasiryžimo dirbti kartu, papildė mūsų gretas. Tai mus įpareigoja susitelkti, stiprinti poziciją, aktyvinti darbą su vietos bendruomene, stiprinti viešuosius ryšius bei siekti geresnių rezultatų ateityje.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *