Tarybos posėdyje neišvengta nuomonių skirtumų

Gruodžio 20 dieną vykusiame prieššventiniame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl dvylikos klausimų.
Nutraukta darbo sutartis su Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriumi Mindaugu Labanausku nuo 2019 m. sausio 2 d. jo paties prašymu. Ir meras Alvydas Vaicekauskas, ir Tarybos narė Loreta Jakinevičienė apgailestavo, kad Prienų rajonas neteko gabaus ir energingo vadovo, kuris Veiveriuose surinko gerą kolektyvą, kartu įgyvendino didelio atgarsio sulaukusius tarptautinius muzikos projektus. Jiems beliko pasidžiaugti nebent tuo, kad direktorius laimėjo konkursą vienoje iš Kauno muzikos mokyklų, ir palinkėti jam sėkmės.
Vadovaujantis nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigaliosiančiu nauju Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, buvo pateikti tvirtinti naujos redakcijos Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo (taip pat ir savivaldybės kontrolieriaus) pareigybių aprašymai.
Arūno Vaidogo teigimu, keliuose pareigybių aprašymų punktuose pateikta perteklinė informacija ir siūlė jos atsisakyti. Juozui Krikštolaičiui užkliuvo vienas iš punktų, kuriame teigiama, jog savivaldybės administracijos direktorius „vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės tarybos ir mero pavedimus“. Jo nuomone, darbuotojas gali ir nesutikti dirbti pagal tokią pareigybę, nes, kilus teisinėms pasekmėms, darbdavys gali išsiginti davęs vienokį ar kitokį nurodymą ir priskirti iniciatyvą pačiam darbuotojui.
Du Tarybos nariai nebalsavo, šeši susilaikė, kai balsavimui buvo pateiktas klausimas dėl nekilnojamojo turto – dviejų gyvenamųjų namų Ašmintos kaime ir Pakuonio miestelyje – įsigijimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn. Šiuose namuose po rekonstrukcijos apsigyvens tėvų globos netekusių vaikų šeimynos. Tarybos nariai Arūnas Vaidogas ir Algimantas Šidlauskas, kaip praėjusiame posėdyje, dar kartą išsakė principinę nuostatą dėl to, kad panaikintų Jiezno globos namų auklėtiniai, užuot likę gerai pažįstamame Jiezno krašte, kur veikia Vaikų dienos centras, yra perkeliami į nutolusią Pakuonio seniūniją.

Posėdžio pabaigoje savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, paprašytas atsakyti į ankstesniame posėdyje A.Vaidogo pateiktą paklausimą apie tai, kokios įmonės technika galimai dirbo prie administracijos direktoriaus statomo namo, įrengiant privažiavimą, neslėpė, jog šis klausimas jį prajuokino. Bet pridūrė turintis visas reikiamas sąskaitas, įrodančias, jog buvo sumokėta už atliktus darbus.

Negailėjo priekaištų valdančiajai daugumai

Kitais posėdyje priimtais klausimais savivaldybės Tarybos opozicijos nariai savo nuomones išdėstė jų iniciatyva kiek vėliau surengtoje spaudos konferencijoje. Joje dalyvavę Loreta Jakinevičienė, Arūnas Vaidogas, Aušra Deltuvienė, Cezaras Pacevičius ir Vaidotas Kupstas taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie pastaraisiais mėnesiais Taryboje priimtus ir sulaukusius atgarsio sprendimus, dėl kurių valdančiosios daugumos ir opozicinės mažumos nuomonės išsiskyrė.
Opozicijos nariai išreiškė savo nuostabą dėl to, kad šiemet į biudžetą bus grąžinta mažiausiai 43 tūkst. eurų neįsisavintų lėšų už suprojektuotus kelių remonto darbus, kurias skyrė Kelių direkcija, tuo tarpu seniūnijos liko be lėšų, o su kai kuriais rangovais nebuvo atsiskaityta už atliktus darbus. A.Vaidogo ir L.Jakinevičienės nuomone, tai rodo, kad savivaldybės vadovai netinkamai planuoja lėšas bei koordinuoja darbus.
Opozicijos nariai prisiminė lapkritį vykusį Tarybos posėdį, kuriame lėšos, suplanuotos seniūnijų kelių remontui, be seniūnų žinios buvo perskirstytos ir atiteko Jūrės kelio remontui (Veiverių sen.). Savo krašto gyventojams įsipareigoję ir ne savo valia „apsimelavę“ seniūnai taip ir būtų likę it musę kandę, jei ne opozicijos atstovai, pareikalavę „nusavintas“ lėšas sugrąžinti seniūnijoms kitais metais.
L.Jakinevičienė tą pačią dieną vykusio Tarybos posėdžio metu kėlė klausimą, kodėl taip ilgai trunka Jaunimo gatvės Skriaudžiuose remonto darbai. Ji informavo kolegas, kad opozicija inicijavo paklausimą Valstybinei automobilių kelių direkcijai, siekdama išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nevykdomi įsipareigojimai. Tuomet E.Visockas teigė, jog Kelių direkcijai nepasisekė parinkti rangovą – ši įmonė bankrutavo, todėl, jo žiniomis, vykdomos naujo rangovo paieškos, skelbiami viešieji pirkimai.
L.Jakinevičienė posėdyje išsakė gyventojų pastabas dėl nekokybiškai atliktų F. Martišiaus gatvės Prienuose šaligatvio klojimo darbų. Jos nuomone, savivaldybės administracija turi priemonių ir gali užtikrinti darbų priežiūrą bei pareikalauti kokybės.
Atsakydamas į priekaištus dėl F.Martišiaus gatvėje pastebėto darbų broko, administracijos direktorius pabrėžė, jog pretenzijos rangovams buvo surašytos prieš dvi savaites, savivaldybei pažadėta trūkumus ištaisyti pavasarį.
Opozicijos atstovai spaudos konferencijoje kalbėjo, jog paskutiniame šių metų posėdyje pasigedo Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo apžvalgos. Jiems taip pat parūpo, kokie savivaldybės įsiskolinimai, ar ji nepritrūks lėšų biudžetinėms įstaigoms sėkmingai baigti šiuos finansinius metus.
A.Vaidogas pasisakė dėl savivaldybės Kaimo plėtros rėmimo fondo lėšų paskirstymo. Jo teigimu, paramą iš fondo gaus tik maždaug 200 žemdirbių iš 300 pateikusių prašymus (iš viso rajone yra apie 3000 ūkininkų, deklaravusių žemę). Tuo tarpu jo siūlyta žemės mokesčio lengvata būtų pasinaudojęs didesnis skaičius rajono ūkininkų, nukentėjusių nuo sausros. Tarybos nariui užkliuvo ir neproporcingas lėšų paskirstymas, ir tai, kad fondo paramą galimai gavo ir dirbantieji savivaldybėje. Todėl jis teigė reikalausiąs galimybės susipažinti su lėšas skirsčiusios komisijos posėdžių protokolais.
L.Jakinevičienė ir C.Pacevičius pasidalino savo nuogąstavimais dėl prieš tai vykusiame Tarybos posėdyje priimto sprendimo – pakeisto Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano – pasekmių. Pasak jų, kadangi šilumos ūkio klausimai visuomenei yra jautrūs, su šiuo sprendimo projektu gyventojai turėjo būti supažindinti viešai spaudoje, kad spėtų pareikšti savo pastabas. Tai ypač aktualu tiems gyventojams, kurie ateityje norėtų atsijungti nuo centralizuotų šilumos tinklų. Tarybos nariai suabejojo posėdyje išsakytu mero A.Vaicekausko patikinimu, kad to pageidaujantiems nekils jokių teisinių kliūčių.
Neliko nepastebėtas ir tas faktas, kad Prienų rajono savivaldybės merui neseniai buvo įteiktas Kauno PPAR apdovanojimas už smulkiojo verslo rajone skatinimą. L.Jakinevičienė spaudos konferencijoje pareiškė nematanti minimo bendradarbiavimo su smulkiaisiais verslininkais pavyzdžių.
Kitą spaudos konferenciją opozicija pažadėjo surengti po Naujųjų, kuomet apžvelgs pastarųjų metų politines aktualijas.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *