Tebus ir šiandien, ir toliau / Būties aušra sutviskus…

Trijų Karalių dieną, kaip ir kasdien, kiekvieną atvykusį Vincas Mykolaitis – Putinas, mąsliai žvelgdamas iš portreto, sutiko savo tėviškėje, Pilotiškių kaime.


Visada smagu tradiciškai sugrįžti tą žvarbų sausio rytą, pažymėtą Trijų Karalių švente, ir paminėti poeto gimtadienį, šiemet jau 126 -ąjį. Pats Putinas apie savo ypatingą gimimo dieną rašė:
„Legenda sako,
Jogei trys karaliai praėjo netoliese
Nuo mano vargano lopšelio,
Galbūt, kad jųjų dovanų
Tą žvarbų sausio rytą
Ir man keli krislai nukrito“.
Ir tikrai Trys Karaliai tąkart tuščiai nepraėjo pro Mykolaičių namus. Jie mažąjį Vincuką apdovanojo ypatingomis dovanomis, padėjusiomis jam tapti dieviškosios šviesos nešėju – kunigu ir poetu. Todėl Vincas Mykolaitis – Putinas pelnytai tituluojamas žmogaus sielos viršūnių ir gelmių poezijos karaliumi.
Muziejininkės Anelės Razmislavičienės bene prieš dešimtmetį pradėta poeto gimtadienio minėjimo tradicija jo gimtinėje, rodos, giliai įsišaknijo visų kraštiečių ir literatūrinį žodį mylinčiųjų širdyse.
Itin taikliai pastebėjo Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius, sakydamas, jog krašto bendruomenė didžiuojasi savo kraštiečiu, lietuvių literatūros milžinu, todėl visi drauge turime pasistengti, nes rašytojo gimtinė, tėviškė, yra čia, Pilotiškių kaime, ir niekada negalės būti perkelta kažkur į Vilnių ar Kauną…
Tikra tiesa, ne miesto urbanistiniams peizažams, ne triukšmui ir įvairiems blizgučiams Pilotiškių peizaže atsiveria Aušrakalnis, kur ne kur pūpsančios sodybos, pro muziejaus klėtelę vingiuojantys žvyrkeliai…
Visi literatūrinės popietės dalyviai teigė, kad skaitant poeto kūrybą jo tėviškėje jaučiama ypatinga dvasia, įprasminanti paties kūrėjo žodžius – „yra nematoma jungtis tarp mūs visų širdžių…“.
O šias jungiančias grandis poeto gimtinėje ir pernai turėjome ne vieną progą atrasti ir pastiprinti. Pavasarį gaudėme poezijos paukštę poezijos pavasario renginiuose, vasaros pradžioje buvo įteikta antroji Vinco Mykolaičio – Putino literatūros premija. Kiekvieną liepos 6 -ąją Aušrakalnis atgyja kraštiečių užgiedama Tautiška giesme.
Prisimenančiųjų rašytoją ir jo kūrybą, laimei, netrūksta. Kaip ir dera, ypač aktyvūs Naujosios Ūtos kraštiečiai, paruošę literatūrinę programą bei atvykę su Naujosios Ūtos vokalinio ansamblio „Serbenta“ dainomis. Prie jų prasmingai prisijungė Prienų rašytojų klubo „Gabija“ nariai kartu su vadove Rasa Zdanevičiene, kuri Vaidoto Daunio esė „Putine, baltasai“ fragmentais apibendrino rašytojo kūrybinį ir gyvenimo kelią.
Darbštieji sodybos šeimininkai ir muziejaus prižiūrėtojai Julija ir Gintas Mykolaičiai su jaunuoju atžala Juliumi aktyviai prisijungia ne tik prie sodybos išorinio puoselėjimo, bet ir patys skleidžia rašytojo poetinį žodį skaitydami, deklamuodami, kitiems pasakodami apie čia kadais užgimusį rašytojo kelią. Jų dėka tėviškė laukia visų ir žvarbų sausį, ir čiobreliais pražydusį vasaros rytmetį.
Teisi buvo literatūrologė Liuda Viliūnienė, rašiusi: „Tai nuo čia prasidėjo kelias į „spindinčią viršūnę“, čia gimė vizija „Tarp dviejų aušrų“, čia supulsavo noras drauge su Rūpintojėliu „prie lygaus kelio <…> parymoti“ ir pasekus Tėvo žvilgsnį, atsidusti: „O kad danguj tos šviesios žvaigždės/ Taip spindi, net graudu, Dievuli mano“. Tas graudulys, tas pievų gražumas, tas neišdildomas tėviškės jausmas kartosis ir kartosis posmuose ir Liudo Vasario kelionėse namo, ir Petro Balsio, ir Katrytės žvilgsniuose į savąsias pabares, kalnelius ir klonius, į pievas ir takus…“.
Vasarą ant Aušrakalnio atsidusau ir aš:
Prigulsiu, rodos, po dangum
Ir visas visas susiliesiu,
Kaip lašas žemėje sauson
Prie savo gimto lizdo…
O tiek beržų jau pasodintų
Viršūnių ir gelmių karaliais auga.
Pasiekti noris jų lajas,
Bet dar mažai jėgų ir ryžto.
Taip kelias tęsiasi toliau
Ir vis didesnis ir aukštesnis daros,
Tebus ir šiandien, ir toliau
Būties aušra sutviskus.
Tegul lydi toji šviesioji aušra visus rašytojo kūrybos mylėtojus – deklamuojančius, skaitančius, dainuojančius ir prisimenančius.
Tautvydas Vencius

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *