Etikos komisija liko be pirmininko

Kadencijai einant į pabaigą, spalio 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 25 išrinkti Tarybos nariai. 15 klausimų jie apsvarstė per pusantros valandos ir gana tvarkingai – tais klausimais, kur jiems galėjo kilti viešų ir privačių interesų konfliktas, nusišalindami. Visuotinis Tarybos narių nusišalinimas, persvarstant biudžetą, mero siūlymu, nepriimtas, nes, daugumai išėjus iš salės, nebūtų likę kam patikslinti biudžeto lėšas.

Tarybos narė Loreta Jakinevičienė (pirmoji iš kairės) atsisakė Etikos komisijos pirmininkės pareigų.

Nuolatinę kontrolę Savivaldybės tarybos narių atžvilgiu vykdo Etikos komisija. Vis dėlto gali atsitikti taip, kad bent jau artimiausiame Tarybos posėdyje nebus kam patarti, kaip politikai turėtų elgtis situacijose, kai kyla interesų konfliktų grėsmė, nes atsakingai šias visuomenines pareigas atlikusi minėtos komisijos pirmininkė Loreta Jakinevičienė paskelbė apie pasitraukimą. Šio atsistatydinimo motyvas: per ilgai užtrukęs ir išsekinęs Tarybos nario J.Vilionio elgesio tyrimas, susirašinėjimas su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, kuri šių metų rugsėjį dar kartą paprašė teisiškai patikslinti kai kurias faktines aplinkybes. Tarybos etikos komisija raštu kreipėsi į savivaldybės specialistus, prašydama teisinės pagalbos, tačiau pagelbėti buvo atsisakyta, motyvuojant vėlgi galimybe pažeisti Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Sprendė su turtu susijusius klausimus
Posėdyje buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Jiezno paramos šeimai centrui iš Prienų rajono savivaldybės administracijos balanso perduota rekonstruoto pastato Klebiškyje, Mokyklos g., padidėjusi turto vertė – 103 441,66 Eur. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pagal panaudos sutartį dvejiems metams perduotos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos J. Brundzos g. archyvui įrengti. Šiuo metu šias patalpas patikėjimo teise valdo Prienų švietimo pagalbos tarnyba. Meras Alvydas Vaicekauskas, atsakydamas į kolegų klausimus dėl šio sprendimo, sakė, kad toks buvo susitarimas su Nacionaline žemės tarnyba, jog ji nepretenduotų į buvusios Aplinkos apsaugos agentūros patalpas Revuonos gatvėje. Jas siekia perimti savivaldybė.
Kaimo bendruomenės „Bagrėno dvaras“ pirmininkės prašymu prieš terminą nutraukta su šia bendruomene sudaryta Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis dėl patalpų, esančių Liepų g. 153-3, Žarijų k. Patalpos prastos būklės, netinkamos naudoti. Kitu sprendimu šios patalpos kartu su kitais objektais, esančiais Dvaro g. 6, Daukšiagirės k., ir Kęstučio g. 18C, Prienų mieste, įtrauktos į viešame aukcione parduodamo savivaldybės turto sąrašą. Iš šio sąrašo išbraukta: parduotas objektas Stadiono g. 2, Klebiškio k., planuojamas suremontuoti butas Liepų g. 12-7, Vyšniūnų k.
Tarybos nariai pripažino nereikalingu, netinkamu naudoti dėl nusidėvėjimo Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą – tris garažus, esančius Prienuose, J. Basanavičiaus g., bei mokyklinį autobusą. Jis perduotas VĮ Turto fondas.

Leido įrengti saulės šviesos jėgainę
Po diskusijų Tarybos dauguma davė susitikimą, kad Prienų globos namai ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo pastato – bendrabučio pastato stogo įrengtų fotovoltinę saulės šviesos jėgainę. Diskusijų objektas – 2018 m. Globos namų administracijos pasirašyta sutartis su įmone „Energijos sprendimai“. Kadangi Tarybos nariai negalėjo susipažinti su sutarties sąlygomis, L.Jakinevičienei, J.Krikštolaičiui, C.Pacevičiui kilo įvairių klausimų, taip pat ir dėl to, ar numatytos sankcijos netesybų atveju. Atkaklų opozicijos lyderės L.Jakinevičienės norą išsiaiškinti visas aplinkybes atšaldė meras, išjungdamas jos mikrofoną. Į paklausimus atsakė įstaigos direktorė Inga Barkauskienė. Galop buvo priimtas kompromisinis variantas, A.Vaidogui pasiūlius, buvo balsuojama dėl sprendimo atidėjimo. Nesurinkus šalininkų daugumos, antrojo balsavimo metu atvertas kelias Globos namų iniciatyvai įrengti jėgainę.

Perims vandens nuvedimo sistemą

Kaip visuomet, paklausimų turėjo Tarybos narys A.Vaidogas.

Taryba sutiko perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti paviršinio vandens nuvedimo sistemą, kuri bus įrengta Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos įgyvendinus projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3302 Išlaužas–Klebiškis–Igliauka ruožo nuo 0,00 iki 0,92 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų taką, techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“.

Skolina lėšas keliams
Priimtas sprendimas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų sąrašo pakeitimo. Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, Naujosios Ūtos seniūnijos šiais metais kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos projektų nevykdo, o savo kapitalo formavimo lėšas skolina kitoms seniūnijoms. Lėšos skolinamos Veiverių sen. – Jūrės g. ir Dainavos g. objektams, Stakliškių sen. – Tuopų g. ir Pušyno g. objektui, Šilavoto sen. – Naujosios g. objektui. Kitais metais Veiverių, Stakliškių ir Šilavoto seniūnijos skolas grąžins.

Apraše – aiškesni vertinimo kriterijai
Siekiant teikiamos piniginės socialinės paramos veiksmingumo, aiškesnių vertinimo kriterijų ir socialinio teisingumo, kad paramą galėtų gauti visi asmenys, kuriems jos labiausiai reikia, parengtas ir patvirtintas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas.
Kaip visuomet, Tarybos narys Arūnas Vaidogas merui pateikė daugybę paklausimų. A.Vaicekauskas pažadėjo į juos atsakyti kitame posėdyje.
Tarybos nariai aplankė naująją Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčią, kurioje juos priėmė klebonas Remigijus Veprauskas, supažindinęs su maldos namų atstatymo istorija.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *