Prieš rinkimus konservatoriai bado į politinių oponentų pažeidimus

TS–LKD Prienų skyriaus spaudos konferencija

Po gana netrumpos pertraukos apie save liepos 20 dieną surengtoje spaudos konferencijoje priminė Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Prienų skyriaus nariai. Konferencijoje, kurioje dalyvavo skyriaus pirmininkas Vytautas Jonelis ir jo pavaduotojai Juozas Krikštolaitis bei Audrius Narvydas, kalbėta apie partijos skyriaus pasirengimą artėjantiems savivaldybių rinkimams, Prienų rajono savivaldybės vadovų tarnybinės etikos pažeidimus ir jų teisines pasekmes, atsakyta į užduotus klausimus.


Prisistatydami TS-LKD Prienų skyriaus vadovai akcentavo jiems priimtinas krikščioniškąsias ir žmogiškąsias vertybes, kalbėjo apie jų realizavimą politikoje, pasidalino, kuo jiems imponuoja 25 -erių metų patirtį turinti TS – LKD partija. Jų teigimu, ši tradicinė partija turi istorines šaknis, taip pat stiprų vertybinį pagrindą, yra atsakinga ir įsipareigojusi ginti žmogaus laisvės, orumo, solidarumo ir teisingumo principus. O tai atitinka ir jos narių vidines nuostatas.
Palyginti naujas žmogus skyriuje – jo pirmininkas Vytautas Jonelis – sakė, kad skyrius dėl įvairių priežasčių dar nėra iškėlęs savo kandidato į merus – lyderio pavardė paaiškės po visuotinio narių susirinkimo ir reitingavimo rudenį. Rinkimų priešaušryje skyrius skaičiuoja 224 narius, Prienų rajone seniūnijų pagrindu veikia septynios grupės – mažinant atotrūkį tarp jų, visose apsilankyta, suaktyvinta jų veikla. Žmonių kaita skyriuje nedidelė, jaunimo galėtų būti ir daugiau, tačiau jų pritraukimą stabdo rajonui būdingos demografinės problemos. Visgi V. Jonelis tiki, jog rajone atras ir daugiau jaunų patriotų. Skyriaus pirmininkas atskleidė, kad rinkiminė programa dar tik dėliojama, ji orientuojama į savivaldybėje realiai įgyvendinamus darbus, todėl populistinių idėjų joje nebus. Jo nuomone, klausimas apie tai, su kuo konservatoriai ir krikščionys demokratai, jei būtų išrinkti, savivaldoje eitų į koaliciją, per ankstyvas, situacijas bus galima modeliuoti tik po rinkimų.
Konstatuodamas dabartinę padėtį savivaldoje, V.Jonelis pastebėjo, jog savivaldybei tinkamai įgyvendinti planus trūksta ir politinės valios, ir netgi kompetencijos.
– TS-LKD skyrius savivaldoje mato daugelį problemų, kurios susisluoksniavo į tam tikrą „pyragą“. Vien faktas, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija merą A.Vaicekauską pripažino šiurkščiai pažeidus įstatymų nuostatas, manau, turi būti svarbus ne tik konservatoriams, bet ir politinės valios nestokojantiems savivaldybės Tarybos nariams bei gyventojams, nes jie yra rinkėjai, – sakė V.Jonelis, kviesdamas pasisakyti ir savo pavaduotojus.
Skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas, Tarybos narys Juozas Krištolaitis – dabartinės valdančiosios koalicijos atstovas, tačiau ši aplinkybė, pasak jo, neįpareigoja „vynioti žodžių į vatą“ ar, matant pažeidimų, balsuoti „už“.
-Atvirai kalbant, meras nepateisino mano lūkesčių. Jo žingsnis eiti į valdančiąją koaliciją su valstiečiais – žaliaisiais nebuvo geras, – J.Krikštolaitis nevengė išsakyti savo nuomonę. Keistas jam pasirodė ir koalicijos vadovo noras, jau baigiantis kadencijai, sustiprinti Tarybos narių grupę ir sudaryti naują frakciją.
J.Krikštolaitis atvirai kalbėjo apie išbandymą valdžia, kurį, jo nuomone, jis sėkmingai atlaikė ir būdamas meru, ir dabartinėje pozicijoje, kuomet posėdžių metu balsuoja taip, kaip jam liepia sąžinė. J.Krikštolaitis sakė besilaikantis principo pasisakyti prieš, jeigu klausimas neaiškus, iki galo neapsvarstytas, juolab tik išvakarėse papildomai įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę. Jo manymu, iš pažiūros „nekaltų“ klausimų prastūmimas tokiu būdu neretai nėra atsitiktinis – pavyzdžiui, už atleidimo nuo nuomos mokesčio galimai slypi išskirtinių sąlygų sudarymas verslininkams. „Jie gauna saldainį, pagardintą šokoladu, o kenčia mokesčių mokėtojai“, – sakė politikas.
Paklaustas, kaip jis vertina savo ėjimą į koaliciją, Tarybos narys sakė – „nevienareikšmiai“, tačiau nuo išsamesnių komentarų susilaikė.
TS –LKD partijos pirmininko pavaduotojas Audrius Narvydas, pagal išsilavinimą – teisininkas, kurio hobi – gilintis į žmogaus teises ir laisves, remdamasis įstatymais ir dokumentais, pakomentavo pastarojo laikmečio Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimus, susijusius su Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko ir kitų atsakingų valdininkų elgesiu, padarytais viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimais, kilusiais daugiausia dėl laiku nedeklaruotų, deklaracijose nepatikslintų privačių interesų ar nenusišalinimo balsuojant (priimant) sprendimus klausimuose, kuriuose galimas asmeninis suinteresuotumas.
Stebėdamas, jo įsitikinimu, atsainią mero ir Tarybos narių reakciją į šio pobūdžio pažeidimus, A.Narvydas daro išvadą, jog mūsų politikai neskaitę įstatymų ir nežino, nei kas yra vieši ir privatūs interesai, nei kas sukelia jų konfliktą, juolab nelinkę tai pripažinti ir klaidas ištaisyti. Pavyzdžiui, meras pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, taip pat VPIDVTĮ reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Meras per vienerius metus pakartotinai pripažintas pažeidusiu šio įstatymo nuostatas, o tai – jau šiurkštus pažeidimas, užkertantis kelią asmeniui trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos būti skatinamam, priimamam, skiriamam ar renkamam į aukštesnes pareigas valstybinėje tarnyboje.
Tiesa, merui tarnybinė atsakomybė pagal Valstybės tarnybos įstatymą netaikoma, tačiau iš jo gali būti pareikalauta politinės atsakomybės kaip iš priesaiką davusio asmens. Kita vertus, A.Narvydo teigimu, kiekvienas VTEK pripažintas pažeidimas turi visuomenines pasekmes – tokiu būdu diskredituojama savivaldos institucija ir nukenčia valstybės tarnybos autoritetas. Juk valstybės institucijos vadovams yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniams pareigūnams.
A.Narvydas apgailestavo, kad Prienų rajono savivaldybėje formuojasi praktika ignoruoti VTEK pripažintus pažeidimus ir tarnybinius nusižengimus praleisti pro akis. Administracijos direktorius „nemato“ skyriaus vedėjo nusižengimo, administracijos direktorių išteisina Taryba, meras viešai patikina, jog niekada nesiekė ir neturėjo asmeninės naudos bei ketina bylinėtis dėl VTEK sprendimo… A.Narvydas pripažino, jog jo paties pastangos atkreipti atsakingų institucijų – Valstybės tarnybos departamento, Vyriausybės atstovo, Ministro Pirmininko tarnybos – dėmesį į tai, ar savivaldybė tinkamai atlieka savo darbą, ir pareikalauti jos atsakomybės kol kas liko bevaisės…
A.Narvydas įsitikinęs, jog šios srities pažeidimai turi būti vertinami labai rimtai, nes gali turėti neigiamų pasekmių visos savivaldybės darbui ir priimtiems sprendimams.
Jis priminė istorija tapusį atvejį, kai 2009 metų gruodį tuometis mero padėjėjas Leonas Sakalavičius, Taryboje svarstant klausimą dėl jo einamos pareigybės panaikinimo, tinkamai nenusišalino, o tai tapo rimtu pagrindu politiko privačių ir viešųjų interesų konfliktui kilti. Nepaisant to, į VTEK akiratį patekęs asmuo, kuris vienerius metus neturėjo teisės būti paaukštintas pareigose, 2010 m. liepos 22 d. buvo paskirtas mero pavaduotoju. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. liepos 16 dieną pripažino, jog jo paskyrimas buvo neteisėtas. A.Narvydas svarsto, jog logiškai mąstant, per aštuonis mėnesius L.Sakalavičiui priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą kalti asmenys turėtų sugrąžinti į savivaldybės biudžetą. Tačiau meras, net ir reikalaujant VTEK, neteikė Tarybai svarstyti klausimo dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo, kadangi manė, jog sprendimas dėl mero pavaduotojo skyrimo yra teisėtas… „Norėtųsi tikėti, kad dirbdamas šiose pareigose, L.Sakalavičius bent jau nepriėmė kokių nors svarbių sprendimų, juos atšaukus, pasekmės galėtų būti neprognozuojamos,“ – pastebėjo A.Narvydas.
-Ar Įstatymas yra karalius, ar Karalius – įstatymas? –klausė jis, pridurdamas, kad kai kuriais atvejais lieka tik galimybė kreiptis į teismą, nors tokiose bylose apginti viešąjį interesą pakankamai sunku.
A.Narvydas pasidalino ir nesena savo patirtimi, kuomet pabandė teisinėmis priemonėmis nustatyti, kas, pasinaudodamas jo vardu ir pavarde, sukūrė elektroninio pašto dėžutę, iš kurios VTEK buvo išsiųstas neva A.Narvydo skundas dėl Tarybos nario A.Vaidogo veiksmų. Asmens ar atsakingo tarnautojo, kuris suklastojo dokumentą, pažeidė asmens civilines teises į jo vardą ir pavardę, A.Narvydui kol kas nepavyko išsiaiškinti, nors teisėsaugos institucijoms nurodė ir įtariamus asmenis, paprašė atlikti jų kompiuterinių sistemų tyrimą. Tačiau buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 300 straipsnį, motyvuojant tuo, kad dėl „skundo“ nesutriko nei dokumentų apyvarta ar įstaigų darbas, tokie veiksmai niekam nesukėlė neigiamų pasekmių. A.Narvydui pasiūlyta apginti savo pažeistas teises civilinio proceso tvarka, todėl nežinia, ar ši istorija turės tęsinį.
Tarnybinės etikos pažeidimų savivaldybėje pradėjo daugėti nuo 2017 m. pavasario. Į VTEK akiratį pateko ir Tarybos narys A.Vaidogas, ir Jiezno seniūnas A.Bartusevičius, ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R.Zablackienė. Be skundų, kurių autoriai nepabijojo pasirašyti, A.Narvydo žiniomis, VTEK yra gavusi ir anoniminių skundų, kurie lygiai taip pat principingai nagrinėjami. Juose atkreipiamas dėmesys į dar dviejų Tarybos narių, vieno savivaldybės skyriaus vedėjo bei vieno biudžetinės įstaigos vadovo elgesio neatitiktį įstatymo nuostatoms.
Pirmoje spaudos konferencijoje prieš rinkimus TS – LKD Prienų skyriaus vadovybė akcentavo šiuos probleminius klausimus, o rudenį žadėjo atskleisti savo rinkiminę programą ir pristatyti sąrašo lyderį. Ir A.Narvydas, ir J. Krikštolaitis patikino, jog Prienų rajono savivaldybės mero posto nesieks.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *