Globėjai neskuba – „valdiškus namus“ vaikams keičia šeimynos

Jiezno globos namuose valstybės globojamų vaikų turi nelikti iki 2020 metų. Kol rajono gyventojai atsargiai vertina galimybę tapti globėjais ar įtėviais, pasirinkta alternatyva vaikų namų globotinius apgyvendinti nedidelėse šeimynose. Vis dėlto lėšos, skirtos bendruomeniniams namams įrengti, vėluoja. Šiais metais savivaldybėje pasiseks įkurdinti tik vieną iš keturių – penkių šeimynų. Jai skirtas pastatas Klebiškyje jau baigiamas rekonstruoti, įkurtuvės planuojamos prieš Rugsėjo 1-ąją.


Prienų rajono savivaldybėje vaikų institucinės globos pertvarka stumiasi mažais žingsniukais. Gegužę savivaldybės Tarybos posėdyje buvo pakeistas Jiezno vaikų globos namų pavadinimas – įstaiga pavadinta Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centru, kuriam pavesta vykdyti globos centro funkcijas. Pagal patvirtintus Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro nuostatus, kurie įsigalios patvirtinus Juridinių asmenų registre, centre bus tęsiama stacionari vaikų globa, teikiamas laikinas apgyvendinimas vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas, bei vykdomos įvairios papildomos veiklos.
Apie Jiezno vaikų globos namų gyventojų, darbuotojų, visuomenės laukiančias permainas kalbėjausi su ilgamete šios įstaigos direktore Jūrate Žukauskiene.
– Kokie tikslai keliami Jiezno paramos šeimai centro veiklai?
– Centre vyks įvairūs užsiėmimai Prienų rajono šeimoms, globojančioms bei siekiančioms globoti be tėvų likusius ar jų rūpesčio nesulaukiančius vaikus, jo darbuotojai taip pat rūpinsis globėjų (įtėvių) paieška, ves jiems seminarus pagal GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo programą). Centre dirbantys socialiniai darbuotojai, psichologai ruoš šeimas globai, nuolat domėsis, kaip joms sekasi, padės spręsti konkrečias bendravimo problemas. Juk pasitaiko atvejų, kai paliktose tvarkytis kaip išmano šeimose globa nutrūksta, nes globėjai neranda bendros kalbos su vaiku, ypač jam pasiekus paauglystės amžių. Turėdami žinių ir paramą, globėjai šias situacijas išgyventų lengviau.
-Kiek šeimų mūsų rajone apsisprendė tapti globėjais, nepaisydamos laukiančių sunkumų?
-Jiezno paramos šeimai centre įteikėme pažymėjimus antrai globėjų grupei. Pirmoje buvo keturi žmonės. Viena šeima pasiėmė auginti vaikutį iš Alytaus kūdikių namų, kitos jau globojo giminaičių ar svetimus vaikus, tačiau nebuvo baigusios mokymų.
Tačiau tai nėra visuotinis, socialinių reklamų ar emocijų sukeltas procesas. Globos namų darbuotojai važiavo į seniūnijų ataskaitinius susirinkimus, kitus renginius, kvietė piliečius prisidėti prie vaikų globos, pasakojo apie piniginę valstybės paramą globėjams. Susidomėjimo nesulaukėme. Galbūt žmonės apie tai pamąsto, tačiau nesiryžta. Juos kviečiu apsilankyti Jiezno paramos šeimai centre ir pasidomėti GIMK programa.
Globos namuose turime labai gražių pavyzdžių, kai vaikai iš pradžių važiavo į šeimas praleisti vasaros atostogų, vėliau rado artimą ryšį su savo globėjais, juos vadina tėvais ar seneliais, o šie džiaugiasi nuoširdžiu bendravimu.
Kituose miestuose yra jaunų šeimų, kurios, augindamos savo mažamečius, panoro tapti budinčiais globėjais ir skubiais atvejais priglausti iš tėvų paimtus vaikus. Šiuo metu, kilus krizinėms situacijoms šeimose, vaikučius vežame į ligoninę arba juos apgyvendiname Globos namuose. Labai lauktume, kad atsirastų mūsų rajono gyventojų, kurie laikinai priimtų vaikus į savo šeimos aplinką.
-Akivaizdu, kad valstybės užsibrėžtas tikslas – Lietuva be vaikų namų – nėra lengvai įgyvendinamas. Rezonansiniai įvykiai rodo, kad rizikos šeimose, net ir prižiūrimose socialinių darbuotojų, vaikams netapo saugiau. O likusius be tėvų meilės ir rūpesčio tautiečiai nesiveržia globoti, nors valstybė ir siūlo piniginę paramą globėjų šeimoms…
– Deja, situacija yra tokia. Žmonės pageidauja globoti mažiukus. O dažniausiai vaikai į Globos namus patenka jau būdami paaugliai, 13 ar 14 -kos metų – su susiformavusiais įpročiais, savo charakteriu, įsisenėjusiomis problemomis. Sunku rasti kelią į jų širdis. Tikiuosi, kad situacija pasikeis, kai nuo liepos 1 d. Prienų rajono socialinių paslaugų centre pradės dirbti atvejo vadybininkai, kurie iš naujo įvertins socialinės rizikos šeimų pagalbos poreikius, operatyviai reaguos į galimus vaiko teisių pažeidimus visą parą, švenčių ir poilsio dienomis.
Todėl galima tikėtis, kad, nustačius grėsmę vaiko saugumui šeimoje, jis iš karto bus paimtas iš tėvų ir perduotas globėjams, taip pat ir jaunesniame amžiuje, nelaukiant, kol problemos įsisenės.
-Pirmoji Globos namų auklėtinių šeimyna jau ruošiasi persikelti į savo naujuosius namus Klebiškio kaime. Kokių kyla iššūkių?
-Šiuo metu namelyje jau vyksta vidaus remonto darbai, dažomas pastato fasadas. Stogas pakeistas, sienos apšiltintos, grindys sudėtos, belikę sutvarkyti teritoriją.
Kalbant apie vaikų atranką, pirmiausia perkelsime jaunesnio amžiaus vaikus, neseniai patekusius į globos įstaigą. Aišku, atsižvelgsim ir į vaikų interesus – jų giminystės ar draugystės ryšius, tarpusavio suderinamumą. Kai kurie vaikai, sužinoję, kad jų mylimi darbuotojai pereis dirbti į Klebiškį, pareiškė norą likti su jais.
Bendruomeniniuose namuose apsigyvens aštuoni vaikai, su jais pamainomis dirbs šeši Globos namų darbuotojai – socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Tai minimalus darbuotojų skaičius.
Be abejo, darbuotojams nebuvo lengva apsispręsti važinėti į nutolusią darbo vietą. Kai kuriems vaikams teks pakeisti mokyklą – nuo rugsėjo jie mokysis Šilavote. Specialiųjų poreikių turintys vaikai toliau bus vežiojami į „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrių.
-Kas finansuos šių namų veiklą?
-Išlaikymą užtikrins savivaldybė, be to, prisidės kiekvieno vaiko gaunamos globos ir rūpybos išmokos. Taip pat pirmiesiems veiklos metams tikimės gauti finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, esame atrinkti skelbto konkurso laimėtojais. Tokiu atveju, savivaldybei finansinė našta sumažėtų.
-Koks likimas laukia dabartinių Jiezno globos namų pastato?
-Šiuo metu turime 47 globotinius, tai mūsų rajono vaikai. Iš Globos centro jie palaipsniui išeis į savarankišką gyvenimą ar bus perkelti į šeimynas. Ministerijai skyrus lėšų, planuojama pirkti dar mažiausiai tris atskirus namelius.
Turime planų pastatą išlaikyti. Šiuo metu jame veikia Vaikų dienos centras, kurį po pamokų lanko 26 Jiezno krašto šeimų atžalos. Čia vaikams organizuojamas įvairus užimtumas. Turime galimybių šią paslaugą teikti ir Stakliškių seniūnijos šeimoms.
Pastato patalpose vyksta globėjų ir įtėvių mokymai, kuriuos veda atestuotos mūsų darbuotojos. Pagal mūsų strateginį planą numatyta Krizių centro veikla, pagal poreikį galėsime teikti socialines paslaugas laikino apgyvendinimo centre motinoms ir vaikams krizių metu.
Palaipsniui atsiras įvairių naujų veiklų, nes rajono gyventojams socialinių paslaugų labai trūksta.
-Galbūt svarstote dirbti ir su senjorais?
-Bandysime ieškoti projektinio finansavimo keltuvui įsigyti, tuomet pastatas taps prieinamesnis ir senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms. Kituose miestuose sparčiai populiarėja dienos socialinės globos paslaugos seniems žmonėms, kurių vaikai dirba ir negali tėvams skirti reikiamo dėmesio. Tai lyg senelių darželiai, į kuriuos jie atvežami ryte, užsiima įvairia veikla, bendrauja tarpusavyje, o vakare grįžta namo. Verta apie tai pamąstyti…
-Vasara – atostogų metas. Kuo užimti Globos namų vaikai?
-Vieni stovyklaus mėgstamose dziudo, „Rotary“ klubo, „Trimito“ stovyklose, kai kas leis laiką pas globėjus. Tačiau didžioji dalis liks Globos namuose. Šiuo metu deriname sutarties sąlygas, su vaikais atvyks padirbėti keli užsienio savanoriai. Ši patirtis pasiteisino, pernai dvi savaites vaikams užsiėmimus organizavo, savo šalių tradicijas ir kultūrą pristatė savanoriai iš Slovakijos, Egipto, Honkongo, Singapūro, Meksikos. Tai vaikams paliko didelį įspūdį. Be to, mūsų mažieji turi ir įsipareigojimų – nuo pavasario jie prižiūri rėmėjų dovanotą šiltnamį, kuriame mezgasi pomidorai ir agurkai.
Kreipdamasi į mūsų rajono gyventojus, kviečiu juos be tėvų globos likusius vaikus pasikviesti į savo namus, suteikti jiems nuostabių vasaros akimirkų tikroje šeimoje.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *