Pagerbti žemdirbiai, apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2018“ dalyviai

Lapkričio 23 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusioje žemdirbių šventėje 25 -tą kartą pagerbti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai ir dalyviai. Pažangiai ūkininkaujančius, gražiai besitvarkančius, žemės ūkio verslus plėtojančius konkurso nominantus, kitus aktyvius ūkininkus sveikino, teikė padėkas ir dovanas Europos Parlamento, LR Seimo, Žemės ūkio ministerijos, Prienų rajono savivaldybės, Žemės ūkio rūmų, kitų su žemės ūkiu ir žemdirbiais susijusių organizacijų bei įmonių atstovai.

„Metų ūkis 2018“ organizatoriai su konkurso nugalėtoju A.Andriukevičiumi ir antrą vietą užėmusiu G.Petraška (dešinėje).

Trečią vietą užėmęs jaunasis ūkininkas D.Noreika iš Jiezno s.

Konkursą „Metų ūkis 2018“ mūsų rajone daugelį metų organizuoja ir vertinimo komisijoje dirba partneriai: Prienų r. ūkininkų sąjunga, Prienų rajono savivaldybė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų biuras, „Gyvenimo“ laikraščio redakcija. Jų atstovai – Martynas Butkevičius, Alvydas Vaicekauskas, Mindaugas Norkevičius ir Ramutė Šimukauskaitė – pakilo į sceną įteikti apdovanojimų.
Šiemetiniame konkurse dalyvavo septyni ūkiai – skirtingų specializacijų ir dydžių. Konkurso nugalėtoju pripažintas modernaus ir konkurencingo augalininkystės ūkio savininkas Algis Andriukevičius (Bačkininkų kaimas, Pakuonio s.), 300 hektarų plote auginantis javus ir kitas kultūras, gražiai puoselėjantis sodybos aplinką. Jam įteiktas vieno iš konkurso rėmėjų – „Gyvenimo“ redakcijos – tradicinis prizas, medžio skulptoriaus A.Lik drožinys, bei kiti apdovanojimai.

K.Mieldažio sukurtame žvėrininkystės ūkyje sėkmingai tvarkosi dukra Neringa ir žentas Saulius Kliučinskai.

Organizatorių diplomais, dovanomis apdovanoti ir dar dviejų augalininkystės ūkių šeimininkai – konkurso antros vietos laimėtojai –Irena ir Gintautas Petraškos iš Putrišių kaimo, Balbieriškio seniūnijos, bei trečią vietą užėmęs jaunasis ūkininkas Donatas Noreika iš Jiezno seniūnijos Strazdiškių kaimo.
Padėkos už dalyvavimą konkurse ir „Gyvenimo“ laikraščio prenumeratos įteiktos ir kitiems ūkininkams – 50 ha mišraus ūkio vystytojams Jurgitai ir Stanislovui Markauskams (Intuponių k.,

Tėvų tradicijas kaime tęsia E. ir J. Kazakevičiai (Veiverių s.).

Stakliškių s.); tėvų pradėtas augalininkystės tradicijas tęsiantiems Eimantui ir Jovitai Kazakevičiams (Skriaudžių k., Veiverių s.); angusų veislės galvijus auginančiam, istorinę atmintį tėviškėje saugančiam Jonui Šalčiui (Šaltiniškių k., Išlaužo s.) bei alternatyvių verslų kaime kūrėjui (audinių, danielių ir elnių ūkis) Kaziui Mieldažiui (Mikalinės k., Šilavoto s.).
Prienų r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius savo pranešime

Mišraus ūkio savininkai J. ir S. Markauskai iš Stakliškių seniūnijos.

pabrėžė, kad konkursas „Metų ūkis“ yra vienas iš prasmingiausių renginių, kuris skatina ūkininkus kuo geriau tvarkytis ūkiuose, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, kelti savo kvalifikaciją, diegti inovacijas ir skleisti gerąją patirtį. O tai daryti nėra lengva, žemdirbiai yra priklausomi ir nuo permainingų oro sąlygų, ir nuo produkcijos kainų pokyčių, ir nuo žemės ūkio politikos. Visgi M.Butkevičius džiaugėsi, kad, skirtingai nuo ūkių mažėjimo tendencijos šalyje, 2018 m. liepos 1 d. duomenimis, Prienų rajone laikomų karvių skaičius išliko

Konkurso dalyvis J.Šalčius iš Išlaužo seniūnijos.

stabilus – 5233, pieno pagaminta 90 -čia tonų daugiau, akivaizdu, kad šiame sektoriuje pradėta ūkininkauti efektyviau. Tačiau, jo pastebėjimu, problemų šiame sektoriuje netrūksta, jo plėtra apribota, daugumą sudaro maži šeimos socialiniai ūkiai, kuriuose 788 žmonės augina po vieną – dvi karves.
Džiugina tai, kad į kaimus keliasi nemažai iniciatyvaus jaunimo. Bet, kaip pastebėjo Ūkininkų sąjungos pirmininkas, jauni žmonės, norėdami įsikurti ir investuoti, negali įsigyti ar išsinuomoti žemės, nes jos trūksta.

AB „Pieno žvaigždės“ atstovas įteikė dovanas savo klientams, pieno gamintojams.

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis savo sveikinimo kalboje palietė pienininkams skaudžias temas – žemesnes, nei kitose Europos šalyse, pieno supirkimo kainas; mažesnes tiesiogines ES išmokas; ant ūkininkų pečių gulančius įvairius apribojimus, patikras, didėjančius europinius reikalavimus.
„Jei tylėsim, mūsų išmokos ir liks mažiausios,“ – kreipdamasis į susirinkusiuosius J.Vilionis pakvietė juos prisidėti prie tęsiamų protesto akcijų Briuselyje, kuomet bus pristatomas ES biudžetas. Į protesto akciją įvairių žemdirbiškų

EP nario B.Ropės linkėjimus ir dovanas aktyviems ūkininkams R.Aleksandravičiui ir N.Litvaitienei perdavė jo padėjėja R.Bičiuvienė.

organizacijų atstovai žada išvykti keturiais autobusais.
Europos Parlamento nario Bronio Ropės vardu aktyviems ūkininkams Rolandui Aleksandravičiui ir Nijolei Litvaitienei padėkas įteikusi europarlamentaro padėjėja Rūta Bičiuvienė patikino, jog Lietuvos ūkininkai Briuselyje turi palaikymą, bus dedamos pastangos, kad žemės ūkis būtų paskelbtas prioritetine sritimi ir biudžeto lėšos jai nesumažėtų.
Šventėje netrūko garbingų svečių. Renginio vedėjos paraginti jie kalbėjo taupiai, atkreipdami dėmesį į esmines žemės ūkio sektoriaus politikos problemas. Užtat

AB „Swedbank“atstovės apdovanojo Prienų r. ūkininkų sąjungos pirmininką M.Butkevičių bei aktyvius narius G.Astrauskienę ir O.Drūlią.

sveikinimo žodžiai Prienų rajono ūkininkams liejosi laisvai, daugelis jų buvo apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų dovanomis.
Žemės ūkio ministro patarėjas Jonas Pupius ministro vardu skyrė padėkas aktyviam Ūkininkų sąjungos tarybos nariui Dariui Steponkevičiui ir žemės ūkio bei kaimo plėtros specialistei Valerijai Birutei Steponkevičienei bei perdavė žinią, jog greitu laiku į Prienus susitikti su žemdirbiais atvyks ir pats ministras.
Dažnas svečias Prienuose, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika supažindino su komitete

Žemės ūkio ministro patarėjas J.Pupius ministro padėkas įteikė ūkininkui D.Steponkevičiui ir Stakliškių seniūnijos žemės ūkio specialistei V.B.Steponkevičienei.

priimtais sprendimais, kurie palengvins ūkininkavimo sąlygas, tačiau priminė ir apie griežtėjančius aplinkosauginius reikalavimus, kurių privalu laikytis. Už ekologijos paisymą savo ūkiuose Seimo narys įteikė padėkas ir po Trispalvę Lietuvos valstybės šimtmečio proga ūkininkams Vytautui Šadzevičiui ir Remigijui Stankūnui.
Trumpai ir drūtai šventės dalyvius pasveikino LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius, o savo dovanas jis nuvežė į namus Stakliškių seniūnijos jauniesiems ūkininkams Vaidotui Minkauskui ir Gretai Taletavičiūtei, įkūrusiems pieno ūkį (15 karvių) ir įsirengusiems sūrių ir sviesto gamybos

LŪS pirmininkas J.Talmantas konkurso „Metų ūkis“ jubiliejinius kaklaraiščius užrišo aktyviems žemdirbių organizacijų vadovams M.Butkevičiui ir J.Vilioniui.

cechelį. Mūsų krašto atstovas parlamente Andrius Palionis tradiciškai pagerbė ūkininkų šeimas, padėkas skyrė Ruočkų ir Balsevičių šeimoms iš Stakliškių seniūnijos.
Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė Laima Smolskienė direktoriaus vardu padėkomis apdovanojo aktyvų Prienų r. ūkininkų sąjungos tarybos narį birštonietį Joną Gradecką ir Juozą Žėčių. LŪS pirmininkas Jonas Talmantas konkurso „Metų ūkis“ 25 – mečio proga užrišo geltonus proginius kaklaraiščius aktyviems ūkininkų atstovams bei žadintojams Martynui Butkevičiui ir Jonui Vilioniui, padėka apdovanojo Ūkininkų sąjungos veikloje aktyviai dalyvaujantį jaunąjį ūkininką Darių Klebauską.
Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos pirmininkas Virgilijus Urbonavičius padėkomis paskatino pieno ūkių savininkus Gitą Astrauskienę ir Algį Degutį.
Sveikinimo žodžius ūkininkams tarė, tarpusavio pasitikėjimo ir sutelktumo linkėjo Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus. Savo klientus, žaliavos tiekėjus sveikino AB „Litagros“, AB „Pieno žvaigždės“, „Dojus Agro“, UAB „Baltic

Jaunoji ūkininkė G.Taletavičiūtė negalėjo dalyvauti šventėje, todėl Seimo narys V.Kamblevičius ją aplankė ir apdovanojo namuose.

technika“, AB „Marijampolės pieno konservai“, „Swedbanko“ atstovai.
Šventės dalyviams koncertavo grupė „Studija“ ir Steponas Januška.
Dalė Lazauskienė

LR Seimo narys K.Mažeika pagerbė ūkininkus V.Šadzevičių ir R.Stankūną.

LR Seimo narys A.Palionis apdovanoja ūkininkų Balsevičių šeimą iš Stakliškių seniūnijos.

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *