„Ant Lietuvos mano širdis patekėjo…“

Pirmieji Justino Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai jo gimtajame krašte Alksniakiemio bendruomenės iniciatyva buvo surengti minint poeto aštuoniasdešimtmetį, 2010 -aisiais. O dabar jau kelerius metus į tradiciniais tapusius skaitymus renkamės Važatkiemyje, prie paminklinio akmens, įamžinančio šviesų poeto atminimą ir jo tėviškę.

J.Marcinkevičiaus kūrybos skaitymų jo tėviškėje nepraleidžia ir poeto giminaičiai.

Į vietą, kuri Justinui Marcinkevičiui visada buvo labai svarbi, nes ji, pasak poeto, „…visa ko pradžia. Šaknys. Žemė. Dangus“.

Skaitymuose dalyvavo ir poeto dukra Jurga.

Praėjusį šeštadienį vykusių skaitymų metu sugrįžti prie Justino Marcinkevičiaus kūrybos pakvietė „Ąžuolo“ progimnazijos antrokai, vadovaujami mokytojos Rimos Juodsnukienės. Jie žaismingai suvaidino vieną spalvingiausių poeto kūrinių vaikams – „Grybų karą“.

Po pradinukų pasirodymo jaunųjų skaitymus toliau tęsė „ Ąžuolo“ progimnazijos, Veiverių T. Žilinsko, Stakliškių ir „Žiburio“ gimnazijų ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai Ūdrys Sadauskas, Gerda Miškinytė, Ieva Kurtinaitytė, Viktorija Celiešiūtė, Darius Karpičius, Šarūnė Bendaravičiūtė, Erikas Kasparas Balsevičius, Gerda Marcinkevičiūtė, Felicija Balčiukynaitė, Liucija Ališauskaitė, Emilija Mitrulevičiūtė ir Gabija Stankevičiūtė.
Jų skaitytose eilėse skambėjo Justino Marcinkevičiaus mintys apie gimtą kalbą, knygą, biblioteką, kūrybą… O į tėviškę, į Važatkiemį, vėl sugrąžino poeto dukra Jurga, perskaičiusi eilėraštį „Nemunas“.

„Ąžuolo“ progimnazijos antrokai žaismingai suvaidino J.Marcinkevičiaus „Grybų karą“.

Ne vienas šių metų skaitymų, skirtų Valstybės atkūrimo 100 -mečiui, dalyvis, ypač iš vyresniųjų grupės, rinkosi Justino Marcinkevičiaus kūrinius, kuriuose ryški Tėvynės, meilės, Lietuvos tema. Skambėjo ne tik eilėraščiai, išgirdome ir Jono Grabausko, ir Martyno Breikšto perskaitytą ištrauką iš dramos „Mindaugas“, kartu su Onute Šervenikiene ir Petru Beitnaru prisiminėme poemą „Prometėjas“. Jau nebe pirmuose skaitymuose dalyvaujantys Ona Valerija Grybauskienė, Leonas Sakalavičius, Jurgis Montvila, Rima Lyberienė, Anelė Lukjančiuk ir Ramutė Bidvienė suteikė progos pajusti pačius įvairiausius poeto kūrybos atspindžius.
Taip vieniems keičiant kitus, o popietės vedėjui Tautvydui Venciui gražiai jungiant jaunųjų nuoširdumą ir vyresniųjų brandą, virš Važatkiemio ir skrido Justino Marcinkevičiaus kūrybos paukštė. Ją dar lydėjo „Ąžuolo“ progimnazijos dainininkų (vadovė – Lina Suchorukovienė) dainos, Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko sveikinimai ir organizatorių pastangos tęsti tradicijas.
Skaitymus organizavo Prienų krašto muziejus, padedant savivaldybei ir kitiems partneriams.
„Gyvenimo“ informacija

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *