Tarybos posėdis

Lapkričio 29 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai 27 klausimais.

Panaikinti du skyriai
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios LR Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuris reglamentuoja, kad savivaldybės administracijos skyrių sudaro ne mažiau kaip keturios pareigybės. Todėl Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta sujungti tuos skyrius, kuriuose dirbo po du ar tris specialistus. Panaikintas Informacinių technologijų skyrius, o skyriaus funkcijos su pareigybėmis priskirtos Bendrajam skyriui; neliks ir Civilinės metrikacijos skyriaus – jo funkcijos su pareigybėmis perėjo Teisės ir personalo skyriui.
Į struktūrinius padalinius neįeinančio valstybės tarnautojo – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus – pareigybė priskirta Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.

Gaus lėšų dviejų bendruomeninių namų įkūrimui
Tarybos nariai balsų dauguma pritarė projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“, kuris bus teikiamas finansinei paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti. Prienų rajonui bus skirta 237 000 Eur negrąžinama subsidija, savivaldybė privalės užtikrinti netinkamų projekto išlaidų finansavimą. Projektas vykdomas kartu su Jiezno paramos šeimai centru. 70 proc. lėšų numatyta dvejiems Bendruomeniniams vaikų globos namams įrengti, 30 proc. – Jiezno vaikų dienos centro patalpų remontui bei lifto neįgaliesiems įrengimui.
Svarstant šį klausimą, kilo nemenka Tarybos narių reakcija. Vaidotas Kupstas suabejojo, ar tikslinga investuoti į Jiezno vaikų dienos centro plėtrą, jeigu buvusių Globos namų auklėtiniai bus perkelti į kitas seniūnijas. Jam buvo atsakyta, kad šis centras pasitarnaus Jiezno ir Stakliškių krašto šeimų vaikų užimtumui.
Į opozicijos repliką, kad bendruomeniniams namams tinkamų būstų vertėjo ieškoti kuo arčiau Dienos centro, atsakiusi Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė paaiškino, jog buvo gautas vienas pasiūlymas ir iš Stakliškių seniūnijos, tačiau jis netenkino dėl per aukštos kainos.
Šiuo metu vykdomos dviejų sodybų Ašmintoje ir Pakuonyje su žemės sklypais vertės nustatymo procedūros. Įsigytos sodybos po rekonstrukcijos bus pritaikytos bendruomeniniams namams – kiekvienoje jų, globojami socialinių darbuotojų, apsigyvens po aštuonis vaikus. Tarybos narys Arūnas Vaidogas pareiškė, kad šešiolikos mokyklinio amžiaus vaikų perkėlimas būtent į šią seniūniją – tai bandymas sustiprinti ir išsaugoti Pakuonio pagrindinę mokyklą. Cezaras Pacevičius atkreipė dėmesį į tai, kad išaugs finansinė bendruomeninių namų administravimo našta.

Dėl paramos žemdirbiams
Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė pristatė Kaimo plėtros rėmimo fondo lėšų skyrimo tvarkos pakeitimus, kurie parengti, atsižvelgiant į gautus ūkininkų pašymus ir į antrus metus iš eilės susiklosčiusią ekstremalią situaciją žemės ūkyje.
Įtraukti papildomi punktai, kuriais vadovaujantis ūkininkams galės būti skiriama šio fondo parama. Pareiškėjų prašymu, galės būti kompensuotos gamybinių pastatų ir statinių techninės dokumentacijos rengimo išlaidos (iki 500 eurų); iš dalies padengtos gamybinių patalpų nuomos mokesčio, žemės mokesčio išlaidos; skiriama iki 400 eurų už sukuriamą kiekvieną naują darbo vietą ir iki 2000 eurų – arteziniams šuliniams įsirengti tais atvejais, kai nėra galimybės jungtis prie  vandentiekio tinklų.
A.Vaidogas primygtinai siūlė, kad šis sprendimas įsigaliotų nuo kitų metų, nes šie jau baigiasi, o minėtame fonde 2018 m. paraiškoms patenkinti numatyta ne tokia didelė – 45 tūkst. eurų suma. Kita vertus, jis įžvelgė, kad papildomi punktai galimai parengti konkretiems koalicijos partnerių „bičiuliams“. Valstiečiams ir žaliesiems atstovaujantis Martynas Butkevičius šiame projekte nematė nieko asmeniško, jo įsitikinimu, gerai, kad fondo lėšų skyrimo tvarka papildyta, atsižvelgiant į konkrečius ūkininkų poreikius.
Už papildomą paramą žemdirbiams balsavo šešiolika politikų. Iš sprendimo buvo išbrauktas tik vienas punktas – pasiūlymas Kaimo rėmimo fondo lėšomis ūkininkams kompensuoti artezinių šulinių įsirengimą kaimo vietovėse. Ilgai diskutavę ir nesutarę dėl kompensavimo kriterijų, Tarybos nariai nusprendė prie šio klausimo sugrįžti vėliau.
Dėl sausringos vasaros žemdirbiai patyrė nemenkų nuostolių, todėl A.Vaidogas, atsižvelgdamas į Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos narių prašymą atleisti rajono ūkininkus nuo žemės mokesčio 2018 metais, parengė Tarybos sprendimo projektą dėl žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties žemę lengvatų nustatymo fiziniams ir juridiniams asmenims. Pasak mero, šis pasiūlymas kiek pavėluotas, nes visi, turintieji žemės, mokestį už ją privalėjo sumokėti iki lapkričio vidurio. Jo nuomone, ūkininkai dėl kompensacijų turi galimybę kreiptis į Kaimo plėtros rėmimo fondą.
Tarybos komitetuose A.Vaidogo pasiūlymas buvo atmestas. Bendruomenių reikalų komiteto narių nuomonės išsiskyrė. V.Kupstas pasiūlė į sprendimo projektą įdėti „saugiklius“, kad žemės mokestis būtų kompensuotas ne visiems žemės savininkams, o tik tiems, kurie žemę deklaravę ir ją dirba. Tačiau ir su šiuo pataisymu sprendimo projektas tesurinko mažumą šalininkų.

„Pasiskolino“ lėšų Jūrės kelio remontui
Pristatydamas vieną iš klausimų, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Robertas Želvys Tarybos narius informavo apie seniūnijoms skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų perskirstymą – parengtas sprendimo projektas, pagal kurį 60 tūkst. eurų bus nukreipta į prastos būklės Jūrės kelio (Veiverių sen.) remonto darbus.
Meras akcentavo, jog labai svarbu šiemet baigti Jūrės kelyje rangovų jau pradėtus darbus. (Apie tai, kad pusę kelio sutvarkę kelininkai dingo, nes pritrūko lėšų, prieš kelias dienas rašė „Kauno diena“, – aut. pastaba). Visgi skyriaus vedėjo jis pasiteiravo, ar programos pasikeitimai suderinti su seniūnais. Paaiškėjo, jog tokia praktika savivaldybėje netaikoma. Dėl to Tarybos nariai turėjo priekaištų, balsavimo metu parengtam projektui nepritarė keturi Tarybos nariai, du susilaikė, vienas nebalsavo. Sprendimas priimtas trylikos politikų balsais. Mero siūlymu, į posėdžio protokolą įtraukta pastaba, jog iš seniūnijų paimtos lėšos kelių remontui kitais metais būtų sugrąžintos.

Atsakė į paklausimus
Posėdis baigėsi mero A.Vaicekausko atsakymais į A.Vaidogo paklausimus, kuriuos jis pateikė praėjusio mėnesio Tarybos posėdyje. Meras pripažino, jog rangovai vėluoja atnaujinti Prienų miesto gatvių apšvietimą, lapkričio pabaigoje tebuvo įrengta vos trečdalis LED gatvės šviestuvų. Dėl to pradėti skaičiuoti delspinigiai. Įmonė paspartino darbus ir juos planuoja baigti iki šių Kalėdų.
Meras be seniūnijos atstovų negalėjo tvirtai atsakyti, kodėl vis dar neišasfaltuota Pakuonio miestelio Vėjo gatvė. Į klausimą, už kokias lėšas buvo išgrįstas šaligatvis į Pakuonio pagrindinę mokyklą, atsakė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R.Zablackienė. Ji pastebėjo, jog pagrindinis takas, vedantis į mokyklą, tarnavo kelis dešimtmečius, kol visiškai suiro. Šaligatviui sutvarkyti buvo panaudotos senos, iš rekonstruojamos P. Martišiaus gatvės Prienuose atvežtos šaligatvių plytelės. Pasinaudodamas proga Tarybos narys C.Pacevičius atkreipė dėmesį į prastą šaligatvio, vedančio į „Revuonos“ pagrindinę mokyklą, būklę. Meras pažadėjo, jog kitais metais ši mokykla bus apjuosta nauja tvora, tuomet bus atnaujintas ir pagrindinis takas.
Meras taip pat informavo, kad už Prienų miesto stadiono įrengimą su rangovais neatsiskaityta, nes pritrūko lėšų. Jis tikisi, kad metų pabaigoje likus lėšų nuo objektų įrengimo kitose savivaldybėse, jos bus perskirstytos, tuomet atsiras galimybė atsiskaityti su rangovais

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *