Nauja pradžia – nauji darbai

Šis rugsėjis Birštono gimnazijoje prasidėjo džiugiai – mokinių skaičius nuo 522 išaugo iki 538. Gimnazijos klases papildė ne tik buvusios Birštono vienkiemio darželio – mokyklos, bet ir iš kitur atvykę mokiniai. Į pirmąsias klases susirinko gausus 39 pirmokėlių būrys. Gimnazijoje suformuoti 26 klasių komplektai. Apie tai, kokių naujovių šiais metais sulauks mokytojai ir mokiniai, pasakoja gimnazijos direktorius Alvydas URBANAVIČIUS.
– Vasaros pabaigoje gimnaziją pasiekė gera žinia. Patekome į Švietimo ir mokslo ministerijos projekto ,,Informatika pradiniame ugdyme“ II etapą. Šiais metais pradėsime mokyti informatikos – skaitmeninio raštingumo ir informacinio mąstymo visus pradinio ugdymo koncentro mokinius, informatikos turinį integruojant į kitų ugdomųjų dalykų turinį. Pradinukai bus supažindinami ir mokomi dirbti su skaitmeniniu turiniu, spręsti kylančias problemas, pasirenkant tinkamiausias technologijas, kurti algoritmus, juos testuoti, saugiai naudotis informacinėmis technologijomis, kultūringai bendrauti internetinėje erdvėje.
Ir toliau vykdysime „Sveikatos stiprinimo programą“. Siekiant kuo įvairesnės ugdomosios veiklos, į kūno kultūros turinį integruojamas plaukimas 3 klasėse, regbis 1 – 2, 4 klasėse. Užsiėmimus ves treneriai profesionalai. Stengsimės kuo dažniau panaudoti mieste sukurtas sveikatinimo ir fizinio aktyvumo erdves.
Nuo šių mokslo metų gimnazijoje bus pradėta vykdyti prevencinė programa VEIK. Programos esmė – vaiko emocijų išraiškos kontrolė. Programa įtraukia 8 – 18 metų vaikus, jos metu bus stiprinamos vaikų ir jaunuolių socialinės ir emocinės kompetencijos, ugdomi jausmų atpažinimo, jų reguliacijos, pykčio kontrolės, sprendimų priėmimo įgūdžiai. Gimnazijos švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai dalyvaus mokymuose, kad galėtų profesionaliai įgyvendinti šią programą.
Mokytojams ši mokslo metų pradžia irgi neįprasta. Pereinama prie naujos darbo apmokėjimo sistemos – etatinio apmokėjimo. Kadangi teisės aktai pasirodė tik vidurvasarį, tai daugelis parengiamųjų darbų sutapo su mokslo metų pradžia. Tariamės, diskutuojame, ieškome bendrų sprendimų.
Šiais mokslo metais vienas svarbiausių ugdymo proceso prioritetų – veiksmingumo ir kokybiško ugdymo(si) palankioje emocinėje aplinkoje užtikrinimas. Tobulinsime ugdomosios veiklos kokybę, siekiant mokinių ir mokytojų veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno mokinio pažangą. Kaip ir kitos Birštono savivaldybės ugdymo įstaigos, įgyvendinsime nacionalinio projekto ,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos suplanuotas, su įstaigų bendruomenėmis aptartas projekto priemones ir veiklas.
Tik kryptingas ir sistemingas mokytojų ir specialistų bendradarbiavimas, nuolatinė refleksija, analizuojant kiekvieno ugdymo proceso dalyvio asmeninę pažangą, padeda užtikrinti ugdymo kokybę.

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *