Mūsų dovana Tėčiui – šimtmečio Joninės!

Marcelės ir Jono Jurčiukonių šeima
Jonas Jurčiukonis, trečiasis Marijos ir Juozo Jurčiukonių sūnus, gimė 1918 m. Pradžios mokyklą baigė gimtajame Babrų kaime, Veisiejuose, Lazdijų rajone. Mokytojo specialybę įgijo Kauno mokytojų seminarijoje. Pirmoji darbovietė buvo Rusonių pradinė mokykla. 1949 m. pradėjo dirbti gretimo, Vainiūnų, kaimo pradinės mokyklos vedėju. Mokyklai pereinant iš pradinės į septynmetę, buvo atsiųstos trys jaunos mokytojos, vieną iš jų – Marcelę Laukaitytę – vedė. Neilgai trukus, norėdami išvengti Sibiro, nes abu buvo tremtinių vaikai, Vainiūnus paliko. Dirbo Vilkijos rajone, vėliau visą likusią gyvenimo dalį praleido Prienų rajone. 1951 m. rudenį Jonas Jurčiukonis pasitiko kaip šio rajono Premezio septynmetės mokyklos direktorius. Šias pareigas ėjo septynerius metus. 1958 m. apsigyveno N. Ūtos seniūnijos Skersabalio kaime ir dvidešimt metų mokytojavo Tartupio aštuonmetėje mokykloje. Iš pradžių dirbo pradinėse klasėse, vėliau vyresnėse klasėse dėstė geografiją. Jonas Jurčiukonis garsėjo kaip aktyvus visuomenininkas, artistas, pasakorius, be kurio neapsieidavo nė viena regiono folkloro šventė „Oi, būdavo, būdavo…“. Kartu su žmona Marcele, dirbusia mokytoja bei bibliotekininke, užaugino sūnus Regimantą ir Mintautą, dukrą Aimą, sulaukė anūkų, proanūkio.
Mirė Jonas Jurčiukonis 2007 m. lapkričio mėnesio pradžioje. Palaidotas Prienų kapinėse.

Prieš dešimtį metų atgulęs Amžinojo poilsio, Lietuvos patriotas, mokytojas Jonas Jurčiukonis šiomis dienomis švęstų 100 – ąjį gimtadienį ir džiaugtųsi Jam skirta dovana – šimtmečio Joninėmis. Šiandien gausus mūsų būrys, aplankęs Amžinojo poilsio vietą kapinėse, pasimeldęs už Tave Prienų bažnyčioje aukojamose šv. Mišiose, susirinksime, kaip kad kadais, Skersabalio kaime, Laukaičių sodyboje, kur vėl pavaikščiosime jaunystės takais, prie laužo dalinsimės prisiminimais. Ir Tu, Tėve, būsi kartu su mumis ir mūsų širdyse.
Išeinama neatsisveikinus, bet paliekant savo gyvenimo triūso rezultatus. Didžiausias žmogaus įvertinimas yra tuomet, kai jis savo darbe yra vadinamas Mokytoju. Jonas Jurčiukonis buvo tikras Mokytojas – kantrybės, atkaklumo, nuoširdumo, atjautos, su kuria perdavė savo patirtį – Jo mūsų aplinkoje labai trūksta. Jam buvo svarbiausia būti, o ne turėti – būti su šeima, giminėmis, kolektyvu, kaimynais…Visa tai jį darė ypatingą!
Niekada nesugebėsime išvardinti visko, kur palikti Tavo gilūs pėdsakai. Ir viskas, kas ateina į atmintį, esi Tu – negailintis, netaupantis savęs, neverkšlenantis, padaręs tiek daug darbų, kuriuos dabar prisiskiriame sau.
Tavo veikla, didžiulė gyvenimo patirtis, įgimtas taktas, humoras, geranoriška šypsena ir meilė, pagarba visiems, esantiems šalia, priartina mus prie gyvenimo sampratos.
Su pagarba – dukra Aima, sūnūs Regimantas ir Mintautas

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *