Birštono savivaldybės garbės ambasadorės vardas – Dovilei Šafranauskei

Paskutiniame šiais metais vykusiame Tarybos posėdyje Birštono savivaldybės tarybos nariai kai kuriuos sprendimus priėmė visais balsais, dėl kai kurių – jų nuomonės išsiskyrė. Ko gero, labiausiai „ietys kryžiavosi“, aptariant administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo atlyginimų koeficientus. Beje, daugiausia klausimų sprendimų rengėjams turėjo buvę valdančiosios daugumos nariai Valė Petkevičienė, Juozas Aleksandravičius ir Stanislovas Martinaitis. Apie jų ir Dainos Zdanavičienės apsisprendimą palikti Tarybos Socialdemokratų frakciją informavo frakcijos seniūnas Vytas Kederys.
Posėdžio pradžioje taip pat buvo išklausytas Remigijaus Zolubos pasisakymas dėl galimybės gyventojams „Birštoniečių tribūnoje“ pasisakyti ne tik dėl posėdyje priimamų sprendimų, bet ir kitais svarbiais klausimais, jubiliejinio gimtadienio proga pasveikintas Darius Šeškevičius ir padėkota buvusiam ilgamečiui „Versmės“ sanatorijos vadovui Antanui Daniui. Jis dabar „Versmėje“ dirba direktoriaus pavaduotoju gydymo reikalams.
Po šventinių akcentų buvo pereita prie darbotvarkėje įrašytų klausimų svarstymo.
Taryba priėmė sprendimą, pagal kurį buvo nutarta pritarti UAB „Birštono šiluma“ 2019 – 2020 metų investicinio plano derinimui. Pagal pateiktą 2019 – 2020 metų investicinį planą, bendrovė turimus du senus 2 MW galios biokuro katilus planuoja pakeisti tos pačios galios naujais katilais.
Birštono savivaldybės taryba patvirtino Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalius tarifus. Maksimalūs techninės priežiūros tarifai – savivaldybės tarybos pagal Metodiką nustatyti didžiausi galimi techninės priežiūros mokėjimai. Skaičiuojant maksimalius tarifus namų grupėms, atsižvelgiama į namo dydį ir techninės priežiūros ypatumus.
Posėdyje taip pat buvo patvirtinta Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa. Pagal programą, kompleksiškai bus atnaujinti (modernizuoti) Lelijų ir Birštono gatvių kvartaluose esantys daugiabučiai namai (dalis daugiabučių namų jau yra atnaujinti). Programa siekiama sumažinti šiluminės energijos suvartojimą ne mažiau kaip 40 proc., sutvarkyti infrastruktūrą ir inžinerinius tinklus, pagerinti minėtų kvartalų ir kartu miesto įvaizdį, gyventojų gyvenimo kokybę.
Taryba pritarė sprendimui dėl spaudos leidinių prenumeratos neįgaliesiems, pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. Atsižvelgiant į savivaldybėje veikiančių Nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas, buvo nutarta užprenumeruoti Birštono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims 2019 metams 344 laikraščio „Gyvenimas“ (ISSN 1648-0392) priedo „Birštono versmės“ egzempliorius ir 36 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzempliorius.
Taryba taip pat patvirtino Birštono savivaldybės jaunų žmonių (šeimų) pritraukimo į Birštono savivaldybę 2018 – 2021 metams programą. Patvirtinus priemonių planą ir jį įgyvendinant, tikimasi pritraukti daugiau jaunų šeimų ir žmonių atvykti gyventi į Birštono savivaldybę, skatinti čia dirbančius žmones kurtis ir likti gyventi savivaldybėje. Tikimasi padidinti bendrą Birštono savivaldybės gyventojų skaičių – taip atsirastų daugiau jaunų, kvalifikuotų, įvairesnių profesijų darbuotojų, daugiau vaikų lopšeliuose – darželiuose ir mokinių Birštono gimnazijoje.
Taryba pritarė sprendimui suteikti Birštono savivaldybės garbės ambasadoriaus vardą Birštono kraštiečių klubo prezidentei Dovilei Šafranauskei (Lodaitei). Dovilė Šafranauskė yra gimusi ir augusi Birštone, baigusi mokyklą studijavo Vytauto Didžiojo universitete Verslo vadybą, vėliau magistro studijas tęsė Vilniaus universiteto Kauno filiale, baigė tarptautinio marketingo specialybę. Nors ir išvykusi, Dovilė Šafranauskė nepamiršo gimtojo miesto. Socialiniai ir visuomeniniai klausimai visuomet buvo dalis Dovilės, todėl ji įsitraukė ir į Birštono kraštiečių klubo veiklą, vėliau tapo jo pirmininke. Darbinėje veikloje, susijusioje su tekstilės sritimi, Dovilė Šafranauskė dirba daugiau nei 14 metų. Ji nuolat bendrauja su užsienio drabužių dizaineriais ir jų įmonių atstovais, siekiant išsiaiškinti jų poreikius ir reikalavimus gaminamai produkcijai. Šiuo metu Dovilė Šafranauskė gilinasi į studijas, susijusias su konsultacijomis tėvams vaikų miego ir pagarbios tėvystės temomis.
Birštono savivaldybė dalyvauja LR užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos projekte „Globalūs regionai“. Įgyvendinant šį projektą, Birštono savivaldybė siekia sutelkti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius birštoniečius bendram darbui dėl Birštono savivaldybės, palaikyti artimą ryšį su išvykusiaisiais, rinkti jų duomenų bazę, informuoti apie pokyčius ir galimybes jų gimtajame mieste. Šiuo metu yra telkiama Birštono kraštiečių žmonių bendruomenė, kurie skatinami būti gimtojo krašto ambasadoriais ir aktyviau įsitraukti į savo krašto gyvenimą. Ambasadorių tinklas prisideda prie Birštono vardo garsinimo tarptautiniu mastu, didina galimybes susigrąžinti žmones gyventi ir dirbti į Birštono savivaldybę, padeda pritraukti užsienio investicijas.
Dovilė Šafranauskė – trečioji Birštono savivaldybės garbės ambasadorė. Šis vardas jau suteiktas verslininkui Rolandui Viršilui ir dainininkei Laurai Budreckytei.
…Prieššventinis posėdis baigėsi merės sveikinimu, kurį palydėjo ir Tarybos narės Dainos palinkėjimas kolegoms visada „…laimėti švelnumu, įveikti atlaidumu, užkariauti gerumu ir pavergti teisingumu“.
Parengė Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *