Tarybos posėdis

Keičiasi viaduko įrengimo vieta

Naujasis Birštono PSPC direktorius D.Kryžanauskas darbą pradėjo pirmadienį.

Rugpjūčio 24 dieną vykusiame posėdyje Birštono savivaldybės tarybos nariai turėjo progą susipažinti su naujuoju Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovu – Dainiumi Kryžanausku. Konkursą laimėjęs medikas yra dirbęs farmacijos, pirminio bei antrinio gydymo ir reabilitacijos įstaigose. Praėjusį pirmadienį direktorius buvo pristatytas ir centro kolektyvui.
Prieš pradėdami sprendimų priėmimą, Tarybos nariai dar išklausė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojo Egidijaus Dargio pateiktą informaciją apie Darnaus judumo Birštono mieste plano patikslinimą. Patikslinimas susijęs su planuojamo įrengti viaduko žmonėms su negalia iš viensėdžio magistralėje A16 vietos pakeitimu. Pasak pranešėjo, kadangi tai magistralinis kelias, turi būti išlaikytas tam tikras aukštis virš važiuojamosios kelio dalies, tad anksčiau parinkta vieta neatitinka keliamų reikalavimų. Dabar viaduką siūloma rengti ties Birštono sodais, ties ta gatvele, kuri išeina į Vilniaus gatvę.
Aptardami viaduko parinkimo vietą, Tarybos nariai kėlė ir požeminio viaduko įrengimo idėją, prisiminė kitas problemines miesto vietas, kuriose turėtų būti įrengtos pėsčiųjų perėjos.

Patvirtinta nauja priėmimo tvarka
Posėdžio metu buvo nutarta patvirtinti Centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą. Iki šiol prašymai dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas buvo pateikiami įstaigų vadovams. Naujai patvirtintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas reglamentuoja priėmimo tvarką, pirmumo teisę priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, eilių sudarymo principus, prašymų ir dokumentų pateikimo nuostatas, išbraukimo iš grupės vaikų sąrašo kriterijus. Vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraše numatyta duomenų valdytojo ir tvarkytojo funkcijos ir atsakomybė, tėvų (globėjų) teisės ir atsakomybė už pateiktų duomenų teisingumą; yra įvardyti duomenų gavėjai ir jų teisė naudotis duomenimis. Priėmus sprendimo projektą, bus užtikrinamas skaidrus ir sklandus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimas į Birštono savivaldybės švietimo įstaigas. Centralizuotą vaikų priėmimą organizuoja Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Pagal naują tvarką į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir/ar vieno iš tėvų (globėjo) bei paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Birštono savivaldybės teritorijoje. Esant laisvoms vietoms, gali būti priimami vaikai ir iš kitų savivaldybių. Priimant vaikus į Švietimo įstaigų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes, pirmenybė teikiama: vaikui, turinčiam negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių; vaikams iš nepilnų šeimų; vaikui iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas; vaikui, augančiam šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą; vaikui, kurio vienam iš tėvų nustatytas 0 – 55 procentų darbingumo lygis; vaikui, augančiam šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje; pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą jau lanko brolis ar sesuo; vaikus, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Be eilės priimami socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai, kuriems Savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Išsamesnė informacija apie Centralizuotą vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką, laisvas vietas bei kita informacija skelbiama Birštono savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt.
Taip pat Taryba patvirtino sprendimą, pagal kurį nustatytas klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius. Birštono gimnazijoje, dėl Birštono vienkiemio darželio-mokyklos struktūros pertvarkos, skaičius padidėjo dviem klasių komplektais (trečių ir ketvirtų klasių). 2017–2018 mokslo metais buvo 24 klasių komplektai, o 2018–2019 mokslo metais – 26. Mokinių skaičius 2017–2018 mokslo metais buvo 522, o 2018–2019 mokslo metais – 540 mokinių. Nustatytas ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius: lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ – 2 grupės, (po 20 vaikų), lopšelyje-darželyje „Giliukas“ – 1 grupė (11 vaikų).

Antroji ambasadorė – Laura Budreckytė
Taryba priėmė sprendimą suteikti Birštono savivaldybės garbės ambasadoriaus vardą birštonietei, jaunosios kartos džiazo atlikėjai Laurai Budreckytei. L. Budreckytė yra baigusi Birštono meno mokyklą ir džiazo vokalo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dainininkė lavino vokalinius įgūdžius Estijos muzikos ir teatro akademijoje, dalyvavo Bobby McFerrino, Jeffo Cascaro, Briano Melwino meistriškumo kursuose. Laura yra daugkartinė „Dainų dainelės“ (2002 m., 2004 m., 2006 m.) ir nacionalinių konkursų laureatė. 2012 metais Laura tapo tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz Voices“ nugalėtoja ir geriausia laisvosios programos atlikėja. 2013 metais jai atiteko tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Riga Jazz Stage” Latvijoje „Grand Prix“. Šie laimėjimai atvėrė solistei kelius į prestižinių „Pori Jazz“ (Suomija) bei „Rigas Ritmi“ (Latvija) festivalių scenas. Laura Budreckytė taip pat dainavo Ispanijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Bulgarijoje bei daugybėje muzikinių renginių Lietuvoje. Ji yra grupių „CinAmono” ir „The Schwings“ narė. Šalia kūrybinės, vokalistė užsiima ir pedagogine veikla – dėsto dainavimą Vilniaus kolegijoje.
Birštono savivaldybė dalyvauja LR užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos projekte „Globalūs regionai“. Įgyvendinant šį projektą, siekiama sutelkti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius birštoniečius bendram darbui dėl Birštono savivaldybės, palaikyti artimą ryšį su išvykusiaisiais, rinkti jų duomenų bazę, informuoti apie pokyčius ir galimybes jų gimtajame mieste. Tikimasi, kad su laiku bus suburta Birštono kraštiečių žmonių bendruomenė, kurie sutiks būti savo gimtojo krašto ambasadoriais ir aktyviau įsitrauks į savo krašto gyvenimą. Ambasadorių tinklas prisidės prie Birštono vardo garsinimo tarptautiniu mastu, padidins galimybes susigrąžinti žmones gyventi ir dirbti į Birštono savivaldybę, padės pritraukti užsienio investicijas.
Ankstesniame Tarybos posėdyje Birštono ambasadoriaus vardas jau suteiktas Rolandui Viršilui.

Nepritarė naujai šilumos kainai
UAB „Birštono šiluma“ Tarybai pateikė tvirtinti naują šilumos kainą. Ji 5 proc. būtų didesnė, nei dabar galiojanti, nes kyla biokuro kaina. Tačiau Birštono politikai pateiktam siūlymui nepritarė, o vėliau surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavusi merė Nijolė Dirginčienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Noreika išsakė mintį, jog, ir didėjant kuro kainoms, bendrovė turi ieškoti vidinių rezervų. Be to, priimtą sprendimą jie įvertino ir kaip siunčiamą ženklą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, jog pastaroji privalo kontroliuoti ne tik šilumą gaminančių įmonių paskaičiavimų pagrįstumą, bet ir šilumos kainą veikiančius procesus.
Nors Taryba ir parodė, kad ji pasisako prieš kainos didinimą, galutinį sprendimą pagal dabar galiojančius įstatymus vienašališkai priims komisija. Netrukus paaiškės, koks bus jos sprendimas.
Parengė Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *