Birštono tarybos posėdyje

Rugsėjo 28 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Taryba patvirtino sprendimą, pagal kurį buvo nustatytas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius Birštono gimnazijoje. Siekiant įgyvendinti 2017 m. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas bei įgyvendinti etatinio darbo apmokėjimo modelį, buvo patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Birštono gimnazijoje – 78,6 (42,6 pedagoginių darbuotojų). Nuo rugsėjo 1 d., įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, mokytojų pareigybės yra tvirtinamos kartu su kitų etatinių darbuotojų pareigybėmis. Taip pat Taryba nustatė didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių Birštono meno mokykloje – 22. Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir Švietimo įstatymų pataisas, kuriomis nutarta nuo šių metų rudens įvesti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelį. Siekiant teisingai ir adekvačiai įvertinti visas mokytojui nustatytas pareigas, nuspręsta visas mokytojo etato valandas, kontaktines ir nekontaktines, apmokėti vienodu įkainiu. Mokytojams turi būti atlyginama už visus atliekamus darbus, ne tik pamokas, ir pasiruošimą joms pagal kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą.
Artėjant Mokytojo dienai, posėdžio metu, buvo nutarta pakeisti Birštono savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ nuostatus. Pagal naujai patvirtintus nuostatus, „Metų mokytojas“ bus apdovanojamas diplomu ir piniginiu prizu, kurio dydis yra 1000,00 Eur (anksčiau buvo 760 Eur.). Kiekvienais metais komisijos sprendimu diplomas ir piniginis prizas skiriamas vienam Birštono savivaldybės mokytojui.
Taip pat Taryba patvirtino Birštono savivaldybės administracijos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių – 56. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimas, kuris reglamentuoja, kad skyrių (biurą, tarnybą), kuris nėra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, sudaro ne mažiau kaip 4 pareigybės, išskyrus vidaus audito tarnybas ir centralizuoto audito tarnybas, kurias sudaro ne mažiau kaip 2 pareigybės. Kadangi kai kuriuos administracijos padalinius sudaro mažiau nei 4 pareigybės, buvo patvirtinti tokie pakeitimai: naikinti Apskaitos skyrių, keisti Biudžeto skyriaus pavadinimą į Biudžeto ir apskaitos skyrių, naikinti Civilinės metrikacijos skyrių ir pakeisti Teisės ir personalo skyriaus pavadinimą į Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrių; naikinti į struktūrinius padalinius neįeinančio tarnautojo vyriausiojo specialisto (viešiesiems pirkimams) pareigybę, kurią numatoma perkelti į Strateginio planavimo ir investicijų skyrių. Atsižvelgiant į Tarybos priimtą sprendimą bei nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią Valstybės tarnybos įstatymo naują redakciją, sprendimus dėl skyrių nuostatų, pareigybių keitimo, kitus sprendimus dėl struktūros priims ir vykdys Administracijos direktorius. Bus taupomos savivaldybės biudžeto lėšos bei laikomasi teisės aktų reikalavimų.
Kadangi Savivaldybės ūkininkai patyrė nuostolių dėl 2018 metais užsitęsusios daugiau nei dviejų mėnesių sausros, Taryba pritarė sprendimui 50 proc. sumažinti žemės ūkio paskirties žemės mokestį 2018 metams. Ūkininkai dar 2017 metais patyrė nuostolių dėl liūčių, kadangi negalėjo nuimti derliaus, taip pat pasėti žiemkenčių, o 2018 metais žemės ūkio kultūros nukentėjo dėl nuo gegužės iki liepos pradžios užsitęsusios sausros, dėl kurios derlius sumažėjo iki 60 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją šalies mastu. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punkte nustatyta, kad Savivaldybės tarybos kompetencija yra įstatymų nustatytų lengvatų teikimas savivaldybės biudžeto sąskaita.
Birštono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti sodininkų bendrijos „Rūta“ teritorijos Birštono sav., Birštono m., detalųjį planą. Šiuo metu SB „Rūta“ teritorijoje žemės naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai, skirti sodininkystės vystymui. Patvirtinus detalųjį planą, bus galima keisti žemės naudojimą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, konvertuoti sodų bendrijos teritoriją į kurorto gyvenamąjį kvartalą.
Birštono savivaldybės informacija

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *