Penktadienį – tradicinė „Metų ūkio“ šventė

Konkurso „Metų ūkis 2018“ nugalėtojas Algis Andriukevičius su dukra Dovile – respublikinėje ūkininkų pagerbimo šventėje.

Praėjusį penktadienį Kaune, „Girstučio“ pramogų centre, buvo pagerbti konkurso „Metų ūkis 2018” nugalėtojai ir prizininkai. Tradiciškai buvo apdovanoti tris pirmąsias vietas skyrių organizuotuose konkursuose užėmę dalyviai. Kartu buvo paminėtas ir šio, seniausias tradicijas turinčio, konkurso 25 -metis.
Prienų ūkininkų sąjunga buvo tarp pirmųjų pritarusiųjų LŪS tarybos sprendimui rengti konkursą, kurio tikslas – skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius rajono ūkininkus. Tad šį penktadienį Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksiančioje „Metų ūkio“ šventėje mes taip pat ūkininkų konkurso nugalėtojus sveikinsime jau dvidešimt penktą kartą.
Šiemet konkurse dalyvavo septyni ūkiai. Tai – įvairūs savo dydžiu ir specializacija ūkiai, bet visų jų šeimininkus vienija ir vienas bendras bruožas – pasitikėjimas savo jėgomis. Ir tikėjimas, kad žmogaus ryšys su žeme buvo, yra ir bus amžinas, ir kad jo neįstengs sunaikinti nei žemės ūkyje vykstantys pokyčiai, nei valdžios nenoras spręsti žemdirbių problemas. To paliudijimas yra tai, kad dauguma ir ankstesnių, ir šių metų konkurse dalyvavusių ūkininkų gyvenimus kuria senelių, tėvų žemėje, kartu perimdami ir ūkininkavimo tradicijas. Žinoma, diegdami naujoves ir modernizuodami ūkius.
Balbieriškio seniūnijoje Putrišių kaime ūkininkaujantys Irena ir Gintautas Petraškos ūkį pradėjo kurti kartu su Gintauto tėvais, o dabar jame jau sukasi ir vyresnysis sūnus, besimokantis Alytaus profesinio rengimo centre. Darbymečiu talkina ir jaunėlis, „Ąžuolo“ progimnazijos moksleivis.
Dar ne taip seniai turėję karvių fermą, dabar Petraškos koncentruojasi į augalininkystę. Pasak G. Petraškos, ūkio kryptį jie pakeitė dėl to, kad šiandien, mažėjant pieno supirkimo kainoms, gaminti pieną jau tapo nuostolinga.
Augalininkystė – ir konkurso nugalėtoju šiemet tapusio Bačkininkų kaime įsikūrusio Algio Andriukevičiaus ūkio pagrindas. A. Andriukevičiaus 300 ha ūkyje auginami kviečiai, pupos, kvietrugiai, miežiai, rapsai. Ūkis modernizuotas, erdvioje ir gražiai sutvarkytoje sodybos teritorijoje išsitenka ir naujas gyvenamasis namas, ir garažai bei kiti reikalingi pastatai. Viename iš jų – stalių dirbtuvės, kuriose tvarkosi Andriukevičiaus sūnus, turintis staliaus specialybę.
Donatui Noreikai iš Strazdiškių kaimo Jiezno seniūnijoje prireikė kelerių metų, kol senelis Jonas įsitikino, kad gali jam patikėti ūkį. Ir neapsiriko. Anūkas visai gerai tvarkosi 70 ha augalininkystės ūkyje ir kuria perspektyvius planus ateičiai.
Apie ūkio plėtrą galvoja ir kitas konkurse dalyvavęs jaunas ūkininkas Eimantas Kazakevičius, prieš trejus metus pradėjęs darbą įmonėje derinti su ūkininkavimu. Eimantas su žmona Jolita, daug padedančia ūkio darbuose, ir dukrele gyvena kartu su tėvais Skriaudžiuose. Čia, tėvui padedant, kyla ir naujas pastatas technikai ir kitoms ūkio reikmėms. Ūkio vystymo kryptis – taip pat augalininkystė.
Tarp šių metų konkurso dalyvių – ir du gyvulininkystės bei vienas žvėrininkystės ūkis.
Intuponių kaimo ūkininkai Jurgita ir Stanislovas Markauskai 50 ha ūkyje tvarkosi kartu su sūnumi Karoliu. Jie laiko melžiamas karves, augina ir galvijų.
Stakliškių seniūnijos žemės ūkio specialistė Birutė Steponkevičienė džiaugiasi, kad Markauskai yra vieni iš aktyviausių seniūnijos renginių rėmėjų, visų švenčių metu ant vaišių stalo būna ir skanių Jurgitos gamintų sūrių.
Išlaužo seniūnijos Šaltiniškių kaimo ūkininkas Jonas Šalčius ūkininkauja tėviškėje. Tiesa, gyvenamasis namas – naujas, bet dvasia ir požiūris į darbą išlikę tie patys, kaip ir tais laikais, kai ūkininkavo seneliai, kai čia buvo „Geležinio vilko“ partizanų žeminė ir kai po Nepriklausomybės atkūrimo Jonas su mama vėl atsistojo ant atgautos savos žemės.
Atsisakęs melžiamų karvių, Jonas Šalčius gyvulininkystės neišsižadėjo, dabar augina angusų veislės galvijus. Tvarkosi vienas, dirba daug ir kantriai. Ir dar labai gražiai tvarkosi sodyboje, saugodamas istorinę jos atmintį. Apie ją primena ir prie buvusios žeminės vietos plevėsuojanti Lietuvos istorinė vėliava.
Šilavoto seniūnijos Mikalinės kaime esantis Kazio Mieldažio ūkis – netradicinis, jame auginamos audinės. Kazys Mieldažis ne vienerius metus dirbo dėstytoju, vėliau žvėrininkystės ūkyje, tad, kai grįžo arčiau tėviškės, jau turėjo viziją apie tai, kokį ūkį kurs. Ir įkūrė modernų, atitinkantį visus reikalavimus audinių ūkį, kuriame dabar sumaniai tvarkosi dukra Neringa ir žentas Saulius.
Na, o kuo užsiima pats ūkio šeimininkas? Jo aistra – danielių ir elnių kaimenė. Ji priduoda jėgų bei energijos, būtent šalia jų Kazys Mieldažis praleidžia ir daugiausia laiko.
Taigi tokie jie – šių metų „Metų ūkio“ konkurso dalyviai, dirbantys, kuriantys jaukius namus sau bei savo vaikams ir tikintys rytdienos perspektyva.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *