Tarybos posėdis

Sieks santarvės Veiveriuose
Praėjusį ketvirtadienį vykęs Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo tylos minute. Jos metu posėdžio dalyviai pagerbė neseniai Anapilin išėjusių – Pakuonio seniūnijos seniūnės Nijolės Averkienės ir buvusių kelių kadencijų Tarybos nario, aktyvaus vietos politiko Kęstučio Palionio atminimą.
Vėliau rimtį ir susikaupimą keitė linksmesnės akimirkos. Buvo pasveikinti gimtadienius šventę Tarybos nariai, pristatyta Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Elena Sakavičiūtė – Pečiulaitienė.
Prieš penkerius metus tapusi Veiverių saviveiklininkų kolektyvo nare, naujoji direktorė sakė, kad tai, ką ji daro, yra ne darbas, o tiesiog jos gyvenimo būdas. Tarp svarbiausių veiklos prioritetų E. Sakavičiūtė – Pečiulaitienė įvardino siekį burti įvairaus amžiaus saviveiklos entuziastus Veiverių krašto tradicijoms puoselėti. Pačiai direktorei – tai labai artima, nes nuo 2015 metų ji vadovauja jau šimtmetį peržengusiam Skriaudžių „Kanklių“ ansambliui. Centro vadovė taip pat akcentavo įstaigos įvaizdžio gerinimo ir bendradarbiavimo su įvairiomis seniūnijoje veikiančiomis organizacijomis svarbą. Veiveriuose šito kaip tik ir pasigendama.

Patvirtino ankstesnį sprendimą
Tvirtindami posėdžio darbotvarkę, Tarybos nariai balsavo už papildomo klausimo dėl laikinosios tyrimo komisijos išvadų patvirtinimo įrašymą.
Prie šio klausimo aptarimo grįžtama jau antrą kartą. Pirmą kartą svarstant išvadą dėl atlikto tyrimo, aiškinantis, ar Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas nepažeidė privačių ir viešųjų interesų derinimo įstatymo nuostatų, ne visada laiku deklaruodamas pareigas ir priklausomybę Šaulių organizacijoje bei sporto klube „Vėjas“, – buvo pritarta išvadai, kad įstatymas nepažeistas.
Su išvada nesutikęs Tarybos narys Arūnas Vaidogas parašė skundą, todėl ir buvo imtasi naujo tyrimo. Pakartotinas tyrimas buvo atliekamas tik A. Vaidogo skundo apimtyje.
Ir šį kartą Tarybos dauguma nusprendė, kad administracijos direktorius pažeidimo nepadarė ir pritarė tai konstatuojančiai komisijos išvadai.
A. Vaidogas šio klausimo svarstyme nedalyvavo. Posėdžio metu buvo ir daugiau nuo vieno ar kito sprendimo priėmimo nusišalinančių Tarybos narių. Jų nusišalinimams patvirtinti buvo sugaišta nemažai posėdžio laiko, mat kiekvienu atveju reikėjo priimti atskirą sprendimą. Vengdami interesų konflikto Taryboje esantys žemdirbiai nedalyvavo klausimų, susijusių su žemės ūkiu svarstyme. Kai kurie Tarybos nariai buvo priversti palikti posėdžių salę, aptariant švietimo klausimus, nes jų sutuoktiniai dirba mokyklose, dar kiti – dėl darbinių santykių ar atstovavimo įvairių įmonių stebėtojų tarybose ar valdybose.

Balbieriškio ir Naujosios Ūtos mokyklose neliko dešimtų klasių
Ko gero, daugiausia diskusijų ir karštų politikų pasisakymų sukėlė švietimo klausimų svarstymas.
O jų rugsėjo pirmosios išvakarėse (posėdis vyko rugpjūčio 30 d.) posėdžio darbotvarkėje buvo įrašytas ne vienas. Daugiausia „iečių sulaužyta“ dėl dešimtų klasių išlikimo Balbieriškio ir Naujosios Ūtos pagrindinėse mokyklose. Nors abiejose šiose mokyklose į dešimtąją klasę ruošiasi ateiti po 2 mokinius, Tarybos nariai Loreta Jakinevičienė ir Arūnas Vaidogas siūlė sudaryti galimybę ir šiems moksleiviams, ne tik šešiems Pakuonio dešimtokams, baigti savas mokyklas. L. Jakinevičienės nuomone, dėl susidariusios situacijos kalti patys Tarybos nariai, leidę ankstesniais metais formuoti mažas klases. Rasti lėšų dešimtos klasės finansavimui prašė ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius Stasys Valančius.
Po balsavimo paaiškėjo, kad Balbieriškio ir Naujosios Ūtos dešimtokams teks ieškotis kitų mokyklų. Toks buvo Tarybos narių sprendimas.
Beje, vykstant diskusijoms švietimo, o ir kitais klausimais, Tarybos nariai turėjo priekaištų savivaldybės administracijos darbuotojams ir dėl kai kurių sprendimų rengimo kokybės, ir dėl jų pristatymo komitetuose.

Pritarė VšĮ „Prienai“ steigimui
Taryboje buvo pritarta VšĮ „Prienai“ steigimui.
Pagal naujai įkurtos įmonės įstatus „Prienai“ tampa buvusio krepšinio klubo „Prienai“ veiklos perėmėja. Įsteigus viešąją įstaigą, savivaldybė, kontroliniame dalių pakete turėdama vienuolika dalių, įgyja teisę remti Prienų „SkyCop“ krepšinio komandą.
Naujosios įstaigos vadovu tapo Adomas Kubilius.

Ramutė ŠIMUKAUSKAITĖ

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *