„Čia ir dabar“: ginti, saugoti, padėti

„Alytaus apskrityje policija pasitiki net 82 proc. apklaustų gyventojų, ir tai yra vienas iš geriausių rezultatų šalyje (policija labiau pasitikima tik Panevėžio apskrityje – 87 proc. ir Klaipėdos apskrityje – 84 proc.). 83 proc. apklausoje dalyvavusių šalies gyventojų nurodė, kad jie saugiai jaučiasi savo gyvenamojoje vietovėje, o 71 proc. mano, kad rizika tapti nusikaltimo auka savo gyvenamojoje vietovėje yra maža,-“ tokie gyventojų apklausos duomenys pateikti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime. Jame aptarti šios institucijos 2018 metų veiklos rezultatai, kalbėta apie policijos pareigūnų darbo efektyvumą, vykdant savo misiją „Ginti. Saugoti. Padėti“, pasidalinta iškylančiomis problemomis, nubrėžtos 2019 metų veiklos gairės.

Tapo mobilesni ir universalesni
Policijos pareigūnų techninis ir materialinis aprūpinimas kasmet gerėja, jie gavo naujo dizaino tarnybines uniformas, pernai Prienų r. PK automobilių parką papildė du nauji „komisariatai ant ratų“, į kelius išriedėjo ir šiemet gautas naujas automobilis. Šiose transporto priemonėse įrengtos patogios darbo vietos pareigūnams, atvykę į įvykio vietą, jie gali atlikti visus procesinius veiksmus (pradėti ikiteisminį tyrimą, apklausti pažeidėjus ir liudytojus, surašyti administracinio nusižengimo protokolus ir pan.). Šiuose automobiliuose dėl pareigūnų bei jais vežamų kitų asmenų saugumo įmontuota moderniausia vaizdo ir garso įrašymo įranga, kuri leidžia stebėti juos visos darbo dienos metu. Kiekvienas tarnybinis automobilis yra aprūpintas krepšiais su specialiomis gelbėjimo priemonėmis, pareigūnai yra apmokyti jomis naudotis.
Patvirtinus standartus, kiekvienas pareigūnas aprūpintas šiuolaikiškomis specialiosiomis priemonėmis, iš apyvartos išimti rusų gamybos pistoletai, o pareigūnai apginkluoti pažangiais austrų gamybos pistoletais „GLOCK“.
Komisariato patalpose buvo įrengtas kambarys vaikų apklausoms. Jame tyrėjas, dalyvaujant psichologui ir vaikų teisių apsaugos specialistui, apklausinėja mažamečius ikiteisminio tyrimo bylose. Šios apklausos įrašinėjamos.
„Įgyvendinus Prienų rajono policijos komisariate planuotus po-kyčius, policijos pareigūnai tapo mobilesni, universalesni. Iš 55 pareigūnų 43 dirba aptarnaujamoje teritorijoje, todėl greičiau reaguojama į pranešimus, didesnis dėmesys skiriamas nukentėjusiesiems, daugiau pareigūnų patruliuoja gatvėse, kaimo vietovėse, prie mokyklų. Pamainomis dirba 5 – 9 Veiklos ir Reagavimo skyrių ekipažai. Įdiegus pažangias šiuolaikiškas informacines technologijas, teisės nusižengimai ir nusikalstamos veikos įforminami greitai ir kokybiškai, padariusieji teisės nusižengimus patraukiami administracinėn atsakomybėn „čia ir dabar“, – teigė l.e. Prienų r. PK viršininko pareigas Albinas Jakimavičius.
2018 m. Prienų r. PK pareigūnai iš viso reagavo į 5337 įvykius: 342 kartus reaguota į gyventojų pranešimus apie administracinius teisės nusižengimus, 624 – apie įvykdytas nusikalstamas veikas, 4191- į kitus pranešimus, 179 kartus informacija nepasitvirtino. Sutrumpėjo vidutinis reagavimo laikas į visų kategorijų įvykius, nukentėjusieji greičiau sulaukė policijos pareigūnų ir jų problemos sprendimo.
Pernai Prienų r. PK aptarnaujamoje teritorijoje 398 atvejais, arba 40 proc., išaugo gyventojų pranešimų, skundų skaičius, jie buvo išnagrinėjami vidutiniškai per savaitę, nors teisės aktai numato 20 -ties dienų nagrinėjimo terminą.
Statistiniais duomenimis, 2018 m. Prienų rajone užregistruotos 455 nusikalstamos veikos, 81 proc. jų ištirtos ekonomiškesniu procesu. Šis rodiklis, įvertinus Birštono PK specifiką, yra geriausias Alytaus apskrityje.
Vyrauja smurtas artimoje aplinkoje, vagystės ir vairavimas išgėrus
Tarp nusikalstamų veikų dominuoja smurtas artimoje aplinkoje, vagystės bei transporto priemonių vairavimas, esant didesniam nei 1,5 promilės girtumui. Daugiausia nusikalstamų veikų registruota Prienų mieste, Jiezno, Veiverių, Stakliškių seniūnijų teritorijose.
2018 m. Prienų r. PK aptarnaujamoje teritorijoje nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjo 169 asmenys (2017 m. -184): 57 vyrai (2017 m. – 42), 107 moterys (2017 m.-132), 5 vaikai (2017 m. -10). Pradėti 153 ikiteisminiai tyrimai (2017 m.-155). Nors pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje sumažėjo perpus (iki 304), tačiau pareigūnai teigia, jog šis reiškinys vis dar gajus, ir jo mastai visuomenėje nemažėja. Daugiausia smurto protrūkių registruota Prienų mieste – 31, Veiverių sen. – 26, Jiezno sen. – 24.
Praėjusiais metais Prienų r. PK prižiūrimoje teritorijoje vagysčių užregistruota 106, jų įvykdyta 29-iomis mažiau, nei 2017 m., ištirtos 32 vagystės. Pagal registruotą jų skaičių pirmauja Prienų miestas (35 vagystės), Stakliškių seniūnija (23) ir Veiverių seniūnija (18).
Vagiama iš sodo namelių, kitų nuolat negyvenamų patalpų, pranešimai apie įvykius gaunami gerokai pavėluotai, todėl, pareigūnų teigimu, tokių vagysčių atskleidimas yra pakankamai sudėtingas ir problematiškas.
Sukčiavimo atvejų skaičiumi kitas vietoves lenkia Prienų miestas (11 sukčiavimo atvejų iš registruoto 21), papirkimo atvejų daugiausia pasitaikė Veiverių seniūnijos teritorijoje (5 iš 7).
Per dvylika praėjusių metų mėnesių Prienų r. viešose vietose užregistruotos 29 nusikalstamos veikos (2017 m.- 22 ), ištirtos 23 (2017 m.- 15). Viešosios tvarkos pažeidimų užregistruota ir ištirta 5, nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, užregistruota ir ištirta 3.

Situacija keliuose nedžiugina
Pernai sulaikytas 71 vairuotojas, kuris vairavo girtas (didesnis nei 1,5 promilės girtumas), 61 nusikalstama veika ištirta. Palyginti su 2017 m., skaičiai mažesni, tačiau girtų vairuotojų problema lieka neišspręsta. Neatsakingų asmenų negąsdina nei baudžiamoji atsakomybė, nei teisių atėmimas, nei didelės piniginės baudos bei transporto priemonių konfiskavimas. Pernai iš pažeidėjų atimti 38 automobiliai, 19 – taikant administracinę atsakomybę.
Registruoti 227 eismo įvykiai, 18 -oje iš jų nukentėjo žmonės (sužaloti 27, žuvo 1). Vykdant eismo priežiūrą krašto ir vietiniuose keliuose 2018 m. patikrinimui sustabdytos 13 067 transporto priemonės, 4693 (2017 m. – 3210) transporto priemonių vairuotojai už Kelių eismo taisyklių pažeidimus buvo patraukti administracinėn atsakomybėn. Pagal pažeidimų pobūdį nubausti: už vairavimą transporto priemonės būnant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų – 109 (2017 m. -106), už transporto priemonių vairavimą neturint teisės vairuoti transporto priemonės – 67 (2017 m. – 60), iš jų 10 nepilnamečių asmenų.

Vienas iš prioritetų – užkardyti nelegalią apyvartą
2018 metais buvo organizuoti 82 (2017 m.- 89) reidai, tikrinant asmenis, susijusius su neteisėta akcizinių prekių apyvarta. Pradėti 4 (2017 m. – 8 ) ikiteisminiai tyrimai pagal BK 201 str., išaiškinti 118 (2017 m. – 145) administraciniai nusižengimai. Paimta 44 l naminės degtinės (2017 m. – 15,3 l), 495 l brogos (2017 m. -160 l), 13,1 l alkoholinių gėrimų ( 2017 m. -369,25 l), 40 484 vienetai cigarečių (2017 m.-39 060), 920 l dyzelinio kuro ( 2017 m. -350 l).

Dėmesys – prevencinei veiklai
Nemažą dėmesį pareigūnai skyrė prevencinei veiklai, siekiant sumažinti smurto artimoje aplinkoje atvejus, kuriant saugią gyvenamąją aplinką, užkardant akcizais apmokestinamų prekių nelegalią apyvartą, nepilnamečių daromus teisėtvarkos pažeidimus ir kt.
Pernai vyko 32 susitikimai su gyventojais smurto artimoje aplinkoje klausimais, vykdytos 75 prevencinės priemonės, tikrinant socialinės rizikos šeimas, organizuotos 108 įvairaus pobūdžio prevencinės priemonės ir reidai, sprendžiant aktualius klausimus. Įvyko 63 susitikimai su švietimo įstaigų atstovais, organizuoti 69 renginiai, akcijos bei susitikimai su vietos bendruomenėmis.
Vienas iš geriausių bendradarbiavimo su savivaldybe pavyzdžių – tęstinė prevencinė „Viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamumo prevencijos programa“. Ja siekiama propaguoti bendruomenės saugumo idėjas, diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, skiepyti nepakantumą blogiui, teisiškai šviesti visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą, sudaryti saugias gyvenimo sąlygas.
Užkardant nusikalstamas veikas, ypač vagystes, 2018 m. buvo intensyviai bendradarbiaujama su saugių kaimynysčių grupėmis – Prienų r. PK aptarnaujamoje teritorijoje jų veikia 32. Vykdant administracinių nusižengimų, saugaus eismo prevenciją, bendrauta su vairavimo mokykla „ARV-AUTO“, Visuomenės sveikatos biuru ir kt. Policija labai vertina ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Prienų rajono savivaldybe, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir kitais socialiniais partneriais. Ataskaitinio susirinkimo metu Išlaužo seniūnija buvo paskelbta saugiausia Prienų rajono savivaldybėje. Ji įvertinta, atlikus seniūnijose padarytų administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų analizę, skaičių, sudėtį, didžiausią jų mažėjimą.

2019 metų policijos veiklos kryptys
„2018 m. Prienų rajono policijos komisariato pareigūnams buvo sėkmingi, todėl noriu padėkoti visam kolektyvui už puikius rezultatus, už ryžtą, nuoširdų ir sąžiningą darbą. Tikiuosi, kad mūsų komandai pavyks ir 2019 m. pateisinti Prienų krašto žmonių lūkesčius, profesionaliai atlikti pavestas funkcijas ir maksimaliai siekti užsibrėžtų tikslų,“ – pabrėžė l.e. Prienų r.PK viršininko pareigas Albinas Jakimavičius.
Jo teigimu, 2019 metais policijos pareigūnų laukia šie iššūkiai: operatyvus pajėgų reagavimas į gyventojų pranešimus apie teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas; visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo, eismo saugumo užtikrinimas, teisės pažeidimų prevencinių priemonių įgyvendinimas; aktyvi veikla, išaiškinant nusikalstamas veikas; prevencinės veiklos efektyvus vykdymas.
Parengta pagal Prienų r. PK 2018 m. veiklos ataskaitą

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *