Šeimos ūkiams – palaikymas iš opozicijos

Rugsėjo 13 d. į spaudos konferenciją aktualiais klausimais pakvietė Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicijos narys Arūnas Vaidogas bei Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos atstovai: Laima Balsevičienė, Saulena Krūvelienė ir Petras Jaloveckas.

Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos pirmininkė Laima Balsevičienė kalbėjo apie sudėtingą šeimos ūkių situaciją – dėl žemų pieno supirkimo kainų, pabrangusių paslaugų, nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis žuvusio derliaus, diskriminacinės žemės ūkio politikos – daugelis jų nėra tikri dėl ateities perspektyvų. Jos teigimu, mažiesiems ūkininkams sunku ir materialiai, ir psichologiškai. Kadangi iki tol veikusios žemdirbių asocijuotos struktūros daugiausia rūpinosi „didžiųjų“ reikalais, jos teigimu, „mažiesiems“, neseniai susibūrusiems į atskirą asociaciją, tenka patiems ginti savo interesus įvairaus lygio institucijose, pradedant savivaldybe, baigiant Žemės ūkio ministerija. Deja, pasak jos, susitikimuose su valdininkais susidaro toks įspūdis, kad smulkieji ir vidutiniai pieno gamintojai jau pasmerkti žlugti. Jos teigimu, net žemės ūkio ministrui teko įrodinėti, jog šeimos ūkiai turi teisę veikti, jie yra produktyvūs, kuriantys aukštą žemės ūkio kultūrą.
L.Balsevičienė papasakojo apie jaunos asociacijos narių pastangas, atkreipiant valdžios dėmesį į nenašių žemių savininkų problemas, pasidalino jų išsakyta pozicija dėl nelygiateisio dalyvavimo Žemės ūkio rizikos valdymo fondo veikloje, priemonių, galinčių sutramdyti vadinamuosius „sofos“ ūkininkus, mažuose ūkiuose neįgyvendinamų Mėšlo tvarkymo taisyklių pasikeitimų.
Pirmininkė teigė, jog asociacijai nepriimtinas Prienų rajono savivaldybės vadovų bei pačios Tarybos požiūris į Asociaciją ir smulkiųjų bei vidutinių ūkininkų problemas. Anot L.Balsevičienės, po Asociacijos prašymo įtraukti ją į savivaldybės darbo grupę, skirtą žemės ūkio klausimams koordinuoti, mero potvarkiu ši grupė, kaip neaktuali, buvo panaikinta. Asociacijos nariams buvo pasiūlyta dirbti lygia greta su seniūnaičiais, nors pastarųjų sprendžiami klausimai yra kitokio pobūdžio.
Asociacija kreipėsi su prašymu atleisti atstovaujamus ūkininkus nuo vietinės rinkliavos mokesčio už tvartus, daržines, sandėliavimo patalpas, kurios komunalinių atliekų negeneruoja, tačiau sprendimo projektas praėjusiam Tarybos posėdžiui taip ir liko neparengtas. Asociacijos pirmininkė skundėsi, jog praėjusių metų liūtys ir šiemetinė sausra ūkininkus paliko be didžios dalies pajamų – ko pernai nesupūdė, šiemet išdegino. Tačiau savivaldybė netgi nepaskelbė rajone ekstremalios situacijos. O pateiktas prašymas dėl nuostolius patyrusių ūkininkų atleidimo nuo žemės mokesčio kol kas nesvarstytas.
A.Vaidogas sakė pritariantis teisėtiems Smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos prašymams. Anot jo, Lietuvai melioracijos įrenginiams tvarkyti iš ES Solidarumo fondo skirta 16,9 mln. eurų, ir ši parama iš dalies kompensuos pernai liūčių padarytus nuostolius. Savivaldybės, kurioms teks maždaug po 300 tūkst. eurų paramos, turės galimybę suremontuoti pažeistas melioracijos ir drenažo sistemas, atstatyti griovius, rekonstruoti pylimus, tiltelius ir pan. Šiame sąraše Prienų rajono savivaldybės nėra…
Veiverių krašto ūkininkė Saulena Krūvelienė buvo viešai pareiškusi, jog traukiasi iš aktyvaus ūkininkavimo, šeimos ūkį perduodama ketvirtos kartos atstovui – savo vaikaičiui, tačiau matydama, kokioje baloje atsidūrė smulkieji ir vidutiniai pieno gamintojai, nutarė visomis savo išgalėmis bei įstatymų numatytomis priemonėmis prisidėti prie situacijos suvaldymo. Ji išsakė nepasitenkinimą Savivaldybės mero, Tarybos, Žemės ūkio skyriaus darbu, nusišalinimu nuo smulkiųjų ūkininkų problemų sprendimo. Ji negailėjo kritikos Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkui, kuris galimai daugelį sprendimų priima vienvaldiškai. Jos nuomone, ŪS tapusi Valstiečių – žaliųjų sąjungos priedėliu. Savo priekaištus sąjungos pirmininkui išsakė ir veiveriškis ūkininkas Petras Jaloveckas.
S. Krūvelienė atkreipė dėmesį į tai, kaip buvo sudaromas prioritetinių rajono kelių asfaltavimo sąrašas. Kelias Klebiškis – Leskava, nors 10 km atkarpoje įvairią veiklą vykdo net 21 ūkio subjektas, nebuvo įtrauktas į šį sąrašą – jo pirmose pozicijose atsidūrė keliai, kuriais važinėja svarbūs savivaldybės asmenys. Ūkininkė pasigedo aktyvesnių savivaldybės Tarybos opozicijos narių veiksmų ginčytinais klausimais.
Tarybos narys Arūnas Vaidogas taip pat pareiškė savo nuomonę minėtais klausimais, daugeliu atvejų ji sutapo su L.Balsevičienės ir S.Krūvelienės mintimis. Jo įsitikinimu, savivaldybės darbo tempą lėtina ir tai, kad savivaldybės administracijoje trys skyriai, tarp jų ir Žemės ūkio, neturi nuolatinių vadovų, o konkursai neskelbiami, vienas iš motyvų – sunku rasti kompetentingus darbuotojus, nes „niekas neina į savivaldybę dirbti“.
Tarybos narys atkreipė dėmesį į kitas situacijas, kuriose, jo manymu, savivaldybė negeba sklandžiai tvarkytis, tai – ir per visą vasarą nesuvaldyti transporto srautai Prienų mieste, ir iki rugsėjo 1-osios Klebiškyje neatidaryta pirmoji šeimyna iš Globos namų perkeliamiems vaikams, ir didžiulės lėšos, kurios bus išleistos suniokoto Nemuno pradinės mokyklos pastato renovacijai… A.Vaidogas įsitikinęs, jog savivaldybės vadovams akivaizdžiai trūksta strateginio matymo ir politinės valios priimti būtinus sprendimus.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *