Gerieji Žmonės, Kilnieji Konfratrai!

Išgyvenant Dievo Gimimo slėpinį, linkiu ir visiems, kaip Marija ir Juozapas priėmė Jėzų, priimti jį su širdies jautrumu ir švelnumu. Tegul paprasta šypsena, nuoširdus žodis, pagalbos gestas bus kasdienė mūsų širdies svetingumo išraiška, o ypač liūdintiems, prispaustiems ir sužeistiems, su kuriais Kristus labiausiai susitapatina ir kuriems daugiausia trokšta parodyti Dievo malonę.
Tegu Kristus, ateinantis pas kiekvieną Šv. Eucharistijoje, laimina mus ir atėjusiais 2019 -aisiais.
Kviečiu visus padėti man padėkoti Dievui už gyvenimo metus ir pašaukimą, švenčiant gyvenimo 90 metų jubiliejaus sukaktį. Padėkos šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos sausio 20 dieną kartu su J.E. vyskupu Rimantu Norvilu ir garbingais Vilkaviškio vyskupijos Kapitulos ir vyskupijos Kurijos darbuotojais – bendradarbiais. Šv. Mišios (Suma) – įprastu laiku – 12 val. 30 min.
Dėkoju klebonui kunigui dekanui Jonui Baliūnui, buvusiems ir kartu dirbusiems kunigams vikarams, giesmininkams – chorui, bažnyčios tarnams ir Jums, gerieji žmonės, už Jūsų jautrumą ir maldas.
Su meile ir pagarba –
monsinjoras Juozapas Užupis

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *